Profile

Join date: Nov 8, 2022

About
0 Like Received
0 Comment Received
0 Best Answerbitcoin360ai amsterdam


è| ß]ÄŠ6Â?V¶ÂËaê„؃!*êð)Ø/n²v+8ÀÁÑ\ÆÅü=Ô¯‚%�ÆÏO(Ò‚ëE.¾o ÝxwÜ©‘�ÃsŸ-6þÐV´íù^‘!\"_”ð�å¯ØK †Kðwø7g"N´‡7à4œ‡«E¤ˆ#ÄÌÅïø{½Šz¬vý.o•bϤHÌ¢þÁô˜P66s=´�ö·ÇM†}¼V=„’%¸“O’y]�–;ôhC1üuU¯ÀRØÄ�<"¼°–Ã!Îÿ7â_Ð9”Ç'¹Ç~Îi¥ZµÜ/vB9Œƒrn¡Pl€RXÃóË­ñÄÃ.¼Ûá”(’ƒa“¬æ›Uœ¸OÌàx6³Õi>?Ök

13701 0 obj

Het project was best succesvol in het begin, eigenlijk vooral omdat een tool was die mensen konden toepassen in hun bestaande workflow. Dat was iets wat mensen graag wilden en nodig hadden, zonder dat ze weer een heel nieuw ecosysteem hadden om mee te dealen.

ô]ÈØ èò‹$�ÒŸôZ©Ú–µš,µ°Ø²rF’ø?“s!´ID«&Wé2NSK–/¶ŒYô\¤a¡`ÝÎÓŸúbµâTyez¦} ÐüÀ‘ ­ëmOxtÈ»q6–ÅÏÙíUïÞ¬öÞÍü�Oæ¿£F`BhK 1RqJ¹êiú_X|ßoÞ°jïfœ„~Ix"ùm¹roɃ7¬w¬|í`

G¨ý}šŒ%£©@®OÑȵ�½^,no–ïŸ>­6ëE=lóJ´1F¤¯¯~\�Ÿ÷>ñwùGãÏjœÏ‚Ðgˆñ�×»R¼Ù&ÓiXAFJ¢ÈÂâ­€éàÊè59´�M9ºÇ•Õ5_

ð|åµýàöµ^YöE.Ø<ßÐfÞç€öjP¾è»ðÁ+Ì?ìià5Å¿í'X_T¯|‘ ø‚}­,Ÿ—×tZœ]­?Ÿe�²Np~e'”öZ²JÏéù-k�õfÙRp|ç<ûìpÃù°«•%Æ¡MÄ�ãøPEŒ(žL¾áyŸ²ùxv±ï˜?§…�®Z±Õâ´º†ö h#ÞXó–

÷o\i-�o´;HÒiäöÚë#Ï6žÎT§¦Îͬ–Öj;Å×æî Ýï\l‡ÙéÇSWUK¥[ÍP]½³µ^LóÑ®è)ÉäÓâ©Ù�±°2Y®´ZÍùóå»Íé­�/ízÙÏ涇·Jc«åÅ……¹ñ¥åÅ03<|ÐÿdÐØõ”dêéé¡/?YkU¯_ª„p»ù]¸ôõ7Ÿ_\¯½Ìî÷ñþÏ’OŸ³?ý~oyb¢Â\˜\jÍ}úÙûý§ÓºEÑC’}Q½Ñüè·VhU–çCy~|~%Ì•ï~ufxÏ�í%i¤§û§«Õæò\ “¡[oiüÞã×®­oGézèÔÓ'_üüA9\åÐÝa"T–æ*×¾»2Z{)]�úÀ�¾÷K·\enyybávèºðý…•_?þãÏݬtÿLº#sa�Ìš82�“#ó$>2?bG·ŸÍmo•ÆVË‹Ý-1¾´¼æo†‡úŸ º¯½%™|Z<5»1V&Ë•V«9¾|·9½µsâE£#]/I'ÆÁv˜�~>stream

]ùåuzcƒÞÔ„/«m/®n)±ÒÓ¶³¨º½Ðܦ7µâÛ_PÙ¢7Ùø³´ºÃ`¶[Š*[I8�`K™µ­ÌÒ^n%ŸÐ]QÕUjtÊ;ÍUŽJc ÝÝÎmèo©�u–›Ûë+hª/ì]ÜÙ„c¥1k]t‰ ôóà\–

jP

Ãúia8µâ1»O„Ý2¸üÈž¤F×OÕT¿—RÞëQ0mtpõÂ{{íöUÁ2¿•¾Ž �Xª~/Ði‹r¦F;Œ^…ÄHç—Äx+ÑždÈWôKÔ躃¿õ®ÙÝÏ®4Œ�´8ê¥ç×~E¸

ûsi‡“à¦@Ò@§C‡@éŽ.zFæÆÙv@¼…�%ˆð¢Î+ Ôûê‡õ_¾äñ¦7½é±Ç»pá‚··wxxxZj2�¿®ŠVÄ�X§NŽÍŽ�.L�€§.|NûöòÂú²òäÇ�ŸEVÖgeˆµ�«¨ $ þW–”à¤Ä¾I¡°ÿ(´[³¢òe¯ËÝ™Û7ã9ö׺÷‚ñ•Ú_›kì¿jßÃÎD°?ð_`‘³±¡5†hþéóݨßý)eâ†ÿò¬æ€}F÷" žr_€ÿ9ö×’2ç*æxùqöÇI@Qÿ@È•­û²}‚þ«öUô=6¶DmÖVûìШµ³«·fl²K5ß^ŸX\·¶÷W€úÛ+º†«›zŠ™T4eÖ¶çñ°µ¿¬¤.-£È”š�’k€Ù/¨Iiì-o³ÔåW§›³ô`2Iy†ÌÒx ja\r>Ø·ÿ¬šŽ’²ÿKÖ{@·º�癲Õn9÷öN°÷Þ{I€�+°�$’ €Á

~xâgøàÙ[æ§èÚÉ.@¨oͭÃcuáñ&}‘2¿NîdzÇàã'ÀŸ\¥°ü`ÿó$@”Ò€ñY' düZ£@°ÿoFXh•!Á1ŒpýA!ÔøÇöøaå÷+쯴ýZ¸!?Aè

âþ¶°±xeÉ<À)

PROCESS

hÞ<ÌÁÀ@DÑV,Aݨ±�\Cúo#Ë‚ÿöxãê-*¯yEìxd×ÕSalÔ*jM9Âyq„! ¡Eèˆì¢FäÝTPˆB"‰È#¾_€êƒ/J

æærÅ�ÌUr¡˜®š8¦óƒ0+À„Á/TžD,vºSG˜y¦õ\Ä…mI5ß™es¯‡$_,¡÷Þéκӓùf

ìÎØ’‘ b1¶•t˜\X[tWˆ7ƒ\Žøº5ß·eyƒŸtåó„ûuy$X€b s€ÇUäüPƒ æÍ—a×q

De onderneming is nog vrij jong, het is opgericht in 2018. De hoofdvestiging staat in Philadelphia, de Verenigde Staten. Livent heeft meerdere dochtermaatschappijen.

Çâyƒ�sr4ðkÁ ÁMGn‘aü!LÂP‰‰Q¹S‚ÍP“¦ÐïBæa„‡oþ —满v̘ã¶vøŽí܃ÝswèF3Ë7Å®qdl{à

›_>ú{SSy�¾½¡dÄõ„·�ó‚wŠ_Î °?êç®ÊHÈ�•û¬Êr¯oÿé@g[Úc¥Ä§âÔ:‹Š¦÷k”—o‹mq`2\V•xâá’G›¼˜„œØd}PxjD\^bziZNeJ¶ÑPÙFU£dþùÀÔ3^�9Á‘%Áá†ð˜Šˆ¸]´A•—‘gÆ4©¤¬®º¦³ åæž›Ófï#º]£í�ƒM­=¥•Ö¤ô\Þ

í܆{iÍ´¢ge**RIE“.oà47;‹Õõ|¨7A¶™@ûÓ©¡Ciô;>Ôï±ùàÄÜeRl¼Ì–V�¡-ìPyè‘ëÇoøãGnüúª¯~é—?¹Ó‹ð€i•k\G>ò/ÉÜ©ª*6ÑöH%bÿÚÒzÞX¯<‡5÷û-jð

±�Ú³•ŒHøÑ]{D‹ …�ºÄÛ¨ˆ£Øçô—Éë“/j½cØ7¥ù4‡j6MJ´¥8pN=›Q’ eD·–…F�ÒNlš·¥hìŠ_ Ff•va¨Âx6“ç4�‹„ÌÌNU9v¿ns¥œš{Lù:£‰.’Ñï±Ñ­eäölj£äST’Õo–8ù�ëÏ®dÏUöiVYü'’íÆ‘Š}¨1K·—l¿lGqÙ]£acƒ³à<6ôŠÞ™„&&è�Ô´ÆMY#ù0„Øa Aøš{v¿³dÞŸŸ}J]ªzU혌XlR˜�ûõF(7õÈ[ÂòC‡ã>Âõ�ôªÅy÷á

§HÍ¡Etƒ5>“ è˜V3­ÌY–îÙVÌJS¹Ìüíä�ßW’~Íý°ÊµÀX£¬*=‘-r�‚®»©¿°#ªPN¬ìgÔ qê�VêlÐn°.І,% Ú†x5ý\èOÖ °áo@©iК&,ÜÍmâÂÜ

C=55 M=60 Y=65 K=40

57 0 obj

endstream

endstream

endobj

yPŸy¯×ç<øš.êê�ê’£’—¢¢—¢KÌhȱ~"XÔ:ý9Þh;„±žÕ½°F9â«zÉQö’97YúAn7ž–Ó/®Gî¶?¨˜¾Ù.úÖgŒo}ÉüÖ` °?ù‚þç[1´ÑþæX-a°Cûë/À�š‹Ù·�3þ3au‚ù'˜ÿË—Œÿí8ãÏN°þùJËÑÂ~Ps$¾¡ð¡rt¨Õ

Džb}^{P¯á´®bNµi**V†<ï¥M

0.000000

r³lFþ-ãêíRá|ïZŒÿ5ïq÷8yéð.*ÍwÒdÕÓë“·­K�ñûªç¸¹«}Œ¹1<ô¶ž+M3lDÎÿ\íæËäU�ãoUÝwª�¼Ö÷Ѭe]¢oÜàÛÕ˳š'šdV)µ7ª£llãØìf�iþŠeñnj›[cg)ÍÙ6ïz)—SDS]˜ÞöNAÁëW£ØHˆ¢õ¨Ù͇޳®FQgf÷Dlç¡ûi×W.§‹L{Jq®Ö<¯ÓÚ¼^çoØú{Wƒ;�¼céí^

92Ï‘ëi>ì³åøÛb\ë˜1Ÿ¥×Âaéµ×Òk1Ÿ¥ÏbM–>;ŽISÞäL“ÅÚ,My“3My“3MyS,]9­3ƒî¼ØÇš�›zq2õåü´~§S/.L}»Åt\5uäî�®‘ï�Âïî=Âìètp

¶Ž€ ->=#9‹D9$:+3OÊ«šØ· ÞdÞé+ Ý0}s²Þ*åè3r!þ9éÎoæþ’ðœøç¥æSoH“lp©Ì),É/…þCÕ!é0}®÷×ôŸ˜f€˜çW@Ü”ŸÇpšqÎF¥8'ç§âÆ$]"Å@ÒŸ²(#_BfÈÏƇ�GR¦OFÖßG`À¨D cm—È»ir$ ø;ß)~¾‘î¹~ššOöæÈVcc�è? ’öÐv¸?©vH=D^Êݧá3H"Ÿ]èdê sóP„

Sÿ“ÃæáPÔÿ@%录ÁâûÁÑÏl!á$OþN'¹s8Ôÿ8hxGôGœ Ù^ú˜€ÿ�

 ü–m×ñµcêízæñ¯wj‹¼´"&•0ŸMŽ‰Ð8€Ï„ÀÚ‚<W¸Á�ßBPºQÕàƒüAÅW|D·¶>€g‡¡lðªéÅò‘­È

100.000000

1. ING (ING) – Nummer 1 Snelst Stijgende Aandelen

ê¯#Úœˆä \ðq„ÿ!>ö^°ÿm{çGóÝéªÉVÉx[³(/õÜkÏ?õÚáïÿèù럾Zqì`ßåg§n¿Ì»õòxê›Nµ-cx%ºx"*:Œ|’nß�ˆnÑžýÎþpËÁš,pÐG9ì¨:l+=lÈ;¤ÎÚ/MÝ=s{§q˜ôà±pŸ·ˆ ÆíÅšé·Y Ü$àl¼ÊU‚.ËÓæOêK§�å3Æ*�‰4g&ÏYbFšµT Ì•3&¸©”�¨°Ë‹ÁnLWv·‡Ô7ÔÉ\Õà]/wçº�3x÷%Göy›ôÓVøˆø�ð½†9 Z,Eó5ÚÌ+´™¬‘Å6¹¥^lª�1”Œ¨rûçsb6 ,^¨W×Ïš:äHè

j¥áéâp²ò9„c–†Ë:7ƒˆ<»Ã):

AvenirLTStd-Heavy.otf

9}3ÅQž\ðwÌø3çXõaà_¬âÁ*ôMþÉKI°@‚gÌÆÃ8Àˆö¨âžÇË·F'?UJÛÿÅçoe¼6møLèƒöÒQÿÉÓ‚

endobj

Ô-Æßw}ìLiÊ$}þñÇ…ßTÎ.ª£ÂÁ»ÂîqÚ²^Cg^üð¬«Vïœ}<Ú+rüÇQóÖÖ—ÅCNjuv7ké¤%›µÙ ã©­ê ƒ¸b­ãZ|úÖK»=�(;Q^ k�2œÊãúºø=ª^Ó„.¬ÇÝÝ0´ ¤ò}1ºR7NhwíØÖ_†úSKöþü&w¢l´áŸ>z¯{AÔŽ+¨„]£xQ}ê9Üô»e]Òô䉌AIÓ–yošh0¥±^#þ/¼zÞÆ1;«ÅÃsª

ç4Ë�QÉu·´�Cv¼$Ï®L|ób¼ï%È|ä~›}Ÿ›÷¥i,™^2qÝ/æ«™ŒyÄïO"v¾5n4GH“˜¥�8ü{Ñ:†‰Ð›¢8åGdHÇƾ3*Š/"ãÊƵ”Ô©ˆlÈIÍË™(t¶­é@Û`Ë„!àWŽS®Î

10.000000

ü« €†5õe!£V½zê�Áš÷ƒ¿Ý3ô3è3O·q…&0üp¡ô · £:C>#Áoâ�ÅKJÒ`ŒÁ>;n48òî¸b¬8)Gck\?Ú·‹ �uOã‰d¼š¹·1¯©ca¬H“N’ýM-–9³Ë·¸7H \2OrRèåÈ%ékøh kÍŒ.AŽ—h^ß3‹xËnëf`É�%

Millimeters

endstream

L=EÉ¿Á/z[ƒJk"¿ª…$9¥Žž^Ï…„da‡´¤nù Ü[Ð&È…¦Ø’�’ÒöèÊîØ‚v¡¤ôQçР·ýL4^•™€ÐMÄÕpXS#`#Œ£Pµ4$'µ ªVÄÒ�|ã³ædCB }lhþ<8úëŒú3p

u Î¥‘C¤ÿ’ ¤MåP˜

ãR]›_Þ’ ÿþ$8tJ9¤\¢Òr— Tx ý­„Ù.8dgb«ï¢ü±:6„TJ� ø<¶ï>Þ£é)Š…¨M¥ë»ZDÏ'‹z Užü“b>>¾ø£"‚ÄÑxz1²ŒëctuTI±<Rìì½@»¤ùŠ‰q<Íð�ã°¶Ë)é}¸h[q"˜ýŒ}…Š_õi®

ËÚð&¹‹;p$ÿ/úgNèŸíûÒfü&lÔ-DmpåqGÙX_]ecq}P=Ÿð8Eš_¦–¼±ÞJÐYT±Jh0z]­ (ÚÇ»ÐE1$Ý‘^#VÂIËšúÍ°Â|Œ5‹&eëÙ}‰65|öŽ*ŽàÇNß«àv.†âàiëökÔÍf¯ÕB皺dÛ9߇Pîeb¤©/XïØæ cFÄ_¿oF–¾�õÙ f\nhAKFþÝ_«ó—¯µº¾äÁõtoiì|Œ÷pyoÇðžÙ¹/NVhvoðÈ�LüïºÞL¢£þ›Q6Qßó"n¶r–^DúP¹5QçSL„ � z˜ŠQ*]fÎp,ô’¨ƒ ·Â”mñƒ;R�„\ÓŠµ€¹¤¦´M¹VñÏÞâ—ËjÔga,5ŒÐêµ�Mè®xèØk}iÚü, Y-<¯hØÑtVá&C’¿‡MuŒæ49V}щï…1

PROCESS

0(ë_–ð >‡ü=«Ca/ú¬LA¹ÈsʼX G³z!¾

CMYK Blue

öy#xa0¾—pt›€fÁsÊ:øI¦µ&¸­

p›£ Oj^ÿ`ÚâÔQAxb‹7j'-? \K삾5Šçù±˜·2E^}Ë~ǯ°äžÁÉs“'‰ð+y8ò¿àO°Á;ì@°ì€÷Aÿaõ‡vœßúÝ;«³ÄD<­ó~x˜ùqY)À!Aس

�T$ÉŒWJLù¡’ÏÚÁ²c1v_¹”^î¿ Ê¬x¡þ{û”,\I2ë0.£/Ï

ÿ“€ÿ�

e5vÞ#†#÷3?Üû0:¾ùàÁ†h,ÔÞÔØã@þÿŽts†o$3IJorßÅX¾aÈ•“nËLC7è6‰Ø

PROCESS

0.000000

ü%S@]ÀÇëTW×N5”ùµØ‹;èÊ�$å›7§Lísåòþ_Ø6äÔÌìA&ÁH,ù%EMÚ®"CDDâÚY¿ù³&q?÷ewdçŠÄŲQ0[dbªžÄ`í­¶ä£÷±uÎZ¾´ø…._0Í

+ÿ“€€€€€€€€€€€€€€€¨ áH¿ÛÍ䀀ÿ�

65.000000

75.000000

Ï,]«Î�ë6ô„Ê�6G!ëÎä3—ŒÎX¼�SpJiH*°ÝÍÐÿOR8ÉczoMIÂé­”L,ÑÌèf›¥´ã”DDé!|6×>evüäq¨£_rA„ßÂOÄ~¨ò«/áïÝXVè{½¦ìV-œÊ[«Ë[jp,ýëgøF-ѯJÕxwhÙ�äÆ0Ðáõ®&JKAJ›öõç_ÕTçV!åW”¹©,r5Y‚÷à¶Ïíç‹ÍÐŽî�Ø(È”Êje.cDÄ#

25.000000

2UÒœi’æÔfé�¦nðøïß-=Оèb_êþ ÞG[Ñéü»¶ð>÷^Õƒá|ãùù?hÞ¦i~–¾Ef+Rc‰1sṆ³é¥2ÛÛ

¬(ï†$C�>矊WôÒFM£)�fM‰5ÔŪ¤p>ˆ:[�5ÍCp¤C@\1}€–hº¥ÓDn+ÚÅŸ¸�÷Ë8

õ‘}Wê¡Ðš#¿šéœ=s´x�z ¯~Ñë0D;W…¥«»ö±£ß‡‚^ŸòÏŽ·,(§ý%håÖ£,î !œÔQ:Ïñ–ª÷"ü†}¾uG+h!ÔÉ©aÂ2bŸ“±utú-e÷1IÝŸ7'g[|p„a lK�ãLg.Ê«�yÅœ–ãtF½ ª«ç`®Ûó�r°º åA© Xòì’ªÁÒCÚ©÷JÔ?w†Éxe —‹€¬Ûœä%¡;�ñPK†Ú�ìK±B¢”àv?°A}¸\­Æœ“ñç$(ŠžÔc€7A´A¶€H`lc¿ÊªÑ›ãšAOÜ)‘ÙfXž™’Áâ£r» )U�‰n½7I´|rdNèá’`ÕæÀH)c„ˆJü9±é�–î#¶'f’u¸j2\¦Ýèµ�¢&˜žµ {mW#o �åÄl©Ž­Ñ5‹Î³ë·âœusÌõ©u9ÒÜÇ4¹]WqÕ¾ž®[JåêîNÚ¦eêÿÒŸð{-×6늣ªrî…n…‹Ñ˶ëµviÞLqNÎ'l4sZÜã-³nÜckˆ¦":“|S®FqÄr}}ª^]ÎNqØúûT�ÎNqØúûT�ÎNqØúûT¿/\LæåDcëá祳1zÙçÕÕ3ûœ<ô¾uzÖçõS³“îv©ð-·ŽÖoHoÌÌcîpóÒøu‹Ò;‘1É×xyé| NîzKˆ™˜Æ]�¼ô¾}{¬éN&6F&ôíæËóvøén.® ·ço6_ºÍÝ3Ì&":^wÝ›råú¦ØùŽèÄNû³rS¸†™fSLÕfüï¹’å܇U½'ÆÍ)‡»;vqĹÏG59ÍotœÞÂ×óŽ%Ϻ9©ŒD[›ØNW.yÑíPòÌ�åv6Eh�œÈ}›Y~ˆî›tÇ|~Êl[§Š˜{"˜Ž(j®˜ãªšñ6hã®!òñYî

âÚCe]œŽ»©¨™Ï‹±ü¦ŸâtI¯¼ºs®ãEJ›·

qœ H¾µnܘ9c÷^ìv­“"Ý

MìhY7hêÈÀ£b®-šrY€ykqO[1;…´ø®˜›²¦_©ñaU€û°WÖ¥ÆM—Å\)tóA¬p�ÄïðÐàIKú

wQéo®Ç¬�0˜÷SáX>g†½Æ‹ÑëúÛïùò«9¼ï`iÞ¡-+r�Ä¡c›¢´$«–KÚè~?þ’…—NÛUh£X€6¶kœ¾6ÚrC=�÷N�¤:¨Vµ>µéÎÎÕ+&,ø`ÜæüÕU'�Æm'TˆGö‹pËZ¨E²*;çûQ”�*¾‰D1O:Š?¶@‹=ëöY|§XÕì…õ(»½o7-ØkJžÈ@ŸE¡Õµ3B´v%!qç¤ÞjÉjÐy

<>stream

£r‡Ôƺ�®FÐ:lí þIP6¦°üB¹±f$N1‹² S+Í�ŠeüÉë+kq5GN€ò¹±º–˜S[R^�Ï?iÅ’r¢®ø=ÈÃÿú%®ä‚¬<°q~:œ;T;h¹ªK*`^ÈJl©

PROCESS

¬n3=äY©ÑéGíP¹*Ú�JM{•€è’UØpdå1É&Õ¢dëšUŠÛåÑKn

0.000000

Ø\]Gíºh8jÔ%¨ep'…Ø_žüuH"©m'w#,Úº]$ B*4I:(�Nz?p®v:—¾ÓÒEçX"‘of@75•QU×)6=ö;µÀN�9–E¡òÑ"•¼*RH¬Ä2

ÑŽ½ñ`#O-4–Á2âðûõ7çª+~Ùg­1s\kÿÚ‡"§YhÂjv�4nLz>æ‹cžØøö•áÞòÖ‰‘N&‹�Ééå?ªxfÂŽ½ì¶Ë›¥&…Zÿä�(nS瀂].Å—ÔfJ¨M\úšh•¨Üý÷Þ[ëfLgA4ù‚æôðûºK$Sþ>š1~�JZÐ!HË 2�6ö>

…X\Œ†ÀÈ’!À1"ãØ‹Â:ŽrÃi¹k²g㇭ɞ«­C»và­¦7Ã_Æ–^vdEK,‡»¢+£˜iôYØŒ3xÛ=›™œ

§‡Î‰ÖÉn\Ñ�¨2!vô†ï7Ľ¹ÐìKkÊð¬ü¬Ù¿|‰F•

.ˆn@[R99‰xö~3µ1¡f2€¶à ZÐ=ƒ]ž#mwz³š6lŸQ7O«›'S[&*‡f›GgÚÆÉ¢íöþ’æn¨¶ì*‚6G‘ÏL'$É®í4ÔÚ’d:mr�h+(*†³ñùh{qŠ’\€n/Rp�%�¥°ðèììB£�Ÿ#ÙTZ£ÉZXTråÊ•

C=0 M=0 Y=0 K=60

ò²>2s˜J$!‹Ü…¸ÞÂBwA±·ç/.ðäg:sÓY™®œ4gf²#=ÁžkIŠ°$†Û€naæØkÖØk–è ƈ³ÆðS†ðúëïj.ïU_ÜÚºMynSã™

ÿ“€ÿ�

7œnp¼ß¹%xŽj,ÖŒ¶Ûç.$â€qߢc~䛜nIC2Q@‚y’xËv"׆ÊHP׶m

4«&@ý`ÿ›ùÏ™þ陀ýõ?l

¸p6Ü€�w¥»ð‚}N›{N›sN›}V—sV—}²+ý„&amp;åhgò±Î$·ÓWBÚbµFPFìm¾±§)l¯âÚ®ú+›«C×KÏ®�Z'8ù÷ø›Ì�WÊÞ}ƒ¼ïuÂÞ—1;_*Øöëìͯ¤m|9yÃO¢ß¹Œ Wuuuê�°®ºîñI$'ù¤k{ÉI²<!--)VòøbˆŠ'IPmKhc²8 ‡ÃåÕÔÊÛÚ;`­íýß•éÊÏæ lå©WNàO�„›«ÇÓÑ©WÛÌì´š-ƒâ*AŒ%_ô–,§Lžü»s}m[÷ÜÂ"Ø5›Ú[ÐôÔ“i»Ïäì½P¼ÿ"îàeâ¡Ë¥!W˜!¢Ë5MÚÍ‘™xµ6~�STï‘4ú*•ý2åPUËh�r¢¦u²¾e²N9Y£œªižF¢q¦ºaF¦˜”Öà&ĵӕ5“Ù¸@2Æ€»~„Íf³‡˜Ì`”2hHr’FòSa]ÎGÅ÷Q±R‘»íB&Ye9ŠÒmE©Öü,G1̶Jw&!mÑùqt¬9÷†)œ‡@·ó‰gÕˆ|ƒ�º…´"Âr•¢@CǼ

¾’ZeÇM¯Û&amp;‡#8@Z¬¯´|+.Aô÷ã§Û&nbsp;7‹ºf4¬ê8’šŸÄÀ­—-Ù´Hû·®zÌí÷Í…÷_Žæ燃þ§¹�`u`{$øÍhŸV0Éû‡ü¥Ø•A…Løà˜–G·½›æ¤(—K¦¢aø^¹3ºü,�$f^‰…°Ãâ_©³Š+NJ­ÿÕ=­:MôÕØ�\ôýhˆE7+Ï

ü&amp;.ûÑÎË•Ghaí¼’¨‹�±«åÛ‰_a0.°5¹‚»mXØö4Xis…V×Áäÿ½Â'!��õ^Nàs�]6ñ¹¡�£7d„âç†G¯P˜êﻬÃÜè�8B¦=J­Ž’³89C[ˆz®P¼=¾a"tÚžeìû|ò:Fö¿2†Ñäuª6&amp;Ûcð—A)®qðò‡ˆ)qƒà¿

25 okt 2022 20:52

stream

endobj

CMYK

CMYK

ã+°@„N“ Â3Ã! d^(a}žÆ&nbsp;8

PROCESS

ýwé#¸—3àúqÜ4ø?Èfjiž¶¥ç[n¨ÛõžoFªo¼,19K{´þ*ïg³Óûã3έ€“€“€“À5’€µMQ¡êqË Pôï(-Ð˹Øoe¼†cýÌñ&lt;æø_ßš¾øÁGO㜀Ä`LjU­“ÕÅ

©…+*䊗¦lÛ¬ÔÆ[ˆ‰îx’{§‡šhÈhÃ&nbsp; ƒý¢&nbsp;ƒO„Ý­£‘M½�¶hüFÛ5á4'Å¢2•“ø¶

default

·U­Øì¯ÑäH,Ú½�z½²úÍ,.¿ÎF¢[Ýž?|Wú

l[3k)Hõ{Ö\5žMÊ™(ÄsFuչǕ´ê

85.000000

CMYK

qo

CMYK

�iQä|ÁúøéPûðëƒó¬BYŸÿÖÁÈ4 ÎÚÉ9/Ž©%©P•i€ZZF&amp;½–Ÿï)-)…d«Æ‚4ø&lt;Ñ΀^†ÎÎNšn�ääù¶ÎX²p/&nbsp;[@¾¡¬öœÕ61�a•vgšDþ¼[i®®î|Ç÷ó)™0`"ðk�Àââ:y‘¶à¨·ÕF€—·&nbsp;œ$zž“–$7’½dÇ'°1r™T¸|ìøæ%ô™&gt;LÓêMhý&amp;:ÎéÂd*PÛQQ¡KÕJUX‚`WxҶиOBã?Æ9Ÿ°-‘²ûRÒçáI»Âw†'o Kúè|âû¡IïžK|+$ñMØÏ&amp;ÂÁøÊé„=ÿ½Õ“ø½“ß;™D=ÇïDÜNÄÿàDÂOÆÿøtÜ?Šù³]á¶+ìïö^üwB÷Å.ò)

77 0 obj

CMYK

H‰´WÛn7ͧðQ½ðŒšd³/ ÀdqI¬f±ë…!k$ÙÖh$ŒGVVÿ”_L¶ªx+v³[m'~ÑPÝl².§N�:^‰Ã×J&lt;~øãÙöJl7‹Ÿ,zùÉ�m)^¼8&gt;y)D)Ê¥î”û»»‡ßŸ–âê“8\É·¥�buïÊR‹Õ¹X¸Õƒ�

T©|§ø1°þ+IêM¯½©w�_~¦«�¦•Düšâ•&amp;®úôRË‚µ=ú&gt;W�Îàì¥+ק¼ëýÖþ8¹�_¯o[¨4ZŒƒ¸Ò\÷õ�Èt�¸ª¿þÛÀ¡†w�Åg9y‹ÇðÀ{�Sð�N~X�t¸`…\¼þ

„ʬ/âsûyq¦5Msë~R–_r�Õ쉂¥™9™b™yÝ&gt;7'_¾ìš9û:Ûúõiz†‘&nbsp;“$�V9…Á/@S4GÅøXBŒ GÝOÀåh»§à·y·ýâ÷öÜòRm;kLmDE8ô§©»·fº{–N°ûÒ­ oŸ:3î¸ö,_e‚¨º…uÃ";»Ÿ|_Ò×ãã1¢æþ[&lt;Ë�+š _1?«È»íuhòzhü=þ•%òFÅYôV+@ S¦e ×o\oêd\=:I‰ Õ#CG!;m‡H54244øó;�yWK´n-‘î¯%´îFµ—q§†,Û»ÒøñgKQâî`„þ'ÇžUÂ…ÔôK¸fv¾&lt;�¹Ã"7ºaéC¾úýÏLqŽéØò_¸/òO0kÙuMœm-êf†�3©Tçpœçyu˜‘“ºŸI/ C6U!“MáüyÁN“]‹ƒ\ÆäÉ,ÓKf˜™aÂæMz›æà@­§¦ìV^©@þõ`HûÄ 4ƒP¶JT,˜Ñp¡Ë³*½ÖSNO²°DïMl-&lt;ÂîHìÈ=Tx’Ý›x6ñlÚˆ…b‘U¡U‘¡ÐPD E"DzùP6›&lt;û\ö¹&lt;—ÍGB&lt;?”BÍ[å’ä{.)šú

endstream

PROCESS

ˆß.'æ8½ª0×÷Oò”£ K~Ãtýí¶„U;Wÿ–ù`-(Ï&nbsp;šŒN&nbsp;æ«Ùz;ßM·-k�Ð3ƒN†èòa¡ï–³Mº2ÏÕø°œ&gt;GŒqð'Ú±]®o¢È0K®qæîñ”ßðzˆÈ7&nbsp;À8a‰P„ô¹"w®.‘Œ,NuG,¤Æ!P%„D*ŒÊÕê© L ´�4&amp;á0¾˜R@G‚~Ê2ý&amp;ÄÍp!ÈhQiß)C¡ÒuX

$ÛËwAì&nbsp;HÄ‚¶¼#Ùnspw¤°ÉÚpcmÅPÀi&amp;T¼†0‡º`¢\7Œ|WýLgƒtÇ•±ÖúĽXôu ¸a'ãO2íÙì±0ˆ¥¯ZÏü¾ÙÔï{.œÂ½¨±‚’Å&lt;Œû"áÑàÕ¦tt»Æá%ƒ"ïòŽó“Ïã‹þ¾ƒWŒЮÏôxIÞïX

ç4þŸ'z«@¿L㥲ÈÐHxŒ `øk:Ç…Bendstream

0.000000

CÛ7³(%¸aÓ{nWóÃmu+—e"F"Æl�o¨¾�U,­G~qG™uKç…Ÿoòý~ï‡çü¿}||||þM*þÔŸ…b]èëoþö×/ß=¼öð¼^¯Îë)ýq„Bèð¸Wh‘›�)Ú¯ÄDôŒ*À†ÁÑ渳º³ýæoÂÉqf6A8

[k!?òa¼zNùۘM O,‰Ça—Õ8ìR«CÒp‹&nbsp;qªð7,ɆòLØ#æ‘'ãQôÀïÎóú™)÷«Uîz¢=X:,|ÕƒÀ{êj‚¨‹Á…ÛZ Õ„ùçA¶é” ÚC6�$› &nbsp;Èo¦·Y’Tm)�Ö…:PÀø#¢ažþAÐe¤ü)‰D†Ùž1F®e .ŸøØéi÷Ö¯ÄæÇØ£À_:0„9Še|ÊÍw­þôú#cå 0|¤'Ájk|IØÆ…£Áð

“ðŒ‰¹tJ Ä¡OO‡VÑëHum7­\.äíØ”v?tÿºÏÜà¹ÛF�CòG™ÒvYÁðA&amp;ØÒ$Ö=I¼7Üòù}SŸo¬¬ŒRS÷į±²bûƒJŠWˆŒ‘ÊIe:…8Ãw.d ÓàLR-©¬ª)BuÕ!z±~n#TÖ›£Õa~¶!T–× GêhbA5¥C{n

eì�¿q‹TÝrAýÌ̸/ñ¯’"f4‘9ÕÛ‚à¬Ú/…,|ê®Ê¯DdϪXE’ÚåwUZâÝJrߨóñDÊíIÛÐÚÜ¥ÎM:6Ÿ+ æ§ÇâQDzt¨ž®&gt;.!~QœÁyÑP# )mÈš“»³‰@ßžÎb¾£ˆÀ ,&lt;)#ç~p‹Àã�úÈÅßÌéQæ©]/˜'

10.000000

3‡ o ÃLEaôõî¼kzÄ

[’²š9i�q)õ´„

ÍØ‘–Ä54Ó5O·„MÜÞ´)˜µPtÓSsK´cñ6¬

x§'†èPºP?#Ñ|�hº ­¿·ÎßKëÿXøXê¥C{éBAšÁ3ü—GºX)ùX‹}¬E=FŽqC¡@µA`Ò(ܼÝÕ÷.«®��&gt;|ü£õÁ›]'6;�[9Žmt·´Þà0ù4x*:aJ=-TL‰ïÅòI±tR(çŠÆØ&lt;&nbsp;Û(‹=BcS}áÔ^RD7�Ütǵà�@7 ®

HÎ$zÛ5t–TÞ” 2µ©€¡Ë¹`ˆi§KQ¬NÁ›–/îÿ9�±|}R?÷€Ã¤HÁôm ˜Èߥæ€Ã£€Áôm ÿ`&nbsp;Öºp˜^ bÑ4Ç�Hœ™ÿ+xòXrX&nbsp;ôÅ™€�¬�¨lNëæd²ODùuÁõ(ÿ¬a'}€ðX�¤–º§ØYug€¸°‹D&gt;4_T=Ž†€¸„Àê°�AnÃ�ãn9oFç,~›¸Jeh?ñ7€ð€ÌcÔ€€À—†€ÆE·�+mAÂJ2×yæ¹rÛwÿ�

Ó&amp;Ï»ÉáÜR”©K3p•\B¯7ÉF¦.Œ!èUÝtO7ä‚H¶s˜9‰5¦àqNFΓbÝ0

C=0 M=90 Y=85 K=0

k_Ï,#ºM-�[èÖ‹Ú’Ú^pNÂé–Ñ3ì渆ΛbÍIÈqwÃòë{èÛçýHáåÓsß«Çí~÷ÏnW‰«[›«›øæ�F'D·º.5ŽNU×n&lt;¿êXzéZÉ¥«ÅöWŠ.\*°µÏ³;Ï·±ãZŸº1,O3NY2`µrjê`Ii_Aao~~Ož¨« ·3/«3_(-t7gË•ÝýbY+7ͬ|î¥rñÍ( Ý€nS‹}ˆn Ù0í6±Ø ùn€LßtÝÙnhTnj7tÉtbY¦ÖB7ÝßèánÁ!KÐ

13762 0 obj

CMYK Blue

*Å=KªŽUsfc&nbsp;ÆËH¸ÝŒj’#ªëåuL~—Ý®‡g“1þulò

$ª@`Šü?�èÀª

Èÿ“§Ì@8Œ°zÉC5ÀJ*ñø€£¤8Œ°`zY‹¡Ò2ïhb—O¥ÁѺ$�Ñ&nbsp;~I+#�‘¸…7‡±ò€À—㢀í"E©ð�U–}¼³±Q8Ñ.z0¾ïc¹BX¿“Gð`3·€€€â"š.Â#ÓŽ€ð0ð€ÝõIMD¶ÀJíŸQ¾€OsgïnÕ&nbsp;&gt;7nŠ°`zYOáøPÎNæ4ãóˆ%°&nbsp;:@ÛÑ++ qx0ÿ�

˜ݨc¡ã‹Ìfž5hVz• í£3-ýjªã–QÒ­¸ª-§°•nHº=ŠN‰€%™ÚK&amp;¥ßÿ€�“_yÏb"c“3¯VV×5lm]Š9¼í�MøñÃgà“p¯€¥ÕÕ••èdüaAv�_�=ä‘$UH—aOŒ-­m,ÌÏatûV~ì�²Œç­5ÒžÖÚáŽÊÉ®ØèÚ&lt;&nbsp;"ˆï´~&gt;÷omÐäõSÈþ®Àßìÿg§G'¤ì¼¾]çƶʎb}H`mÐè7”¿¡u‰!pÔ¡‘1nquˆ­á‹¤›³žGµoXT`÷!,IÆ&nbsp;ÍÑ¥µƒn\»ñÈ$ùIxîfºÁ9ijœ´È2¢[4ô

¹"H¾Ä›^›üöåTB�˜†~‰ ù&amp;±�ïÃP cŽiÀz"^•?DÂ\:ußsÌ�Q˜�‹¦ÎœL]0=â}Ú&nbsp;�wõØ$5yD¨àÒ�£$2’pIP‡¦Zˆ½}E¥Wg &gt;s&gt;H{Èøâ@¦üô–œ\{/F¢¢ÔýR&amp;Ó'[KlÉJH Ìó&amp;µñäsA±´-¦iEz-éh|­‘�¸Ý8àñ&amp;?ÿîÍÚ¬µ,Tçút\ônmÒwp)Úà6é£'QÔx­~æg�60ÄZ=ì¯�H�Q“¢dAôŒïB7’¼+FE

ÿ“€ÿ�

&nbsp;/s/¡ï‘ˆ�oçúRhE2ÝûÆ�€3=�÷¦ºïJÞÒ»\lF92°�É;�«ý­‘Wèn–»Éœê¬kO¤Zå©3¥×_˜€ýé«Êé«Ìef~쨌v•ç4Åy6øé€Õˆx{,ux&nbsp;rÔK´×1\(Pöß ©Í„ð&amp;ÑjâÚ“¿†ÄÆŠñoân §Q¶ZWÙpBõðfg`Ž…p¥W&nbsp;©=yzGD­$ò'PÅ$¨¾‚.P&gt;çVT0#3ÔDËŠ“˜!c*îÕ@Ü©±D³œž³eÀ¡Ïµ² ŒŒG

Ô¼?ö™‚æ ‹š‚õ@Á˜¡M·~0ºC¿Q’»íjÙng䈢Ærs‘Õ²[oÑK [-QU×&lt;~zV=m·,ø#Þ¯—íºÝ£øñ9mº47Ÿ$—Åò.µù?›)yô�ì–‘{­i”Ž`,ÜÁ€û~¹I^e½1Ï7ÓýCF$î‡ÁÐö

ËJÊ÷ ±û¹eã+Ÿ–Åe¯z¶xÖx

/TT3 25 0 R /TT4 34 0 R /TT2 9 0 R &gt;&gt; &gt;&gt;

|8c\ PU{0¤›+yÕÓî'¶oz 0tÄ“j1Ö(uôz&lt;&lt;ÙŽÒŸe‡¦©ÀþŽÿ�H�{-¸hðhr ßûÒó£ŠìŠß³0òÚÒ¤š˜+±o¶‰&amp;³4Ù™É:Ó¼Y^ªWÈ´¶¼ý·Àº·¤õ9wm+ÜEh†µ®•D`Á3»¦&gt;ž¡ˆU—&lt;&gt;½-¢Ãsô©a)†$[Ív#@šûDÕap„�åø:*RŽLâ&gt;U7gýmPzJtè`‘+ŠÊµ–Ôã1�^Ñß®ôßà=,®qÆ䡆õÚ@•dÏɦ�¡"‡‹[–]Í”PÐ×L×h…’EÏéyK9b•Œ©‡.P²s³6¤ÅVá�œ7�‡*0¾P°p9ÉÕ 1Ý¡Uÿ¬ÛSùE

U#—ÅI�…V‹nÚLÞ?PYRÛÿã錎¸Å’)µhVrËe� ù]è–ÍnL³×ë;ŽCrÃ�ð €À6´§dÔnwÊåJ4‘ªé±ß(4"Jgêê¯ßðþ¡Îh«ñ¿îÓ-->»¸Èäó_.‘Ìæòų¢iÞÛv[-¶¦S�­#Û c €lA@ݱ\×�Þìv§ÞhšæC©\)]W«ÕÛ»û‡F£ùlYÝnOÅFg2�Çz¶lÛjµ:�—áp¨•µù|A’-D‚!@þ@@iNåÊ©ç9JcJZ®ëyžþ™Íæë“2=ë\öL)m±`eíâÀ� € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €ü#�O¡“+ú

–øí¨g2$e@·$ÜÎDF¥oúù¯ê{^ç³&gt;‘tæKºŠ«’ÞºòÓ#W?ÿàØÛ‡oû‘°‡âÒ

ÿ'×óõäüÿ–�÷û—sYÑàš›òx¸YabÌ¢žqA�Kx‘&gt;™X„ý'œÂi*·Û÷e´r·Êh&gt;àÂi:àj8èlØï¨ßï¨;`¯Ùo«Ùo­Úg©Ügòí5z÷ËöèK&gt;Ñ4Ÿ«ów)swɳvIÜŸJ\

Õ�ÈúçZÌïp§î›

“+§KÂéÝU2•÷Ù�v“^1Z%•í�C`²ìÇàTÄ!€,¦Ò*&nbsp;1&nbsp;y‘Ř�x‘eшž%w¸ú°sË–5+á~Ÿ¨úJZæ®Å4viÇ»Zè7žqf’I*®âðúK9^¡¹Ä~·hÝ£ª8Ãœ

endstream

ÃEª(�”ÄCØmi5DqÌÀQÇzˆï¯ÃwJ²Ë\xŠ:0ù÷tã(·8ª;T&gt;MýÒ²K[vâíÇ´¡ð±[¯d66íÆÛíPÛؽÝ4~ÌLòm¾zW¬VCklF6ß=

0.000000

s6ãq®UÀsŸWy¹¶4�¢

xœS(äÒw6PH/æ221Õ³S ´4Ñ36rÍ-Œ õŒM�L#K ]C=KscSC…ä\.}Ï\—|®@.dí

OTF 1.029;PS 001.002;Core 1.0.33;makeotf.lib1.4.1585

‹�^†·Ì“ÚôÜÍÅ#æá0Á3ØÑ9rb§VŽS™ŸŠÉît3i/ÇT¢QÁD) íf_f¯Ë:_7F²ô½ôhwñƒ?

uÀð{KõÄt,úF�ä›dl¯cÒü�#*/¦yHUÉŒìâ›Æñ&nbsp;³ íÊ�ö³'ŽYòV‘Ƕ1e•£ÇCJu†žòø“&gt;ä-L‰ùï¦É;š®£qS”Ã^úˆ&gt;êÖYG¾pÙÚmxp]é¤Xž7¿¹Îž¥o¦÷•kgæ½0”~0â6#Ϊ¯;®}g©ô

ÿ“€ÿ�

ýÚWx±ˆ7#RÀ=¢øÃ&gt;}dд]mŒØü˜úJêgxêl5&nbsp;•;J(ã4lí%ª,˜7;'ßẗ+È°û|¨ÌJÜÑ=¥[ž²AçEŸ¦]C§bÓ£AèÁN

ÿ²Ø:¬ÔÄÁümâÕÅ¿Dà ëETúLøån”‡™GãîÃ÷}žE‰í~]àNû:ŸìÈí¯AÁûûwwï¡@ð`dƆiðB&lt;&gt;‹¿©sQ±º…†&amp;g“îê­JÞ}ùèÙp3ZþÅÎeYÖæ‚1ßî‚~ñi hŸ¨X&nbsp;/D`

ÑùN

÷Ôì"lAÄk±²sÝຯ ªÃ:´ì"w7uùáJüê-[s7×ÃÈüîÑ�wááµ×‚[ÈüܨH©“*m¾]¥íh¥

Äß KãHb*WpuLü¨¡6sõ¥n]íÔ Q—'ó F-bŽÍ&lt;�ÀFÉ^¨/þ(ˆ

PROCESS

xmp.did:47b2fec7-7c6b-4352-89a2-1ed8d717f69c

35.000000

126 0 obj

µ«þ

E¹ð2&nbsp;)kÍÉ’Ù'nWòtº&lt;¡`8"Â'OD5³#&amp;2øoÁúªše#'îÉè@·#¥]Y¼È#"®²

endobj

30 mei 2022 11:33

PROCESS

–·ÃOîœ=\Ö–X'œf¿Òøƒx€}a„ËÅýe¾ûJˆŠ÷”Ááw&nbsp;Äw°Ìgÿή“ïÿýëŸüÙ&gt;ý#0~`ÈÂÏ€¯¾ß¤”Τµ’&lt;Áò/c°Ò2ƒÛgP-ЗHX©×Sôj¬¡±2Høâ‡k¿W¸ùqèK~@å„1˜&nbsp;—aV†Ÿö E¿é?ðØùº×µZo‘¯U{]®` `Wò'˜®7ʲ]–m·´ÑßLzïªH –|£n´D}¯6Gb0ý†_jøX*|¶&amp;¬?ÍöƒÝé¶!IÄB1~ßKŒÂ·

65.000000

ò‘à×5¶üçŸô$µdØæF¶d]�œ,z’úiK¶¶£ðßJm|—bfmoß¹ƒóîc'¸´%Qí�Tœnc”nþÐMÙ&lt;\£9‡ïÈ&gt;œk‘kÐ/E@P¾_Ð

û"ÓagÏMŒÿ¸ÂºÊK¥­QX”&amp;ᩚתÛãÃÞèË

Ä´`úš

endstream

ANåëÊêˆü¼Ñ•IYàÅ^4þ¡�ÓYøûµþ²ÊŸâ)él3S£óþ&nbsp;µ�a˜q[ŽŒàV=¥Xm@Uy'…ô�[–e­h˜æk‚ç,Kõ�YoǶvŒQyÿÔ &gt;·YÖÊ7Ȫq Ç‘;ÝéëÀ[€ù/ê

`«EÍáFmÑfØŸŽôpàúÄ0Ô*¯Í"kF… `¶@,ú³UÞrK©ITIrr°òrå†×xõ¢éÉ•Î&nbsp;[

0.000000

6à»ûlÞàŸŸ³¹Æ_ø[»…V³CV/,¼ïø÷&amp;ÜàeÞfó

Äð;ÊÀøRÀ™ k±AøøQAÅ1è=�¾Æ

åáFG;“³6~é?D)›@ò�c"2hË !áÒ¢A†_R"k2h*�:ý&amp;³,ã&lt;ùd ù´æl"¤ê0©“ýPy©Aé&lt; ̹BŤø*¬õˈÓæuED�Â}ô1¯A�ÏõÏĘLè^1&gt;À1Ð):b( ‡[&nbsp;ʇfF§

C=0 M=95 Y=20 K=0

&lt;&gt;]/Filter[/FlateDecode]/Height 339/Length 137/SMask 13778 0 R/Subtype/Image/Type/XObject/Width 339&gt;&gt;stream

&lt;&gt;stream

endobj

0y€åeén‹Ú7

™9&nbsp;©Š\‰iÊ|I0;€€°mÚXÆœ ¦ž¢úØpÞåŽÆô0á`vãÙieýZzCP�i³1èZýŸ¾€è€ááÀàŽÙ¾ÖC¡v&nbsp;aoÒ̸íZ’ss£]}°e–g€_8&lt;}¤Ç€Ðÿpí¬ŒXõ9”À.A$à€lÆ¢¬®¸€½ÆBÑGÚ¥&amp;BkÃlꢋxÕÎAT€ÿ�

0.000000

ä›Ý£¦B

40.000001

1Ï´!^‰¨&lt;¸¼®mˆM&amp;Cgâ’

¨›¼tpà -+�€hÙnÎèöhûþÐ

H‰ì×éRY€a:I·Ä… Š+nÑ�&nbsp;gÜqÁ…¸Ž´&nbsp;B„Äxÿ¿'Þ€3U“Tšªç¹€ïÔ[_UŸÓ?\¡'IF~ ÌH’ü:cØ�CݨSÈ·÷£�Ùoç �¨k#ÿAH¢|&lt;ÖÚÎ¥{çd/Ím·Æâ|”„a×f^èvâV®::UÜÚLÓôHßõ†nn§F«¹VÜé†a÷f\èâfµ49±ÛH×kµZ±ïzC×ÓÆîÄd©ÚŒ ò[!éÄÍ™�J£6[_^š+—7NôÙF¹&lt;·´\Ÿ­5*;3͸“„a7gYˆÚã3;g§�_{sþÝÃûW?þÑw¯Þøîü›kǧÏîÌŒ·£0ìæ, Ñ÷´TI?•n&gt;Z|ûì·?ûîÃ�goÝ\(J+¥ô»}üN(´}=öåäü™‹÷žß¾ðrõiß­¾¼pûù½‹gæO~9öõP«†Ýœaáp{üèëéúƒÏ‹—n=¹|úñÊÝ¿úìîÊãÓ—ŸÜº´øùA}úõÑñöá0ìêìê]ÍÖ•Ú·…÷§^­ÞX¹q}þÅÚÚß}´¶öbþzoðê«Sï¾Õ®´š.�ß°�lñ½Ê÷y¶xïf‹ÿÁlI'nÎìTµÙúòÒ\¹¼q¢Ï6Êå¹¥åúl­QÙ™iÆ�$ »9ÓB·7«¥É‰ÝFº^«ÕŠ}׺ž6v'&amp;KÕf\è†ag\èvâV®::UÜÚLÓôHßõ†nn§F«¹VܱŽ’(�µ¶séÞ¹ÙKsÛ­±8%aص@ݨSÈ·÷£�Ùoç �¨°[†Ð“$#?f$I~�1ìN€ÿãØeqÆ 35.000000

/

ÊË&gt;¸¾á:�óR�Ÿ‚3

°kðâlÜ’©ÎX·êl³:OmžÀOJhš£tÒ™¯µŠU{tϽX™†úIT3‰m5HíQ9ãÁMy=6ÄNTjRÿ

100.000000

Ð�o‘‡™ñ··¶´§¦ô|#6!ùr»¦"�_â^UÓeèÀŠ–KÊ–+Šæ‹Šæ;¥¡øº±&lt;Úþå!;Ê‚m1®ÈßœëksŒØ‚Øu#8Þn]ÌöµŸÇ›\O³i©*CCh®·¶¬»–ÇË

³ñ$B™‰Eô0‹+ÝŽ‹kˆÛmÿ‘Õké¿D‡ÈNÈëÄ^|/ÅGLÕ�

C=35 M=60 Y=80 K=25

endobj

äUDÓ

Welke groene Coin heeft toekomst?

ý­IV€DØoÀ›×®JÖ…ƒlÂ#Qâ^·Ò]34å7Sów’ÁK6=å0YXQYëëïz©&gt;½kîÞtr¾V&amp;èà§E#$U „¶ù¾d¸Ì4ßñeY$éúÊÛ;éõIõã“Ó¿õ˜©M’‰�ž&nbsp; ÿGÌÛk„Ÿè„™jžØºÍÚ‘‹^µ×뾧™©}7u5«l]¡_ßøfý—E

ìOKø¤ÁôÂ;&lt;žNÓY�ÅKõ¸ÝR,ã¾Þ¤ðö$“@7ð–�%�•®å‹&nbsp;£cÓ×2„9•"Õaǽ&nbsp;bèÐ5…ñJg¿µP9z·ÎåÿVð„N.¾^‡û:€i÷Û("”¬ r1oÕ¹1º¨}÷2ÝÔ©®Ôd¨_¶†,Å»à-ÂÏ­³cÒI©&gt;§2õ‚OËÖEÃé |#)D¦ÎVÁÈĬâï…GM$©}êžú‰”¯®('fÆ«=I+ßKšq«*9

�´/-M,/Oîî®îínìŸÚ9{îVf‘gÖsæN`]šÉñ,¯eÕu5��õ-p’×,V³±¶½·sŠEÚÏø/LÍ�ʼnYxýúÌÒÆìòÆôÿÕ±ÙÍ©ÅݹÕÍÓ+«‹Ô¯O-®OÏoÌÌAü)צ˜€Ñeö9ýŸ–XÀ8˜^�Ü]Ú@O`�À¾ö&gt;µLCoàè&nbsp;pqe6™£L®|õÕ×^{õ�›‹+‹\»tþ—ÿò‹ÿñOÿý?ýäÞ›7ï¿uë£Gïþäo~ðÃ|÷Òų��Ý$;Š‹«§ç·×¶Îͯž]m隬n1‚Þ©õ¾éµ¦ÞýKÈ*

75.000000

éðG À¼¢ÞQ^o7XmŬ¡­¶’ê&amp;CUc±¹�ìOò�b.ÕF³ÝPÒ¨/¬5[k¬�NçÐüü&lt;,NEô›çÈ&gt;ØÝ&lt;¼°ui÷ðÂ6²®�¢’Æ

Ù”uÅóÀC-‚3CªŠÀC`�ÈeG Š}¨ý²Ø�¿¾õëªõ¥gàaÁà;ÆÆ‹Aß·~ø·^‚Wã*—iëÚÛ+`¯À-ZZ"þ÷ÏW&gt;Ù={LqzÈli¡ÅéØBdÏqé¸à¢ôÀ¢q:ÉJÓ#\R+'õAj¾wÀN�“†nú¼N¸[õÐ

100.000000

PROCESS

ïÃõËl4±Ž�£û{\YŽý¬êáX&gt;3'Ôâ/®I{–ïË@ª»ÿ¡èî9±.Gû¨íwoËoO’Ï»]Hz®KÛ�Ìyº·Ø:R¿G*ÖmÝìÏÒšTeDr¦,&gt;9dŸ¼¾}{ëyd�ådœy5ƒ~£@ðõá†�û°ë®5Éq{ðB=æf5`tY¨“¾`› 뽊P•¿Zv–2¡+ë-Y�zÛH™UƉU®ÅüÈ‘�pì@£r'ÆäFÏzÚ–ÐfMÂ&lt;“ìTp=e˜tØèŽÚ'ÂñEØÄ&gt;oíàyJ{ö°ˆ2Ö91[ø²œ:NãŸÌá/v¶³f›½†9ó“ú-b1(˜±§Á(ÚÝw˜4ûÅjÙ�×ÁÚÚݽ_ñˆÖÔò©&lt;ÅôfM€‘=û¡_ê„üaÞIP‚SjÀËF‚¶gÎœóáÍ�&amp;šcUà)Ã㥪ÃÞ/ÙÂ݉؇,À‰Ø‰ü¥ï½Óá¸�œKâ]¦;œŸå,Ù¦ÏÔÞgØ·¤&lt;,8›èˆ‡ˆ]¤&lt;çˆÍàÌ•'§dxŸs®æ!fD

hÞ¬PËjÂ@ý•»l)2O“"ÄHªˆ.Œ¶¶âbˆ·:0y0™Šþ}“‰ËÒUW÷p3ç^NE8!0ÖÍxt`|¶@RCHÂ�‰Hð6´9ŽÇ$nr,0N’¨zŽú|q҈̰—r8"©Qç'iUºé´º2^&amp;9󽚪B›ûÓf‘ìæéK|ÅRÛ5ÞÜ`†…žVæôÜÛ´AŒŠ®‰gÖª@²_¦Ÿ»Ýo1ïÉœE—_Ⱥ²…2žzï+”’…SFçqy6”d‹·®ÙÞkôÞn'«kWY²¬*#:™´‡X¡S'åT[Iv•&lt;™dí®:Çdõ±$ øR¦A²|ÌŒl­*›ZY,ó{ÿË«­¾ëÎþáý`Ѥž~

ñØ_(/?ºDñï‚-$0þqÇ#

éI(Tõ§ZR2…*�^S™\8räˆ

0.000000

¿á7öm¡�±Ž±Ž±Ž±Ž±wcï‘zDöÙsÄñE|GÄqÄ°�yŸ^óäGj©ß@�Î&gt;stream

Ï÷0÷÷ã

Ñ‚îR�OáØ\¶ØÁã(³4BzÕûШÝçñ¤CH½Q0 6•&amp;ï¢&nbsp;(íóÂöY¹ƒ�&nbsp;RÝß&gt;2Õ÷óCe%â†&nbsp;ÿQoåÊ\C㵑÷þQQêÚÞø·¹úþÆ_½z}ãÆâ¢"‡•«æ.×_ûͺïE—M4n½JËò¦Ôuæï°b½&amp;ï¶e¹u|…Ðy-a±v‰?ÓµX:`»×^£´

…o.zÔô

Ò^�èFD}Š‰š œËk¯L*û iõ;övØB¢+&amp;ˆ)¥aõŒ— ÝãåKH5‡î[Û±‡h7¨6Â5”á&nbsp;樌e2¹øŽ¡ñ\QJå¯z„[9Ä)Ç*Rj_[qG‚§9.·16«.Ê]™î½h+¹`òœKÍ&gt;£Éà˜Ü

P*@*&nbsp;€õ„åÜŒÄßv,ƒìÆ€¥ ¼j`ã•š£ÑŠ~Ø

ftypjp2 jp2 jpxbjpx rreqøø€@ 7-jp2hihdr¬colr Zjp2cÿOÿQ2¬¬ÿR ÿ\#B@HHPHHPHHPHHPHHPÿ�

CMYK

÷†’By‹e²˜"‚ELÔáæxµ©ªåÃŒšÔþû

{Øi„üÑ&amp;GöìŠÛá,ÿFÉQ*

àP�€ã:¯U;²æŸçàÍ6­¿ñÈGqúΩÀdhx``à€+âÿü™°´°¸¼¸üÇ€K`nðÙó|ð‘Ï?öïO}óé½ðò×¾úíË—îîlÊÍ.KŒÏ

ì§ÍÀ~Ÿ0K˜ä¸UT§Yv:‚ +W—Wöa‚Ç€àÆ "E‚«#Ò/¼§•°oÂeßM—}7]ö}šösöõUÕéjsqŒ¹Ô‹¹Ô‹1êøI2;Òå`ÚÃIèRïŠC½*(Ž�CC—cz²DSW¢œV±iZ9}všPAy&amp;uhóÛ‡žÿü|á´î÷w{¿õÛ=»Ÿ:÷ÚÑ£ßyº¯ÿýjábïŠV:ÚÙ¾µðá'ïþ{ikÃRË?V0u]ùõïóì–)&amp;¥‚h"¢š&nbsp;Ù’_ª‘Ø$sÉ ÃÓç5¼ˆªn2T7=ª›5,¸YܬÀâaÚÃ3-;iþ€gEØ¡Ï$xc]ÖUîCT1sp[H4sˆª™JÒ“Ä#qçÿ(ù±U‹f­Ç×éèéBÿië“Ó‚i"U…3&lt;Ò51–‘¹VÖˆl±0±¾šØúë1&lt;ÕŒ©,uƒ¥n°tF&lt;*Ã8Økv”%ª›`QNi`jæàŽdæø=±)ˉÙÁÕâbÐZ�‡¬þò2�zO[ɉîc†#z�EwÞËIb»�ŸS)6DE¡šLØj¤ºà¨ŒìCX&lt;ät€Å§,nòÀš¸Û¹_fÛ ˜mGì{ÜÍ\œ·‡„¼ºB¨ûZdÙFx™›J½zÀi&lt;×óîªÑÍy:ó�yÞ‚X’¼Š€Š»üÀwwÖÃ%ÜÇEîkt– VŠég¿�—æN¨ã´+ë6¸ÄÅ”„áö

õø¨�¸“²v_Ÿû&amp;j�IhN¡.ŠbüIPZÿ$&nbsp;‘&lt;Ê’ëÙP­•ÿ›­nÐ_D&amp;&lt;4G›ÆG%O9šj¼‚1B&amp;Œ³o‚-Zžfèž.½£4ºƒÌ‹ßKb+dpã(\ŽÂuá(\·Bá2‘ó„eì

Deze crypto coin is een van de populairste cryptocurrencies van dit moment. Dit komt uiteraard door de Doge meme, maar met name door de play-to-earn game die aangeboden zal worden op het platform. Het is voor Tamadoge mogelijk om de grootste meme coin te worden, door de vele usecases maar ook doordat DOGE houders ook hun interesse in Tamadoge tonen.

ÿ“߀XPNjmò‹R¤Ô€€€ÿ�

0

ô%±qÉXœ�¡rs

13641 0 obj

CMYK

endobjeNàBÒg

åU¤]tu�’

ñ‡¹ãCènj}­Ç›ˆ�z¼ýpf0��5

ÒçÆÜ\ënۚݜíº]G%�ÛªÃR‚¢è63;çÚÇ�ñ’ö¢›…/©3"-‰¹”0L’´d;YWjŸ-éXWʺ%¸Ù7q™67gà†Læö´¤ƒnU5

Ȭ*6öñ„-!ÿ“€ÿ�

7Õ¡ °.Ô»ÌVR`¹/£*�€¨F¼©)d†�cŽº"¤ézŒo¸FîsF^û,¯Ôß!}šÍ”èÜ‚Ð,Ás¢‰€„p9E°­c¿ÑŽ1RíÕL3p¥Ðá—û"3µ9=¬)J–®Ùà¬Pá/¹I!,G‘!ìZtôb2

Í¥C9þârÂ&nbsp;_ßÿfÆK3ë…ì®bÖ†“ûZ²Q&gt;òdʦÍ^‘x«š=×_õ|Û/ñ02x=K‹10Æ”éA&amp;œËãVÇæðd“³å_dU6óô"ˆ×UÖWb©2ý

C=100 M=95 Y=5 K=0

×íû§ñƒÄÁj!,&gt;VÈ—Ã

"j5ÂBdó”+à‹¾¹äãü…w†ÓÓ F4¡€ó›{˜é¦twbóžGxÁÐëCg”ÙŒæÁfiÜ™UOë¨â‡gÎËÔÑÖ‚kwn1 ÀXÉT;jzF¿ÑɸÅ÷:à‘ïhå”9ƒ?ýXŽÏƒŒ�=ÚàßÀ®,„iÁbðÝO�¾eí

#MùÝôÁD«Dhúe}:Ì;‡ôª'žÖÄŸë€]?ÑÇÛ"�(o„4_?¤¸r&nbsp;þâþÚвs»%g¶Ol©8¶•u·�z`ißzÌ®5…;ßÉÝöFÚæד7¼•¸Ï'.�1‘äå'+–IþRkÛ’CR´m1&nbsp;

QøC÷{¹û½÷öý·?}çÍOß¡�H’1�ÖJê_Ý@’ªÂZÍÈ_8ºüyóGÞdk®°Vä¤

&lt;&gt;streamäºãöÓ|rpaƒ]ƒÄÛº”¼{çP[ؼ»—ļ"ýòEbãÛtPæ~`DŒg€Ã-GqAú€}A÷lÇâ�W®ø鎸çVׄoðG€¬œrèp²å~Æ™ Çc&lt;|yÙÄÅÏÀïK"h|��äì×Lƒ+(€7=‹‡Ñð‡:E0ºº›Z±Þ–ö®Æ¦ÞÕÁÚjªI£§à{v›&amp;lÜâIàøèÓQUÿ(49IÀÚÒ2EýÀòKœ½áÏ/”¤ÅÈÀ]$Ü�´àÌ,ƒÌ'6G˜’À31ÆÁþ0,Ú{ã}ôßxò‰oÀø�ýìæ=� öÏTW¶55ôÕVw&amp;Äç

‚·¨€T`Ü�Ù'-Î÷3âQÀ�›”oŒ¿KFæšzï;eHh\?—

CMYK

P¨TªU€*@&nbsp;

;Þkñq…V¡óý”–€±`�îÉ·lQ¿W9Ø€ËÆ€e×h¤�å¹R-,ˆ›¦~-°x"Æ~¬M$*îÁðǃ·žé£h¡ÞŒ.@IÌŒ¹73öGôM�ˆAã¾€ãb§'å€cߘ*¼þ�úÞô=3²€Pš£Î‘©È~*J³WÛî&lt;&lt;Á €ÿ�

CMYK

J

100.000000

„$K;pÄ­RAÝ[×®†ž@D#¬+d†¼‚ˆŒ\Åçغ¶`°Æ2³ê¬{k¶d¶&gt;¹²X²u�päò×€MPe3žÞóB—Qe¾~­

CMYK

&nbsp;*§É7œ¤ì_¾ËtcÎIê«L½¹¸ÉeA¾‘½„ŽWðà$è6ïEdRkîW/w+æåúæ¾ÉúîñJ²”tåW4e”'dF&amp;fܧö’e¥•ÕÏãR"È·{ÓºðóeÝ+7Bøàw\®€p+”ôõ…kÜ&gt;þ_«ð3þ-ž�)¢[|ŒgWÈůÞ¯kØ

uuid:3dbc2afc-76e8-a34c-9a0a-fbd5126e6398

endobj

ÊÁ¿vN¡u ƒ…ºÂýÚ?Õk¤ßFØnX6=°�!"4#mü�Ÿ�+bvüv£åÓ

90.000000

88 0 obj

eaˆ�¯l¬í7X—�ûf"Ñ›lÔÙ±F¯"n"{ËóÙ¹Q·�"JߥZLÞ@&lt;ˆ SA÷¯îëú­¬ó&gt;¥{¹åÕ0ùÐzTòê¨ï&gt;œ‘/f·³Š/Äki!_P±?ØÑïW÷úq—¥¶·&gt;-pŽ|H¼Dq«õbƒ‰ÃeÓ"g£ætâLº´"4ÔéR�W…覩ìvÉMßÍ·NeÎ{™¿Xù�"´]ÍQÒÔ¸Óí—¬µ®‰¿-èe·1Ðç`³âô/Q²È Hë~Ýj=3E±kÞE¥Ù

endobj

Š�ü&lt;4/k€ØI&amp; š»�Ø`I2ÖÎ$”ÞÀ„L'S£�Ä0cbÂÇat+f&nbsp;…t4—fÌ%Ã/Mú«Æ¬ÿoTðÃõ¢W�©&amp;yšáid^6’¯LÇzL“¼§&gt;Ó1AFRÈ4:ã¨&amp;�Ĥ¡¥HYRš‡ç&nbsp;E9h^&amp;Ze9š�…&amp;r ¡3P"

‘zD÷ﻪ÷þ)½Lïµß¿ÏÞiëö-IZéÿ‡„UÓÒÖŒ-\ß»âøB@_¢ÜÜ$`Ær“êáçÀ@¬ ‡ÒÔËéNÕ¸ê\‰LÉM¤ÛŽbõµ

2021-09-17T11:31:12+02:00

jP

C=70 M=15 Y=0 K=0

100.000000

PROCESSÂÿ“&nbsp;©$ ðœ§1ˆb«€€ÁÑñt�IF³–ÕÙûÙC•w·ÛIKù%

3`°wÕŽQ¶â˺„7r+8�×.õ5d�Šù´±D Fƒ"_ì†ÑøÌï],9À?òº�ÑõÌ륱Ê[àü,†Ûô‡áô|rúöKN‰ ßJ·vù"õ0™,uèÅÏtþX¸ÿ·è�W7?§q�OâÔ*ºã·Iwù«OùÒXªotšý3 D…¶ÇB‹dA±tÿÄWòØÁßðšX׌G–½JTŒU?}�øÒ¢Ïß'E&nbsp;ZšÅ؉åÞX&gt;-rKÙ=JNÇÅÕó[[·Xj8ö’-É»”

"ÿ“€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ÿÙ

H‰´WÛnÜÈͧô£ìPì/�aÀ¶Œ\°Nì /ë �5’¢Õh$ŒFÒÂÿ”_LRU}a5Ù¤;ƒ…w(²¯U§Î9uún¸¹:¿8ˆ÷Ÿ&gt;Q‰ªÔ�òÿß_‹ÓßÿT‰ëGÑÔe%!»¦4U'´ªÊV¡àuÕŠý¥¸q�Ót½0Ͷ¥µuœfuilæ½_‹Ó?hñæÍé�ç»kq²Û®þücqúéÃÏD+•xûöý®¾–ÿ¨„ë+8a%­X_ˆ•zþO›Ö�°­-eÕi±¾?Ÿ¬‹Æ”JœÜª¬ÅÉ¡€I'â±Xµøv[ÈäcS¶âäwnÌåe±Re§r�¿e©ã¤Ë¢*áý

AvenirLTStd-Heavy

=§sózÿf¿Úc›ºÎøwî½qœÄñu“’Æ6áÜ&amp;…P;µC²yc&nbsp;úš�6šiŒÂcIYiLb�‡-ÛAÚ8Þ2w&lt;š’Ò•!¬EüÁn.(…jU5­´MºUÓ¤ðЭS×LÚ¤­{Ü}çÚ(TcHÛþœ�õ;¿ïu¾ï;ǯ{–-4¢mPûˆÕ-pã³ú»ºÝËÎ?÷ø3û ~ˆ5ÿˆÏéG0?ö&nbsp;×`õGðH_î{}žýà�jkî²õø€·ñ6¶ú.¼�øÿ[³àYx54Hø�‰KŒ×Š—”TÞ…Ñ{£ôGæË›Y”¹@,¿ƒã÷GŇÿ;*3¶Íó°ã»[e&nbsp;�&lt;\PÝ&gt;�š-¸5¨ÅsXzc€ó6@îÝõ\õ¯æ‘Gyä‘Gyä‘Gÿ x+ê€xÚ

¸Ðí›1Ç…^€qQ1I™yÂ�5'Ñ/_�Rúyo‡Ï@ø �¦qAhà‘&lt;üÌ’uFJ-xL!ð˜˜H±G¾uä‹

Is Tornado Cash de beste crypto om in te investeren?

²šJM«È¯Û6“'æTŸï5¸{™+§7©ðxF:QÎÏôN9±’wÍ”DR⇀°ÀUê«€ÿÁG¡½i&lt;£ rÀ☠œ¤hæ¢ã¤ÂíÂœÎÀ�u=

”,sɤ†Z™1hËn¼g«%DЖ1ŽÕ?^˜†ÛxO4Õ+M6š:î½4óOãÞÿÔŸðrÉ4ñÊ~úì¸-–ú’ËN”ÓggßðVƒ–ëÊzSÖ³Í#”u`˼+¡]ÍpЧZÛ$�šHgòÛµ¿±íÁ…ìóÒ²ÍNS†Z™mŒUÇ7Ú­‘«JÏ^0—VÊ,j¾q]¾ó©&lt;Õ+M6š:î§R´õ#Í4c›ÔÿÕŸðù„±›R~ÚÃtZm“Ë-:sMíϵ`ýï Ö¥(Ïg›K4aµÁ–ø?A˾é§J½ºœ²éaÇ8&gt;‰xb\7„ì±’ŒiBzrå©“1ÖŽU*F­},º°†–,\¿ñ½ãzÔž3ך0š:î‹VÓR¬c¦ŒsqÀÿÖŸð˜B1Úœû%ÝhµOd§³ÛŸVÂÚ^WµZyÙæÒÍmŒ·ÁY¬´éW¶Ò„ºXB1ÓAö–¬3ƒìùK°¡=8mÛcàøëG

236112

¾e”EÐŽ„:â-´_ZAm=Gl˜‡ÅÙ„ò¡ø´ÞñžäßÓ[O¸Ãý‹ñ™|wàDkhw6¤ Ç&gt;À( ;À`$Ð/‡ À4èÌîÈ{¯8°/Boo¼� Àûâ×1à›X

ÿ‘z2¹môD }�¸Æÿ™1°:…Ìãu2¸%jŠëÀŠ\Ê׳OË,ª_³n'’‘-·‘Ä’ª1‚Ø+¡V^÷r8á|¢zrÒùßy

·ÏÿvûË&nbsp;ŒÖ)Þô‡DKš¾n7S*±fJÚ†a†Ò‰”}°û

endstream

sK5STÊ�Ù7ÑÍ·IsKEAdò•Ú-hå�»,ÝÆ„›x™Ìa£üä-¸¶¿çQ§�’»'û‰ÈîqÃÆíçتÕØHÞ“Á&nbsp;Ò¬u�ÐP÷Ÿò'Òzõ“fïæÞÑÁ"|ªK'§‡›{v«wrÑ

&amp;ÿ“€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ÿ�

Toch loont niet iedere optie evenveel, vaak hangt dit samen met risico’s. Een ander vooroordeel over investeren is dat het meteen om grote bedragen moet gaan, ook dat is niet waar. Wanneer jij kiest voor investeren in crypto, wat tegenwoordig een laagdrempelige én winstgevende optie is, zul je zien dat je met kleine bedragen al leuke winsten kunt halen. Dus start vandaag nog met wat geld wegzetten in crypto via een platform zoals Bitcoin 360 ai en je zult je geld snel zien groeien.

C=40 M=70 Y=100 K=50

 ÿ“€€€€€€€€€€€€€€€€€€ÿ�

_ÏÕ%q[+Àé\:J�åRÙÚ—‰ðp`¦^é‘%½™[gÛ‹�

s

Oplichting - Radar

0.000000

ùhŸ:(Kq« òŠˆŽµ»D1poÉÝ:¶$—Ó¾ÿl äK„Oþk×¾˜?Ðîš{KʱV+H�шNÐOJ½.”*ÁÔ6Æò¢?Z}yn^β …Ü,‹,-e¼Iˆqñ2‘B

{¼¨õ˪,c(ùÇù0üé÷·µé‹kåvˆk$îé\µõ~!bŸ&gt;;�¹?þŒ~é3Ì×T¬_às$¹ê�Ì©J!›w¨�îlÿ[oï­tlæ°j�ï2f™›Ë&lt;–æ›Vø57ø1ÚùàÁRlî¡FºýLÃ�+74Þ �×-ÊaEÏ÷€HƒÚ}uÂ2L†&gt;gM¬�íÀbpå¥z�ð­=Î2ÕŸ‚äúÏôs÷L`àëçwNËÕ‚JÏ™ñ‚oò‚/A6ßy7Î.Nd–£á&amp;¶…E³±F™í¼Ìf^f“(!šíT€�h�žÂ9$ä@™ÐxÞÎA$íp`LÞÜ3

ŠF£\ZüÜ“ßÔ`¹à&lt;Ü

endstream

ýŸÄP¿$þK&amp;&lt;€F`&gt;á~XÕR΄ê¶ãà.ð OÐ?Ty�-ï$áráÿ‹Ôž‹¿'À?4&gt;Ev°&lt;¹ü&nbsp;uå¼ Â{àÊÔi¢ê9‰¹‰Púî3ÈxÌ¡£òÿ)§Søx"ÿ qج©Èlp‹7%îÌ/;:$&gt;3!½03¯¢ ³8;6-‘? bK{k•^ìéB¹rBÿ´xÐÄ&nbsp;€¿*pà†[å&gt;3Ø_tÉeûS­€�Gè*$&gt; Ÿ 0.000000

0.000000

Š[««HBÉÆâ%­¢‰om‡J×bøý0á‡ù‹?,\ž1?•ØÒq6…¢�ÿ=ý,ŽòÞ)“qç�v*îMÜ5„�#+Ù�ü%†öÞ ¸¸…¯ÈÇ$XtÁ´Ê�puë”s¨rN×ü}

ÿ“Ï´Øæÿ�

q)ÀéFŸê|×,¹à~´ÕB4=cã&amp;à| „i-[ïW‹ýj³n6c-;ì^ÇûIü

ü¼vÙªÀñÊ�ÚP¯³Áï­˜º*`JÄÄÁ²,wA3{Á?¹&amp;`¶Ì£u_ñ)Ì¿©ægn&gt; 8¯¥œ�ñ²Ü¼s›ä,½M¥®¦˜|]ˆàØX’#Áo

+¡œb†®BÚa=בLø

/%°¹8^Æî'ÁûÛ:³UÊrËi¢“¥&lt;ŸU4S{!FñgË�£.EÖ�xáäˆÔA÷&gt;­hðŽ�¸@?•Ï¤UײÚBÓ‹h&amp;@$=Ltè&lt;¶›¦Nš}È �°vÈ‚†°`RöILT¶Sî)¥g±0‡&nbsp;ðºø”Ó–êZnÝžÙ¨é7îFÔ(Œ3=ã%¸káã�Dåø+ÜGI&amp;­êA¼õ€µ›@³!S týþök™‰ ©X©¼ÔmäM9’þôo©—=úÆ

¿ÄŸ¶Yjc´0­Yʲƒ·7â?§E½lÄÁY±¨—µ8¸)àSøÿ¢X¨¥c

C=55 M=60 Y=65 K=40

0.000000

&lt;&gt;stream

I‰ø¸a7¸Ìø¸º±�{‚ëÿÂÐ

÷püµ#¿Œ0:hij«¯múàéÇ?ýÉÏô£_|ûÛ?xû­§5Õ]�žQaÁ&lt;ì¤ì«*JZg&amp;ÖÎî_™7d•¸ê½1ºà„)Ì�ô5•æW¦Äat7¤'fg$åd¥Höx %ýÓó3aôPò ¾ z‰´)‘

PROCESS

ÿ“€ÿ�

13648 0 obj

¸Èqé÷ƒ9Äý} ÅpšB ³Â!Ñ#Šèøî_ÚJtÃÚžG‡sÇÒ‰»«�÷?vñÕ9[™øɃÕýÓ÷®ÞYÞ÷ty`Ýk]û™–|Ìh"}}cã9êïüî®#'óé·Ë£ŸØ²i£¡†ý‰Cû&amp;¾’ïíc°ºÃËWØ

V I?ÃE

6‡ÓÈáÝ»ô¬]Üc46Îíq|¸´€Ó›öÁÙü^¯àh¬G}ö}µ

qÔ´(ÐÆæ‘ëÎ#ªÌ“&gt;­4tƒY3Æíå¬kѳÀ‘7pƒ�¬ƒ]aUA%Ò•üî&lt;¸;‹~þg±ý½Lê}p*Ý{MëǺútèü³�^=ÀüóàaÈõ��e; ó7ÎOÝŠ[ƒ�ùÇÏÕg\¬Î*8Sß)°¿P�KÌqçî7*pP(¢àÂ&gt;UøÁ\Lµaˆ$X˜„'XbÜúéuìÐBW}ü,�cÓTHÓþÔ*Ž¿&amp;ƒ¦àDÎÛ$zdv¢�J”´àMyÕB¶Ð´H«ðªétªõš‰g‘„UÆú«4­3ù«ÙîZ4iã½{;³©DïI7æŸT'Û¡'—`D`\ü_›†púÒy@Ÿó®0·óO¯€SîÄi Ñ€1+Îr’!úyœšQ,¦�Ó•ù1}Y«äS1ðvèÏ‘Žæ|Ě͞q$ð(%

B´¾`A’¢ïU¸{ýY0ç­s¢Ê[ô²]y}p°líÿ,ZÙ^a+ð¯ÂEU,ªæž÷jFñ¤¶èzGG±»E½¿`Ú„ÒÂÛ€™®þ79HS×ÄJ/ç]X·ûYcëŒzW|KSg*ˆgö:gµ{}9Ç¢w&gt;=0ðÏûѵàßg}Ì'f®¤JB¥É_é—ñÏNÞÚ5·8G(³ïËSRëîAöámöë0éY¬Æò7³fªa

13794 0 obj

endstream

’mö•Àa‚„¤58œ‰|£ÚºA7Ý`•œ»æÃ�I°Œ8LÐÖ�b5‰YÊèEP‚n#ÝÔˆŽ»HÓ

PROCESS

C=75 M=100 Y=0 K=0

:¦Òõ…‘K”²ÿ—ÿëS�

þ¶Áþ5xëÕÙÐ0©³WSæo«!·`­ÕjÈ*¨

50.000000

PROCESS

&lt;&lt; /ProcSet [ /PDF /Text ] /ColorSpace &lt;&lt; /Cs1 7 0 R &gt;&gt; /Font &lt;&lt; /TT2 9 0 R

¶Ã&lt;\ª éëøCw‡ûÆ~œ1iüš•KêöU-òJP•Yé—cô”� ¥+üÚoÓËÈ™71&nbsp;» @Sx:Z|¦\Q4à°u}qÿ¯GÙÑdZÏÓÕS†[8Ãwɼ™;«¶ç%ÌœÁ/ÔoÚùâýK.ƒKkÏVóÑó0¬3ijú&amp;ÎjœKîYr㫲óˆi÷ªÝ^ØÖÛIN¬f3Ñ–¢ª* åø43…Mi­¾^µa]ë[¿iÃés¯˜ %ö}K¾ŸGh*¡È{Pa4cXHæíŠSqw ­�q'i´qa±ÉÜýfÅóßÌô½†ÖuY3ð!„cÅK™é=!á´ü6u%$ɪºÆÓ#›JÝèSàæÖbŠ¤�õ

{+Þ²3qÆÞ‰wì½xÏ.Å%[öÏÂþGñ‘}Sà\KÍyt*NÙkñš-y4çÑ’Gs­Å:ü~BnÝ&lt;úknÞSkÃu†žr7[‡�ú¨Š_õ+ÀÄC—¢

SÂB¹{ÃÇßñ0†bç[|Ê«7@&lt;Öb†hÛÓ§–„±÷ÊŽŠa�¡Kߧ¹AØLž·þž îÍ\&amp;Xסo}ýðØÀÖÁ”oÿÈJÍcîíJ½]EÇP_×pÏÁáí÷�]wÖÓ+ÿû†ïü릛¯vzC0Y@±éc¶o[Ze]‚:®½Af^¥*ír®ÔϾeg^vR¦ÜÓÒÈÛÖü÷3ØåƺN4Á“ƒýsGŽRZMî!Ql{1fâ›V…9N7|Ô®éï­›f·¿zzGz•»îúTÏê³X�

7XV{:&gt;X¼ëƱÝç9sd�·‰I—(¼BÌ`&lt;Æ÷Ì&nbsp;$v¡OI †ãà‘ðâ߬ë�

endstream

ŒL™óÛI¸L8Xv-->‚ýAU’ìÏ¿�_&amp;&nbsp;~ä7wNPû“¹±y|ºyŒ[qs÷ÆÝ£;ÏÒÕùðÌ`~Nq$äxPMLb�HoùÂì�é%ÿð_Qódt

85 0 obj

0.000000

&lt;&gt;stream

hÞìYoSÜ6ÿýz™L'¬,[’5ÓÉ p¡’æH“ôÊ s'À­Ï¾Ø&gt;

ÔªÆlj6—Xæs¬±Ñ-TðÌ&gt;(ã]iÙ—; �Àx°ا+µ;:O¨áúq¹DE64Æ]'$²Ãnö²ˆ‡éÎÊË¡ËmŠXXFÚâ:¯C}Ó•Ò'�mLeÓp&lt;[…ì.á�â��7Ç4‹Yl+Š²½S³• vÒ­q®7X®(½FÎSô³]|øñeyèî©�ÚK­æ%šâÊÞ©Ï¡2øÖ'Ãv‘cµLYÚZN}9z› =)ÒJ£ÅYãvo§h×ÚAŽÕDÚYÚN}–Pèf¨»ÔÙÕocTîß ·ÐÍP®·X¢mnñÌæ2FuxÂðȧ;µ;9/´á&lt;aØ|SØS³¤æ·lïvˆâÙÄuÒ‹

0.000000

ý_^ÛÛ[9ujuKpÿë×.�:¹762ZS]™––áçǧZ­‡Zí¦à‘R»ñb¢ÖO¥Fëêéá«ÑÐ 9&gt;t„çN«ÐðÐņG3¨k©nh¯oéoíë1Ρw­]Ø;ÎlŸÜ[ÝÚ^XÛš_^Ÿ›_�™ëó`:€ß9Xžž\�ž1�ð'V¦çvÖ¶6—×yu††DúùÇ'§1Ô*©ªHÍÎÌ+*Nad˜•›äîæíáê£S:;ÙÊ¿|ô_}åëø’«‹��•êOþä°F––ž_ÒÖo\šÜlêš(­ï*ièî�Xéœ\.¨ëð�LµÕù8é}&lt;¢�½Ã&lt;|"ܼœ]ƒ4:?�ÖïÉKY¯÷S*=¾õ-+HhvfñÐàôêÊÎëwî&gt;}ò)îž{ï&gt;¾}ãÍ—o­Ì¯u´´·7·u·w{

]¢ ’¾&lt;ÅØúÉ7Â&amp;%Ý#ˆIOwñ°ù�¤Rò—t&gt;³¹„Z«I¬ß“�¢‹!¸T$‰@S^’W‘—ÔÈïÝ,¦(JÐâ[Í$ß,ä»P(V¥e&nbsp;F¡¸xö¨+&nbsp;¼Ü"�j·ë?ÖU_´¨&gt;ò²ÒIXixœ�©È7­L†µƒ•¼1‘—˜P°_a·Nz´n�§°[�V±&amp;Ò´&gt;›Jtc´÷(Á~€¼R2¬6@S:©

»Ê®yç¼óö_ªoëÔ$ÚûÒ}¾Rˆðíö¥ùÊìß¾b߯Á»|ÌÉ^£wÉû‘–R(-£0

endobj

,ÛGd¯Ñ¼Í˜ÐVÊ'ËÇàDí‘Š¬ ŸT UU�©…‚ÁGw²�Xê_UjÜðL弡q²¤ïÑjkìÓ0&amp;Ä‹ÏkGu96óÊÊ—úœxkN86ÚßrÎñ¦VAEl7 ÄYx‚M¹F½Œå7/÷{_úÿüºÃð’ËÑïaj"„ ¨�p%ê [Íu˜¸º‘¬â‚©ÑÑ]@,™/ZÊ#ãðL(O,Â9ÑŒÉgOÇ&amp;œÛXÚ!kHЦð§1Û úšî.ò9ÔóSœ/ôkk÷hÿTµ’Î/o+Žê`ýFû¨óE7êý¥!¼Ú*_ŠÍ&lt;°jñË3F=&nbsp;Õy3§y­è‡pËñç~ÉsV’M¤ð /×%kZÿË_zÍVœí±ö5·!„1‘zöÓ¹éàt;6Æí¨[£Tß&lt;ª ÷R ,&amp;

Åoì¯-ãسf¥v·ô™}ΛΆûZT¦¨+ïýÆ7ØýG`N_ƒÄ4¿LAgAÇôìv÷š54v܆p–ØRIq£®ð2A&nbsp;_Ûpçé�|�­ñ”¿ÈpÊ‘Eïw+Ÿçf'FÙÀˆ¶Œ�­UÒI —$nBMuz.:–Vh$AÿüÂk—

‘vuý¬€½,ˆ9V&nbsp;Š;».ù"&lt;÷F‡•/7.‹Õ@Óîxºëüó=_Á•[%“©wbDÄÛ‘|×õÅé&amp;$k\1ש4Ô¤'›Œ† Cêb-knàq�¤y²lݦ¼Ì˜Þ½—_Úwÿ½š”íÕ/¹0XåÙÑ•!uËc†’7ðòõÀÂ,0%[¥¶”;RÐW+ËÆï¸XªŠÂ"PÀÔ¾mz(#{¯þ–ô¿}z:À0Á�Xš± ›%×�¶Æ…W¾q©ûÀc‰HÊZ&amp;ðR"¬ÎÊ`!‘&amp;Ö!}ìQ†„ÑM@å8òØC/íÒ'°j­¹‘¿HX!‘êwŒ•Ö,à§ñm¿UÉ5³«_Ш

Ä(ðû&nbsp;†˜Ã‡å�¿º&amp;&amp;¾Ôá@¬U½®($!¤Qúåþnð«&gt;:£‰n[ÞàÆ\ÒSá÷»5s1zˆ›ë£2°#¾ŽîR€jÌÙ¸ü§\Zf‚0t¿0Æ�Å0mÏÁøÏLž/&gt;JŒˆÁofM~‡fEAgBËÁ‰¬ý_žmåTˆ‹Y4³&gt;GvgÍE0&gt;˜ˆˆx`è jƒ¶°*Á‡Æ?þ¦D p~�)cü=Û’ˆ`¡²çknÞ2z?.ÀM¿ëfê7Á�ñ�prò*úÊŒÆ]-¹â+új±RXTÅdJƒ™XE¿tb¨

´ÉZ¼+ A‚9þUf,LS#|qªT?yS5ò™ÀýÝþh³ñ«DMF±2#Š01—¢Ýݤ¹XäHþ¦FwY c=àñA(8æîA:Ä8˜ˆ£Qr•#Ï6¿R(Ef)BθÝn

“ÐŒ‰MÁ"×Ý)b0µ

endstream

 3uD¬a¤v›ãhëž›©÷ÿ§36'’�ܤŠ?ù®pÁšùÚ

±„·ÿ�

eD7ÊL²A¸ÉÕD»IÝø"9&amp;3'ã„ËâOèÙ!QXš,"[çÑ&amp;–Ù&gt;+¿Â.ªvJê\òöªü¢C6ll¨az°àêPÎÜ�óÖˆñöˆâþ0ÿÑ0gaˆ·4(\.õžô

wb)¥íŽ­“€œ˜c!

(#a‡Á‚IºòvÜ¥c�!«(’xk/QÖÊdÞâª

’ÄC¸\„ɺqt$‚j 'CÉÓ!1,y@º=ñÇ=ô‹¾ý€�ë×%H»óD}¥’þrawqFs

75.000000

ÿØÿîAdobedÿÛC

{+Þ²3qÆÞ‰wì½xÏ.Å%[öÏÂþGñ‘}Sà\KÍyt*NÙkñš-y4çÑ’Gs­Å:ü~BnÝ&lt;úknÞSkÃu†žr7[‡�ú¨Š_õ+ÀÄC—¢

0.000000

Pžœ9¦‘ÕÛ6›O§V…†¬²êØFÕ±bíÍG)ej•! DÚ¶lt®Ÿµå;E®i¦©R3cÍ_�Æ;»àÿÖŸð©N”õc„°ÅÌò%зåJ’B�¦„ÑÓ2bãf%^Ñ5*¶ª„¹ÑŽ0eFE¹—vêÙ¥©h–œ'’çá¤qKÝšîJÈ´jP±O$±–„0ÁˆWË5ì¡•*U–�¢m[Çv‹£2†[µÛ§šj•f›jüY¦ŒÑÆ1ÅõÿןðÌ!Œai\[»O*Û)I<!--„c}\{��2MŠ•¦Ó

52 0 obj

÷†4K§˜'g|¢¦ «P«üšpîÌNi^‹0æY¶ìRÜËÅÙ‹ôJP°}9®žaF‹YfO±&lt;,Áâ:\Ö

B%¼Š

&gt;¯:cY™Ê-C¯YÇ�HXc}¯,íßTo€öܦŠÿÜ4q“öKÕó�Œ™êËÒëÜ.´5küí}–ýó‡ ß/š›Œ\Yz´Ìç�õ¤¬Eû¹Fd›;õ+ís–ÏægžQ�-Y±š+D¿·LZ­)`�}FõCÉw!ÃòŠWy]ÚíÌþ’á¥j¾z¥�[ŠÞ›[ðBB›µu\æxõ4ëcncE}WÁ-º¬ûgAª¯™¥ó

à&nbsp;EtÛC0‡œ€tlQÕ¶¥¹Í°¬�jc[˜­íòÎ\):ãSaIh8]Ös¾Osov*`v2lTóT¥‰QF�tzõÉÅý7kúŸÖg6«…å†D[Í¿fˆ ¶I, �tkR�kP°|DXJàÊÚ‡A¸1ºeÉÆDýS…½cÒAþ 1)»&lt;––È‹8Ûä¨ßé¬ßbŠ‡æ$h7±^bˆkß�oÃ!ºA£^JpTB—è]J9ZØ…¶&gt;³Â¢¯fs^‚vº™+|ÆJ&amp;Ñ�F]¡d¼$“_¦“^’Ò_’«)i¯’S×’_Å%¿ŠIZ‹J|Ÿð*6îUdÌjDÌjxôˈ§Ëá‘Ká‹!á‹!a‹Á!Ú&nbsp;เà™'�ÓO&amp;?{è¯öñyøhøáC•·Ï�—×àƒ

ä"´�‰+LBᯖWâhÁ„+‘˜¸�\Ž¥õû¨ÇžiaXlšßp”a˜Òf½õß`Á”k�!¿/J�5[Þe#Y…šÙæ5߆y—ô­8‡ð3‹E“¨7O

&lt;&lt; /Type /Page /Parent 3 0 R /Resources 29 0 R /Contents 27 0 R /MediaBox

40.000000

endstream

Xª™ßh�e—¥ÞÉļC3Kv]2�1##%¹^b}ü'cžRɨÎË—M.É�æ&lt;ÙêÒ(ö¥&lt;#!¢°PÓXQJJH–´N¦[EJ�–Ð)Óž©8V‰"‰0Jctd$­"RE;R-1;#5sŽR”zIí“ ñ‰&amp;d9è(…¦³)­´*z:]�6OB|L•".T(†R6CÕ�¹dó2i7J�%k”LYD‚¡ì£2¥Ô£2qI”É&nbsp;Ň1IÁΣ¶�*,UÚ‡&lt;

Welke Aandelen Gaan Stijgen 2022 vinden op internet

šdêŒmÃœk10Ǽ°@Ìá´“07MT³'ævd$ëW‘¦@ømCªƒB’”œ¾#¥Ã“éYš¹¯&gt;ìŸu8û-èš’u”ÛÀÅ�wh&gt;na�àš\Û�–ª=±u&gt;»^tÜ¡e('àãz‚¡Ãˆ 5‹ëi{&nbsp;BjêŠúÁEÓ‹’!R|v({¡©£&gt;Öqí¥ïÁˆz?ãH—„´Þ mq+û²Ø�öI9¼Ú•

Lû=Ǽ0H¿R ³C,#˜‡€Ä£·—õßXÖÍîS3LŠçœЋ“’¬]êÌ;®™)TØ\PnÉuÀÉV¸c.°+ ˜ÏD]FÑ´�Þ&amp;¦Ò“´ Q}^£Š+½º\اi�Pe‘·³‡~³åðýÕ£÷6 ÞQ½·y

Þ² —ž$�FO—�ƒ{Fš4Óú—20Žà'„[bƒB`å³bƒî±{ÛfSï@÷2º×èäyè÷ékbBK¨‰Q˜Éo¾ñðËBÇ/ŸÇ‚:À�Æ=�´Q

›Ú›†M­†¡F°?Eý`ÿC�i¦Ãµfb¬mÂc(£L�VT•”_ßm¬7MwMÙ¦ÆiçีoÀÔªi/Í-MHÌ MÌŠH/ˆ%R

10.000000

¾v»J5�hä€pâËë­p‰ÔÊK®í‰|Q;�â&nbsp;#ì

60.000000

êÓ¬7L‚KU�öËè/üpÿ&gt;ј[ @¿!n;ØÝÿׂdŸëEÌûœ…äl&lt;$

^­z¯–´öi}ÉÙY¼k…hHΙ¾qÛÙ¶o¬Úþ"•ja%’﹤Z˜rjt$tj?°Ïª]ƒ ‡ây8Ã'¯&lt;Ÿátƒ\ÏT" {Ì€!/˜a�QæQyËuûÆÖàöó¦íh¼é$ymËqíÖ{··m¶Ã»òÓ@†¢)üe! ÊÂ÷Ý$vÇt(–à„(fRÖ€›¤%”IãoµÚR0ú ®wµ·©Á«óJ·öÃhì#‚bb¦â+eR![fåO´@¯2 ž�Q€´º¬¥q)Ž‰

Default Swatch Group

endstreamÓŸ#ÿfüI^A©F›g©íÆ©íjª«.-–s°šDÙì¦Ä&lt;§˜ñç–Úó–nQ1±Àßn&amp;–þìûöeüj¿$€�Z,Ù¹m[ÎVý‚ˆw¸ߺaɼGšé‘MªçÚG6†¹�lÞÉ»ßcyŒ•¹2x‘|5DÍÝ?_?ÁÛ0ZÆù�ËË9zÅæ˜ÈØâò8É?@¯¿�z]ÿ-Ð&amp;&amp;Cæu:Wž(,«:¶9ö ÷0­ªúl¹0¨@¥h´¸Q�±E ­Þ™_,õªßߺ!#Y±íX� kÁ©�@&amp;…“½&lt;ˆ %TSDÉá¸Ùc!›öÚ´Œ»

·¦#

/ŽŒ›ü&lt;þx÷0

†¬Ì@€O¹ÜŠ ÍukˆÒ Éf‚Ipª&lt;¯祮’@iQ‡ˆ“q~·5KÚº“AÈ—ÖQl²(…ÿ;*‡qARÀ²Æc©§\á)7â%}Y$wmRz¨õÁoPS�¬PII*.÷^‚ï�Ô@8éâWü&gt;z‡!Ü¡gã®*{€ý&gt;6c¾ä$Må’¦Iê€ÿQY�XŒcC»×EÓHÏ‚xÒþfZ—ÕÍÁN0r6v‚84-(”ɱD&nbsp;Á WŽõ,Jròž¤þ#�r.Üèܬ›&amp;¹¦^ày¬Û‘ãR!ŠÐ|ØA›‘ºw:×öPhMËMĶ¶ìÜ«

ÜÛœ[Ú�mŠ;‹¢zÀ¨rÕœiˆÌ—M„šÈW½™X8Q ÍB¼°Á$àܯ)Á꟩Üd"å™êãÐÈ®`;¾GM‹.**rèuÊJøQ}Š¶€HÓÐùÍ�&gt;ý6tþ·7ø‰‡ŒzmvÜ*¦à.G

%Rø�ŸÔS)‡Zþöå—4ðºò÷5æ&lt;

0.000000

�ÑEgŽ ÈŽÒ&amp;^˜êUÒ™Ã]²�Gí+Œƒx¤lô8Þ«ÿk®"ñ�ú)ßFMSY&gt;°|Ú&amp;

False

#G*ÆòFo

H‰\”ÝŠ£@…ï}Š¾œ¹L´ºjÈ$r±?lvÀh'#LTŒ¹ÈÛoÏ0 +$~bwõw

&lt;&gt;stream

V˜y²Sv?×ô•d0¾sÉÞÊ�âܺPPî¨ô‹•¸êF½ï›5£ðí­uç{Ê¡aæ'°ñ{ Àâý&gt;áføf_ÞéB«“ÅNÇ

&gt;�ð&gt;äÜ­,�O:Ä¿Î:“elx›TgÊØdÝdÏî)…$° Áÿg^¯ˆ4ÁšMWúײÏåƇöð2pik?€,5ºôW[õ¥�Ú¥«°¾�î½¥&gt;›Aç}œÛûè˜kuÎø&gt;w·x á�z®523€-|8&gt;‘Øóuá�èCÿ

àÖëŽ1=©-ìØzû°ˆ®5!¸%hñS[÷ìâÙZâÅŸ÷.ì×ʪ¿’sÂäkÇ_ÌÿÅëw-ŽöS!•«Ìç÷pš^*em-âßÇï¿çÕ&gt;ßÅ­$½Ö�Ù+;]Qj)¤

1079

ÿ“€ÿ�

&amp;ÿ“€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ÿ�

Áun€øŒ‰ùeõ?OÍRß-ÀMðÑ€7+&nbsp;¼¬[[!éK%iPó&nbsp;š¢F`œ(£•uz¤€¸PB×…ÅðŒ2b-­†¸Pª·Û¸$€œ cXÒ€ôn0#T–c)ôänž¤Œ&nbsp;€(ûW7Únx€€ÿ�

¤*j©µu÷Zñ0E„¬Ä΢:›“3P§ê\ãÎa2”lu‚ë¢ò®��õE=‡‰‹/!»îèjÊ òôY³Z/Y¸þI›!/«

¸ÿ“€€€€€€€€€¢Jã\ÜÑ|ì

C=0 M=0 Y=0 K=60

Magenta

PROCESS

0•€à§ÃJ-úRþ"êÑ×1?bÈ&amp;rÊ'à`[á´Wï†Û´ïêop^ºt0ßãMΘ�˜¡�"ôéàMÏ£&amp;¤ªëA•Æâ,ÊËiä*§ÔrX°&lt;@ÿzXj14Iãœ}©…âÍNɇf-Z0üùà� ñTMKá…½�´™Eàû¨1ñs&lt;å�ïHBxÁÝØl&lt;¯‡%CŸüJáÒ·š5Š¯õNðÒy÷2ð&amp;oZG³&amp;¯BïE޾܈æsŸ×fõ~¼‰¤™MÏÌúó¨¥g‰ZNbÕ]

Ày+f$œdAÔ*ñ³ÅýŠͪQù7?“‘uþE^j`êÜR€ñ?˜éÖ­Pâ…a

éÔö­Œ¼¶Ÿ_�‹—.,UïJÌÜ´³kñ®rÁ¼Lëª3c=,v®ÁœHæŽdm)xõØ,Ä®–Ë23ÒÃj狃›²’çR˭ƹzèÅÖç¡É–šMn6G»õ(¹è!¼É œH7E&gt;]0ß$†N‰íÍYtÑCfHdèŸ:£

]%{†áq•mäže¥x"´Î&amp;jË^ÞJ^s¤÷gÓX¾�uíä¥Ñq»¡é|LÌÕŠ®sãË­bu—ˆ™á¯U9ñåü{˜üEÞ¹3ŸƪíuoÕ/Ï9�ÿÖŸðûÙ¿rÍQULL;®Š×�+£x^QÄ×O ÏL»Å�Ùtýª"˜ÆÜÙÉKö�Úu‚{½¹îi7ºæ�¿žxË“Ÿ%/äUº^›ªfgsÜÏ­ÑôÍQ18»žæ—óok¾–»33‰¯ÜeüûšÓ¤®gž"½¼ypkÓ˜ê÷ïU&gt;ºâW¤qUïÜ�¼wáV&amp;õ[õϸ¿)¹\ïÕ/®s&gt;]/Filter[/FlateDecode]/Height 653/Length 520/SMask 13768 0 R/Subtype/Image/Type/XObject/Width 782&gt;&gt;stream

PROCESS

Kè×[}‘í¹½ëâgK§ë€ÎE÷ŒJa¤]ÉÄO€ x{ÕuÀù@ÿ‘äa×­GüX›i«8I[åJÊjÒ~Hqù&amp;µ‹Jô�R=Ð/~O!yˆú„NAÑOqØåâ!ã]Œï†€~&nbsp;�@+�VIÑBÃ@slÈÂMíZ-ÕÊãÆ{r�I”ervXEcš ÏoÐö1&amp;þM.ù¬�þï`#Þc¬¶™bòKø¦�*ä

0.000000

15.000000

-U_áž7߉ËB.a×5¼©—&gt;‰âß«ÄëŸÀÌWtp

CMYK

MŸ¶“ÿFWwSQÑÃ+Å8

endobj

E7ÄÜÕq•\&amp;u7¤(éŠn¤³;uÙKèvÉ�T'І-oºE³Œîz#�o$\ÉK¸¢³»ÞæûâØŒ3Ÿ¨¤ä¡ÆpÙ=q+R¯CA]ß„­ÜÆ^~‡µE¡gˆ@7ñ™šæã%Õ9Bè†Éýd¼äBòpAsÍóë¦ì¢ô †; כؒÊätHdò›!ŲD¬Ô!�Ý:$° \¦�+5ñDò'^‹ŸZ|ÿ�Ÿx1žî4˜ Ü0XòTÐöÃøŽ”[ ÚmßÃèKèÆãðÑÇ-“HÛÚÚ6;6–KI(Ãäe)¹~ý:=¥„ît»-ÝþYòmáúí¿}ûñ碗œã3Zšn�“ÕZÏÅð›

±Zá³d±Ç¢ùÎs�‡)”Æ'$û`u·w$ÛÏ$oôÚo*±ah{‹k?´�ÅácÚ

0 %

úË}'L)�§±mTnfD.´í*„Ëgª¡zŸèL&nbsp;ô›02Ì9¶g¤:¸r86žšµá&amp;Xûöh�•âˆ•àŠræZ)Tšr]IL²&nbsp;wNL«ÊÇÑͧ\¡ÏÍþÞÊ]¦|sŸœxÎu™ÜKÕ†ºG¶vMÓ�«PME|Ï}þA„wÛ¸7

.¤ççPƒ ŽN6î�qDÄ`p\)Øü@¯n:OŽ+;ŽJÁ26Ž¬à‰íi‚Ñólû³;çf€Ù8#›MãZ#ü惟n‰Œð›3­[Þñ­Bt:ÅŒÆWNlG;cð(ñÓ"wtÕ32öB# &gt;}ÿ�ÝӺ˔ä,”,Ü;¢éºá± 쌫‡4.'Ò�®Aj-f¯¿4E†Äõ~ ñW°Ê§b÷Eû5ù]wíØ/¸‹^��kôÎé½€U§ÕDµÕÚ›[L:¥®GõËG6¥G,6pùÂ�—x!}-A\Þ$”k¸»¸{MTë…ÝCæŒ=Æ|`ý¸#ï®0ŒŒB�ø–°vÀUÃÿ -oÇÝý6Sôm~'¾ß2¢ý

²!ëubG71‰@‡Q˜³ûŸüõMƒÐcñÍ!ØÇj4

100.000000

Ro7î}ðÑG?{íÚ}CCSZè?%-=3=#+-=;1!È)ØyD–àüã…&nbsp;"&lt;¶x÷³wðgÇÆG&gt;;…+Øé@â(Õ“õ�òh¸JŠKÊ6šãHùõ„yúy¥õ®?ø“Ÿÿá•ÿüÓ�þ5%»ÎÑ3"&lt;±*"¥.*µÑ_iŠ«1FUš"JÍ1ÆðB¿&nbsp;lê©zDºûG Œ@-`ªl"ÄI(@.e{Þ”&nbsp;»Çñ+ð€/¹ÿº?€˜¸h%¸¯ùŠÂñ‚þ;*1[AëÀù£&amp;ÇZp=ÇZ~ùr(•S®Àés—ÿÜæú|¹Ë£8Óâ 4&amp;·áp‹1¢âeVöR€=Ž¼Œ´´¼ôthÿ¥ø@eesy9øå¯6R‡a75Cî&nbsp;ßÕ=@Ì01)Ú@IiÞ€¡áÊÊ5·uWÄ$$›ÂÄGô¾÷Þjgçà‡¦dX$Õ’““)V^]Vê¯�ýl]ÂLQDôÐxaÙÇs‹k7$Bo ²ŠÁ�!aº§G''ú¿Ã&nbsp;þþáñž�‘Žž¡¶.¤ÿ0Š‚ýAúDÖ86K—ðpåçà*úåg•­Vœêl¬\âúûƒñEîà/&lt;:œ¥i™#Æç˜-H_‡ÿ‚úi™Ìiœóùõó{8"ãÀÁû´rÌ'Ó‡ü}‚§Œ&gt;èž™@xÀ&gt;æ ñ󟃼–AnöÇŸ€€Œg&lt;¿#Ð@ú.`â~èrùÁû›°’á(/oml®¯®á

9à D®ñ&gt;ÿZTT»‚²wÏ®-;³fu%ZJ)¨rî

hÞ2206T0P0206 ÚXÁL›(˜�iS }ßԒĔĒDK&nbsp;† ;;1C,bFXÄŒ±ˆ™@Ä Ñ"Â

º&nbsp;þ

»ç•êžú|Ç×»Å\[Õ=ôøf”ë¯aM5ŨæóÌ%ágZÊô‚ÎÖΛ|øÑ1½­í5ÒiÇ/–“V|i™|êv€ÿÑŸðwE;¡úl®v¶»©—¼¹è½ò÷1ÙU9ôœÿà›Ä&amp;ž-Þ©Ï¥/¸h¶­®'4gv«o%”z©�îõÄ›K¬ó9Ö\èF¥6V]g6·^†úYg¢z¦á·

•„±ÖD_9‘+G?¼²&amp;¬y²ÖŽµG`ú#@eCJÎ|rN&nbsp;/0 ÆàT±÷Å,»K™Æ'Ú*†ª/Ï÷ÖþêÈöIô+Ðw›D¿‡¶|h;£/ÑïÁÖZÀ�ìŽ'›Íò:’íu(Ó�xOÊ–]›zTvD¹€xeŽ°7¨°e†œãfL'}RhíÖ&nbsp;?ò@äš¾4OìOoENoi30n&gt;&lt;Àää¨Èî/Ëî(ͼ ¨ô«ã°`6–‰ökƒôçg}8-ãÂAyíóıóÙ£…£ÙåÃá5£ÔlB}ê—| t“È“æ€(i’RfJñXüxÊ`,;{ÉÁà:,

ÜìnÉ­hc*nv´mnÒÆ6C7¼`tç¡eÛè0Å ŒÃÀjs�õ­ÇoÓ,å7å·‰¾NªUàë£Z6._í³

De voorverkoop van deze cryptomunt is van start gegaan. Hoe duur de munt is, is afhankelijk van de fase waarin je de munt aanschaft. Er zijn drie verschillende fases in de voorverkoop.

î›&nbsp;àpºa’

ÍšÏnh‘™À›÷,ôOòË™e…umóðÑi‰ÏsŸ!÷»ÉÔ;•�çºVŽ GËI?|i¥ƒõým$¹ÛâèhRwš¢f^�ªá&nbsp;+‘Ïâ

ïo

CMYK

Î…_

2021-09-17T11:31:43+02:00

j´ÅuùÅUYyäþ “²‹Sòqöe-P� ÞÏ.ËÈ«ÌF&lt;˜SžYP�ûû ë~ör}TÖGúÁÔ+›"! ñ¾Añø}`¾ ‘

Hallo telecom – Goudse Rijweg 44-B, 3061 DE Rotterdam

YL'é�âÞº%=/á§&gt;/�mqƒŸï‚"¯ˆÞM½ÇÈ.r‚}·l*ú¬â]¸gÉä̤³€-

80 0 obj

0.000000

P¨TªU€*@&nbsp;

0.000000

øeÆ'�x§gMòLXì'Š»NÎS´¯\ &gt;çñ/Tóyæ0i~»TSÇ‹;×GuL`Ò½sïwŽ

g¿Œü€=¸µrn;P;|Qv–úÀÈ$ÈÙ¸“ܺüP&lt;ÿs}›Itü€¿3LÏüyÓyz„ÇVÐâ€&lt;;v¥¶ø sðÀÿYŠ�0€ðÀU±Ü£ø―-$€€€€€€€€ÿ�

ð�SØ�9øæK.•Y

PROCESS

endobj

MTCYœx!˜™ÆºÉ(‹s�¾ÊÀj&gt;Zœ£±½WÞß»{îp�DY²Ô˜!}–µVN¸*ï(fÿJj

endstream

 ‹!A"1ab$BQ’

Adobe PDF library 16.00

}CÏ}èC graZ= ”T‹~D®lZ3Ç2BrUHvPc†‚hYQá#E�”E‘6Ý÷B0¶u›èôaÕ&nbsp;w[î@­ïÃ]zòK�»(²%¦èÞ`� ö†µ¿|p¾«Yo–†&gt;±Ï’€Ó¢ËZ÷kwæƶ&gt;«B-öúYÐhá=—ç�*ìa[HN¯íz–€=Ã×VuYÈSnÿ¬¾§Ýôã¨?Ž1Þ6À —äåPœ,ø 4ØÛOO_ÏÄAßw²DÛ-!%ç¸kó²wÐ]’N4iƒ´ÜˆÄ¿òºžsÇëp„—¯½Æó&nbsp;¼–O“ÔAøõÀF3'Õ}ê‡5i–Ø|«¦­Á¦ÐÑØÝþõë=§nF†ø͆smþÈä´”'hWÝ”èZßÀinvö²îî`ïÁ©á¾êD”Ž‹ÀŠ�ýßÿýšXÀ³•N&amp;õÄ$÷�žÄì¸×áP&gt;ÔÕúåéàÃ+À¿üö%?¸Áý¨o Æ bó­öî65ТÆæ0DOÍEÙ!ìhqV�&nbsp;r‡&gt;[%Ø!¶TjG¦'½c`àðìt�…}g§XâÌF8ôOõN öè¨û~ë˜-T¼Ì¾t핱–Ñ“Ô×.t1jÉIƒ¿üĤÕàâîïÚï‡_6Ÿä5ºö÷ýàóý+ÿxÃÿú҃߿Õ35òØC‰EJ#¢DÓRÕ X'ˆGp÷o¤B±šÅbjãäx£öôGþ„¤ñ±(ÚâN1âöÚPû_Û¯“J ìPÛsÉ?xlø”e¥ò˜Q¼Pó&amp;/´‘Ë

PØÉȆ9·2™¢4,Q¶h(�‹rpÏÛÖMB€Eäø@6åÿâí¿TŸ·ÄƧ`a:†|æ*=ƒñ½MC(¦÷J0êˆL:Ôþkv¾¬„(JÓ

CÔÒ‚tŒòl‘© :Ö‰±El3€Jê«Ú šadÔFéø�+ZŠ‚c­Rm¤-->§-R©b’{¿þÎî~7Ễ ÅÌüóÿvï&gt;Îîž=ÿ³å}¢�Eå™”wáW�ز§¸,»»fîì.þt

ø[0ó‘uö±ôÁ™áA�ƒ‘M6ÿG逫\~â�^â{�¼ökuðG_____�›­€þHÕCþOU£`½bpòÓ+¹¯/mŽLŽ~ÝÆè·p&gt;ðÁ™Ý£"p\ØØè×H8.ïžÚX² ¦v~yRQƒ•�ãbpŒW

&gt;ÙÿxåûðÊ�’»èQþÜɹ¿=ê–;üÑÓ&lt;íÜ\�Ü&nbsp;ÜÀGeUÈé—3"7)78{qöšl‰åì

¢Øúí+³”X«‰¤Þw&nbsp;…øç&amp;9

6. Hedera (HBAR) – Behoort toe beste Blockchain en Groene Bitcoin Alternatieven

ž.W¼ðËÈYö±jo8^ü+6Ö/±q½å†^B͵‹àÖj{Xeå´ûX¾Du½¡kO¢/ÍÒ7· O¢/Èê%{BÖŸD_.«R ÒÃ.Ziö±|‹ML/92姛Cå[à

&lt;¸

§Ûòê‰]“¾HPE@ØŸ?ÿïÎ�;C#ã¤f1q«÷ÙÍ®+…àì2nãtëq�näK0)ü&amp;•›l,Åꆤdnž—m+)Ig²W¯ý¶‡‹Õ·*Š€"&nbsp;(;B7‹JÙÂÆ|­±¹½¾¹5ê`ëM2/Ù×/^ã`7«)‘}Üì½AR29=—Êd·e7 Ot]éŽ&gt;}‘"&nbsp;(ŠÀ·#ÀÄíáÇ#cãšZ:ëšZ�ZÒ�(éð¼2t3[oÈOîéí—¶¤ñqã�Ê-ðqËÐmqâØê‘­C·®D

®@Q¼üØwá­€m†à§˜3£Ð0C§ÈÝãà�sgýb€0pI ð@${=K4ÐöDU'$]Õ!Õ±9%�&lt;¤í8gêõ÷,ý}^Û,zþ¢ý�&nbsp;�(Y˜tVÅ3Š�ᤀ™&amp;à´zv»*vž–@γћ¦�%ÿè€eùa¦l9c³�Š8þ

¶�ðO#�;Å“3¶¥Ü�WÊí›7½~»öD%Æ’Ä(ðgH;újqéËwÿ(ó,?íÜLF¹½õD6¾w‡´È¥ã¢�ìí¾2½Eì&lt;6›àŽ^¶¾PÚÍò%4ÿ8î

Pÿ“Ãê‡Ô)øPÑÏ渤×+ÓÛgsrö›…õÔ%Ñγ?/ÈfÃ2^&amp;!Mz›Zñ^ÑÏDEòÿdH‡q&gt;ÿ�

&lt;&gt;stream

x�F3„Rˆ‰ÅøÞÚÖͽ»~çú g—:²³'

œ‚²ÚCØ}ƒN7e«vX´Îú.³­~È)¾ˆâ®"|–ÏÇ•

CMYK

ÕãÙ'žx`Ïüeš�U„B»šy¾Œ,'¬?àи�ÀüN@âLÆû\ý}#ÎFtª8¢ð‡åg Ý?5ä&amp;f‡‡Ä6�ýéæ¶9;»57‡gÁœ%÷ƒkWðþ‚e;ÞÙ:Ú\¿z‹­ÇŽ[,µÂ[4 ¬—¶þŒb([d¤�&nbsp;úŠâ—„£„¾/ò`.¾¦üž=y«2eìÃ/@°�ž¥~¢'ZÖ`Ê�vu“ÕULö–×/®°¢Ã�fïÚáµ;×ïí]š�˜kkj/+ªˆ¦©P`8%Qá*@=~b|VbbvBBk†øøLîàȵH’�äcb2Ø�6F´8Á!ȯVÏðgºh�&gt;Ed`ü”Ä "9!�y,5ŒÑI±š¼?1&amp;9%&gt;-+5%Ûüäì&amp;�ãVñáßnÐO¤Uè+ t–²¬l5Që®XöI‘=ËKÕªo}�µ®&amp;uxlèÒ¨âùAøÅ@¬O´èŠ˜Ö¨j@®ðþÊÅŽ'²':ÜÌ�ú3ˆ€KÄþD6‰Å_ƒaò�×Ã}cC=ãÃΩ±^¼ë7V&amp;&amp;‡=�®®ºÞîz·EcEs[)ZårSZIEr¥9£­ÝØÖZŽÔŸÑ=Ð8&lt;Ô&lt;6Ú::Ò2&lt;Ú22Öêv×Ùí¥&amp;c’­©`p&nbsp;fi¡wcy`v¢szÔ13Öµ2=BЮ‚¶•[‹3°ê·®œüù¾Àv4ÿÀ1ðàf'˜KÄöÙÈÒŸ,À_öa ÊFæ&lt;…ÖòãÈïÉOÇ�&amp;ÀŸ9¡Qü�+õK^…íé8&gt;¡@~&amp;2‰ÙI7ðì?3ÕAÜÙ^Ûl3Õ7•Yj‹¬u…é9)™ºÍ‹SkÆññ«°fgF§f…fD•Ó+-¹ì–œ–W˜XnÊ1Y(å-²Ô–¤&amp;¦‡EŸ ‹òŠŠóKL

Öï÷јõ¥¡]10c—nÌÙÍx5;Æñ)lŸGÍ&nbsp;ÅX´èyÛËgeÖž1´d}&lt;ãüÔ.ã^`«…

0.000000

}rªž¿X­?\��¯Õñk*+´hß„}¥0=BK¼z£Õâ^ýéÖÀ¿­?škߪZ®Ÿë¾íÔù’þ¶Tví¡7æê£z£~áÍŽO·5–È�ò«…3m)NñˆT´O‹^f®]«Z2N{uºTÚ%Os²uÇ”ñ`oîÎnpå‹óõÃÙÇÓËOkuðÏ¿ß|;K§Jq.ì

æúšêÛ§§¦g

100.000000

|©1òXY ¸/Á 0J¢ÀB”Á 0âÅÜfÜ4¤—;*

a¾¾uÞ¿½ò6�­áWXPo°÷ƒÃ×wÎß¹üÙõÓ—÷®Ü¹hèªÅ]·œ‹ÕØ´ â‘!$&lt;�Æ7è·ÉoòÕ/ñ|ý⨾y¢KäU¯o~D`#nþ „{I{à

z=¡/p¯g¨-΢óCan}QvCê1˜³£ßØ:iç»'ì�O¢ÔíW–›N߬´¢¬T„ÂÌ”‡ EYÉ€¾…izÍâ¤SÍ˼҃^?hÙø!ËÆÚüð·²cíÚÏN³8p$àHÀ‘€#�ûIzËÚ�?ª`�w£ëˆ&nbsp;ßòu¥øz—H|ÖVa-&nbsp;/"zlgõÕS~ L‚` g

½êÀ„0Å/îÕlJÁ¶ âúW@€Gr½ŽxÍ&gt;âm20óöùϧ)F¨ÁH„Ø6Æ÷¥�í&amp;F&gt;•ÕO@ý$

Welke aandelen gaan stijgen in 2022?

endobj

FÕԘʩ;½ÏÝã($8&nbsp;~`‘Df²Ör˜.Akdµû楹Ý„²�þè:DÚ,¹è°ÑU±�£b

n¸5»ôþkcé3c

0.000000

÷±ib&amp;qï¤ÌÁ‚Uè·TÁWp£o|"] dB\àಘtõ¡‘ œÚo¬Ù³®Ë?èM 6½8ú$#

C=50 M=70 Y=80 K=70

0.000000

NR|ÒÍ«qÓóìжŠŠ4RŠÝ�XätS.ÈF¦QìƧ”4vçWµeI`˜”D¥æ&lt;ŒI½“–‡¤›¸¸¿ŠMŠä+tÛ~“È—pÃþÀñ(,\

Helpt Klimaatverandering Tegen te gaan

40.000000

�“Z_‘wi4~&gt;Ö»\Ä ®¥ ÖÅ5“ó&lt;�݃·$ŸÓ'N.š1…AíeÛÈéã Ÿ6Ìé´#©TÄSG

W.ör|…Gs*Ð'™WZc99îâóø.c]5ñ

ëæ

d+ƒN

&lt;&gt;&gt;&gt;/Subtype/Form/Type/XObject&gt;&gt;stream

€3,2× ÷9vX;=\wíf€nòˆqº�Gð?ž�œ�ã·¯{°¯{¨·×„s�ÑÞ&gt;î�Üò©áθwõ5ß¼ð/z÷îv•z£0㩤–êûÐDá[«82Ì�—ªYTvÂì'P±\å—�húæçýòW©âVXÊbZéB¯åÜìŒûü‹ÎÅm"ÇÀƒ'§F}÷ƒ�Àé;éðH¿ÆÆô&gt;råÁug/ÌLa‹løeyùMç½Nº¨Äi«G*‚þçÞöŠÙEÑ·MÏàc�Y ®é(sÓô›zùøË]Im=jb~U&amp;P`«&amp;dHI‘™Ô¶¿ï]`à$iÊa?'7ÓÉ]=ø¼sÊУª.séW¥ yÏ$¥oØó•/kx@q}—z¨­”k�?@V½v8ªAn^08[ßÿnhÊT…ñYòBä^¨kTͶ#ù�-;`6eÄC¶¯�[­êï%ˆèã/0Äצ3èë9µó�¾RTšs'^â%&gt;ýÝ’Bü9yµñ¶ý­iã+,žcÌ"ö&amp;EC#Öel]f‹Ÿûð™é\“V~r

*¦&gt;›W‹g}�þ2ï¢A&lt;e&gt;cz5^åRàLðÉÆTP.àC…ÑGÊâ}RúÏÕ¥ò8Z—‚€û—Ó/ÚéêDð\˜ÂD°*àŸÍ0C®v×-wÕ*Ý¥U´S‹&lt;À;TÀ0€£Ìä½zþBçÃ_€·¬ù`@©‹"¡)àÁ}ò•A;

Document

&lt;&gt;stream

1b‰;`ÙnŒ¯R”$Ph]‹Ï�kßïmïž¼ÞPàrÒFÖÎâÑÐ2pD¶iÓ¦uá*�¸Ãl•™ivSÝ=€÷ߢ¬fÅBý"KDÓ¿QñÅÒ�̱¦îsâá ñb8Æéz ]ÍÉKÄc—œòœú§“-C\eRëð�\;²Ó.g¥pbª•ÇU…[¼Dû‚?ÍcsÇßïmmÓRV)B½ Íj¶ðêÔX™ØÝcXJ§Bb;æÊÜbÑOŸÍ(ññºuèèØòùL„ÕÓãb‹²6ÁE3æ¬\k�#È\òcש:FBMDML&nbsp;öK&nbsp;cý�†¾Á•EØJSNóºh"V]U¥ÚyY™jžaâ«ox�öÎõc,Ù¥É4˜À_5ò|R‘ÜJ0±ÅÈÓøÉqOš24‘I÷30lkì.mØ{éñ"ÈzgŒ³ƒž›Tú,êP$Æå8c‹_à–Úâ—Bý¾°™Ê{½Í

»½�Ž˜1Ñœi¢h?¢Ã°R³am8¦Ñ¥�YqVQ-õš§žè§"äf4À¨ÑâŽ~mæÀ[¥l¯SòŠvjÇ›¡ÿ

'r¤™T÷„1Pü:æ!¬¯`�­Œýr&nbsp;UŽœ"dxEQo[,â¢:Úý¡�F­çµÎÑìÏmȃU¼›@(kµZÎOÄZâŸôgã0nÉ19°ÊÞ½}ô׫—�²4­§«ù&lt;'ù]T¼Z&gt;ñþïž]~åX’µŒ¹!°±Ï½•;÷x²õ³ªW&gt;›—‰b°(úóƒcþyFaÙÊÚ¹i^ "ñì-Ÿ©O`¼TD¦Ð«ÛÆ9'S¶1¦&amp;þ�%Ý(Jòܤ³41v"|Ùè›ÜÏ”rWwp7r˜òS¦?êk#êt|·�¾ÔÙƯ&nbsp;_L�M¬¾ÜnÐ&lt; 'ãÔ×{˜Ä»Œó6¡3{`Ù3ÿ-HÞf…â"Aö³Ëèf`åK {?õì-ÆË“b³È�eˆoð'ˆcRˆ1á)ab,k‚¥Á[͈ˆ“�@oÈHñδê&gt;F5#Ùü£y

Wat is het beste groene Bitcoin alternatief?

_úZ\®‚VWÂUyÍ%1eëËW¡—,ôrUM9öë7˯ËùÎ/O—å‹7o‚ª}\¾øæý¶¼þ°üsùúï_-øù›¶%F�2LKŽ„`uùx^¾_~æW6¾£“�ôëâô²‡Ö«~I{{Χåôžß¾G®&gt;ÐRêu&nbsp;e\ã© °¬9¹åÄï2z³ø}¡.yASì–_÷ìi¥Ú˜qÁ®ƒ•�&amp;Æ«)›‰Å€žÍ¥þuZxyˆ&amp;!‡7“–Ôdèï¡Ë£¼¸½ò(+À¡š§þ"®¤åy!zØ‹ÙLó¨p˜ÕçnBLcÑ©=@ÂJáÝbãÐàù¬

&lt;á| çy&gt;çƒØ}�J7߆�ݽ·ê³àe€{µá8…xÝZ7øæï_Þ_¹ôº¼

+iÌóB™ª­¯ù†�'W7ˆ/KÞâ´¨&nbsp;6\(âƒC&nbsp;ÿ¿bí

{•ç¹DK97œh¢à

¨ý�š7E1`c˜»½‰ÏDö¹;[²#öýÑw¯#o'ÅÉd�F¿óÚÃçHÈã-oï÷Á¦á}`E»A•ßÚ²ušJ’|†)�N'CÜ¢oæ±S@³úà~ÆÕ±CûGÇhÃæ&gt;c :Næl Ÿ&nbsp;|ø�ñÇ]Ù›ÃìáÌç&amp; ýÀà(&gt;Iç

PROCESS

PROCESS

ÛCqv)Chä°v,Û8¶’Û(Î!o?Å)L`Ã�þOü’¼´×Ö»ò�‚é0Áà¼%œÃB¡ÇÑyQV`�I•3é($ÃÝ:'œZ?Q× ?¸9'ZáÐØÐãQÈ;Y$çG8|]º#Èn‰ñ'ô

q�z”SÇlø[Q|è�ðŽ°º•ˆJ˜DÍP®hBWQ›´Ézµ‡Åö垎ߡÁ§¯Kœ_ðÕ+–Ÿ)ÉN³8ßÖ}apˆ±�Ç.ÿ=¾r*Ÿï(ðEÝ3´fëU ”åY&amp;&gt;ŸÑ­Uþˆ~0CÌW¬³‹®øâ’}W¦ëèÓËãÒÏ5Í‚Z¤åiŽòñ·ˆ&nbsp;o”"%ÕWµR×€h Px'ˆ&amp;”�“ûÑù3¯Þ5Ëj¿Z |¼wòXïE9Gl&gt;DrJÓÀibvÿŠDÓ{ë9¸�ácyRif\än1/W}bÆA…®r‘Ö*œ=üº•Œ(È&nbsp;èoµRIN�å4­ÄƒVVêvårè&nbsp;Ç­r•èJÛ¼íw¤&nbsp;xí¬Ê8¤ù3¦‚Ó±ö�Žg"Æ»£|ï㙈‘…á;ܘÕgfÒ…Þ·°Â�‹tá±&nbsp;0¤Ê)]†ü©ø

¿éŒºãO?¨‚b3EIÅìRk&lt;ë�ªØXä@ÈêA1bZ�±vvU›'BráX©’;T¥²ýrg̱

pšù

ƒxaQÏ ÕO¢g´‰xèšgÊÓ.KCýbP}בÔlÔ@ôDbbUÕš¢ÎðÒ“»VÛâ“ž÷˜‹ÖI6¾QÿŽ&amp;ÉZ6RußJ(Ùš¢ã2ØH‹®L(Á.E~†ÛuRƒäÂfa 6kb¨0š›7ôf¦Ê¬X“/#ý´ißÊoøfÀH'’Ñ̼vïÐôÓ

çZ’eGo&nbsp;zQ

gmk

Let op: CFD’s zijn complexe instrumenten en je loopt een hoog risico op geld verliezen door hoge hefboomeffect. 68% van de investeerders verliest geld door het handelen van CFD’s bij deze broker.

Çßê¤ÈšŠ‚©ÿoùðWBœ¯°Ðì’ß�ûÊÝeV@ý3ò¼VBrFlrrBÞãiªø„ðhU$ݼT .JIª¨˜Èp¬½#¢Ã¢˜‡Ã²R¤/fQYS}#«z£À�.¹]¬*7¸¡¯ÑAÊ‹ÓËÍÏMƒ­Ç nèx&nbsp;=„;t?±³4¿ëqm¸)0¡OŸ )&gt;x|{ÑE�Ø[ñ쬸@¸»›‹�û[[‹‡û+^¯“böÙ©AbtX×ÓYoèkž±è7Wæ�fï¢uuÁ²»&gt;´¹x°@v³Í3³±lÛñ:™¯/Í®-ØÖ¬K²XŠ�Þ

ƒ¾ÀÍbÐM"VVÜNøh+ké¤Þ‘r7YŽƒÉž}{u_ô‚tZð;£Zv˜Àz'$ä¾\ K\æÄ�€‰D&gt;FÊÉ$䢅p™ˆàiÈ.*Ο¼Ž¼ûŒê�J§¡Š]G?A¼º|¢%he¤=µ�ÎDD¼ôþK*û]9¹÷OGßÛ™ƒlmŽ» ›,D‰ê½¶îàCçì÷²‹zúæç�îù+ô LgÀc3ò

C=0 M=80 Y=95 K=0

 ÿÝ�ÿÀ ²ÿÄÒ

\&nbsp;º_®'bÍkBY&amp;X¡_�ûáXƒ‰I�lh¹ì/ÚÁ×jñ�&lt;é!Ax8ÂÊÃñˆ*äŽ(“Bwعݮ�lj°‹àZŒçsnòëÅ)O^˜†ã5­˜†ÜaÙ˜ßbà)Ì$ÔÌûýÕëD;‚

H‰¬–éNÛ@€û(óÓ–êÍ^öz%„„^‚Âÿ&nbsp;ªR)�¡}š¾@_±íÌ®×^“ƒªªPÈd=;;Ç7³Þ­&nbsp;÷¶¶zƒé’é8{{�ö÷^÷Áò¶·wû{Üý¸‚ÞË#£[èUâ­Tç`ÝC ¥a*Ïäeη

ÂÙ´ÈL”ßUxèíªªñx#É&nbsp;;¥kÀ‹Ê­r4ë¨&amp;Ú*«ÿKÚ\ÊW

¦Þë‘Qu©Wò›grNC-«Z‰˜Žæ“r¯pOIôC¼&nbsp;]4

õìíßæ±Q~õÕÙ‹=q1a0`@Æa“Ñ�&nbsp;ð­ŸÝ¡ŸHËo6u;šóº&lt;û˜P½¾‘ªøÞïQ¤Ñ¿e•EÛý�¾`Z“u)ËfÎè­Ø› ÞžÐiåÀ¶ ú¶,N‹^žúEÜ‚„¸ê üÚܤ¹}¦÷hº¼[~ð¹Öö±êÈ:ÂûwP€'ôé–Ý�ˆjr€ÀÌG§„´ÀOÔã*Ð[I×ü¨Õè~|æ

VfjÆÙuSùŠ¸&nbsp;Pò‡YªKÓß‘…Ö Œ�x—˜6@\B¿&amp;k6šƒge‡¨‰ ž/G�Wk¢Œ-Aê�ÎØ·x&lt;`&lt;¯[eô]Ð¥Ò¼®•Þ†»J1»_õeÓZo:&gt;F´S\²"™z¾Y“Iý&gt;aHŽ&lt;

ѹ¯Þ7"½(¡Ò‹&lt;ò¦o�‰8JL Üb÷ÓŒüÄüƒÉ¢p"´’`Œ�á©UÒH«†NØ&amp;'ôí�8''&gt;ФЃ—ÿ6´… òž˜Ÿ“¯¿2esXµÓUÚh€eúSRx†KÎÖWmˆ»pÙ³‰°ÓÄ‚oÓx½&gt;+ÁîyÇ, ‹Ço]MýßcÞà7�¸òC]ÚÉEÀ8wëˆÚD»H‚Ñæ‹Ÿ&amp;X&gt;@#Oê�‡Æá4mVE«Ì«x

&lt;&lt; /Length 23 0 R /Filter /FlateDecode &gt;&gt;Ç&amp;8§åA¶™ð

25.000000

endobj

5²Z@ªh÷©½u ~î¼Ojµ#8”eE“ó yÊ¢îºxwõo~ÿ{,Åö´Ýic( 3b߇e7)_žv=›–_nÆû®t�Bcر±©g&gt;r&amp;¢�E¾ˆ$œ„faV[±Ÿ‰390BQ‹óñ¬¤Câá�¥jT÷ýTkA«ŠÁÚ„¶�Æ÷’Ši~¨w,×Yª@ šcqÚIK*)YNž¢]b]nÚ&amp;ÚØš~„'8ª¼³ñó“ï2eXzê¶ÓÞ;7j8MÔ4ü9,Aå'jÎZáÉ‹¼”Ò÷aÌI+7�é›*§¿W+ZzŠÛ3È_ËxL½NFH_¯µWÐ.�j™š÷†¹Ï†iÓi5„áØCG‚L&amp;‘å§ôÝÿ#OÌydjüÈØà8î&gt;¦D

_ßNoßöó¾-ç|dg½$§ÎÕŸ:WuÜSè~ªäèIÁaþÁcœýî©{ľr"Å­ª©š¬5˜;»ÕH$‚eÛb7–n.9IGÔæ0I¶8s’M¤Ü†ƒ±–@™á,kB`842†ϸl雩TªÀ xïý÷Ѿ�ѵ]

39.999400

58 0 obj

Fà^„`„Þ› ø}Üùð¿T?ü+|©¶áÁo:žÏï¢õi7Ëí¥5W‰‚˜Çét‚ÕNô@ÃÄTœ¬r¸™ùÆ¿?÷æ¨k¡ÃèŽ]ýÀzÂŽúe']Ì£9¼·bŠúð)�òKl&nbsp;ÞE®abYí±Õ&lt;ê�4V/ϦYd.þ#ÀÞYÐ{~Öü�åqá—è&gt;À™ÁÍñî Ò³ûV=H4žh­¼;.¿7¡¸wV»{FAƹ÷ŒZõñrƒð‹È­±ž;gúnŽõÝSÝ*

R$Æ”tp…ÒðÑ�|â'?ýÏ¿üù~óë7¾ð…ÇÏ�Ù@̯ ·›æa›^œ™ä&nbsp;¾³¹¹M•«Õ%H},,è ÿQòGè�

5ÿ“ÀùAó‹€ù€NpI߬9,Szîi#|"þ)(Oö{óî €ÿ�

25.000000

13727 0 obj

0.000000

0.000000

+ô2!

ðëCôTô£üõàÃß�„`hld´¿¿ßétöõá᎟RïKÀàKÁb$¸ó¹zÝŽ®^{[-(Þ§„óèð

endobjÜÛY™dæü{rTj�ÝT.-ƒŽ”˜A&nbsp;6]Rv@º_RúŒ…álùF…ÈC�¬¹þs

Ò‹J‰Ö®Ñ혨�ø˜ZñF/¢ó5óµ©!Qa©íÛW·›ègz==Î@‹ˆòëÕÄc¦…Å”Ü-¬Û�ˆÄ=$+y‰ñ ±£žáûJ ´È°d0IFA4

ÿ“€ÿ�

¤É1"Äv©~Ìi£,…„/MÄfXc^ŒÃ›�yäÎÒóÉÖÞ'º_Hæ´—.J­k9X;?Þ»c#FÇ*JKKFӣܴïx²¹éw8ˆãR8˜³©csoûÖ@sV^A´¶f¸uÿ¯˜ÿc»êc›¸ÏðýîËgŸï|Ž}þ8'ñGÇÁNb0ø„$$4ŒÑvx°jmǺ%°iET06ik+µû¢]Õ©LÝ McÕh«Ê¼áQ@-íJQ:@HÛ”‰‰jš(C(1û½ï�²îÌÏö9÷Þó¼Ïó&gt;o\jïÿL èéì8åioÏ&gt;ppç�óܽ¿ñK©—¹™²ÊžMbˆë�ð¢KŸËÔ\ŒÒHŸ

„Õá6'~�khu_}…9P¸IÈo=C#$n?z}ë[1

K&amp;¬ÒÕ0×]„úòAÚÍ{{3{�ßÀÅÏ8,»ø`ÿ/z¤”ü€¶*Eú$»_:F

³6TÉaR‘ØT€Íœ»ç�úòÂ*Ð^yËÔ8½‘À`°+ƨ’Ã$, LØÜ›"ð;›Á«TkU°Õê?£�†fË­åBÖ¤4”‡�0!i�a„Ø&lt;‘åHÑŸžùòÓ³&lt;ºí3P"÷RBוIAH&amp;'v_™ðÜÚ%6¿š)±i¤_´™¸‹ŠàLè­:�ö’Á,8Á!YBCá$F¸‚‚ðŠwâçé «§Éº*š t/Ážý^ª®Å^‡ó�é"þ«­.FÌÒVôëÂÉPMªCõl…^&lt;Ôð|_䧥L÷)�€Ò×p00¿EÊ

ϛ݄$ê.ÙŒ¥l±o­¥‡l%A0ml!Kj&nbsp;�KДTˆi@069o.=¦‘‚=IõÜ_iÞì¥ôÿÿýÒ7‹ý…úxßÌ|oÞûö-3ÌÉrÔÉüò�tge¥pÙ¯“̆¾ôùe¼6ýíÅ~”uc_õÞ&gt;stream

endstream

”-+[Z¶¸td¨Í5Ï5™oÒ®…êi ¤þ4»%Úß´ÅÚ_Ÿª:=eÊ›u@nÛÙQ¥’¢¿ïe�Ì5Ö$…uµºIFvªW$ËÖÒ’¤Møe~Úþ�ç縿ÞÐsõ5ú¶Ÿcv%ìÛ„ý«OMú¡ø¿Å¾ÐÑבíXãØRŽ'ò·þ�øÉžcϵO¶O±çÙóíSíÓìÓí37EŽŽbÇJÇ*Çß«¹÷Ö:Ö9Ö;6ð^ÊËx¹×Çì1¦ÒT™½¬ë­×ð©Á½‹Õq:^'°z�^¯7èD½QoÒ›õ½UoÓIz»NÖ;tŠNÕi:=ȃ �$Ãn�¥³YO�£sužÎ׺Péb]¢Ku™.×{t…®ÔUz¯®Ö5zŸÞ¯èƒú�®Õ‡õ}”2i—®ÓÇôq}B×ë“ú”&gt;­Ïè³úœ&gt;¯L˜©65fŸÙo˜ƒæ�©µ í"»Ø†ÙpsØ1Gõ}Q7bæbæcbc–b–ãÚMY”M9X�•”KyXå$;;œßËtb!âa$À:X‰°6ÁfØÍa+lƒ$Ø- v@Jð›¥A:ì„ È„]°²&nbsp;%dCäBäCBC´‚R(ƒÖÐÊaT@%TÁ^¨†ØûÙ;pB´…CÐjá0�£PÇà8œ&nbsp;|SgŽQR‘]b#l¤]*Ú@=œ„SpÎÀY8ç¡.ÀEhmEkö&amp;{‹5cÍY Ö’µb­YÂÚ²v"„µgÜ?ãØ?ÄØ{aoìÃ:²·E²Ø�a_‘"Rñcì'ÒDºØ)2°?~‚ðS‘)vágø9ÄAø~‰ƒqÅab·ÈÙ"GäŠ&lt;ü

Lœ¼¼d@Çr`yaqCUMkcÜ¿”¹g…pùš²

T�+í\§SgèÌÒÔR¿xû&nbsp;´Â&gt;ðof€8ˆ¢¸ þL ²�W.§DÑö#½4L�-ð™D“É·Ù¹}&gt;ßdj’ØÎvèôFˆ@

v†¦ÖkƒiåüÇŒT}ÖzŸFG#&gt;€Qx¿Ø†�„Û°âa5[xŽ5Õô¿|ÞX‹&gt;“j?BÖ¯�

endobj

èP3,|^üŒ&lt;ƒ”¯R­ƒfÂ8Hž¼›Y*hØA™þúaž'§&gt;¿ùôx7úaaäÃçAhÛM,ôŒ/tŒ"t+©…½%zséÈ/td_é©.Ì Žwëp4þ74&gt;—5�~Qß;£ö8©'‡Ò^Á™žù˜(C” �Ý \Á• òMOdéˆ@7š1Bž

PROCESS

š½§]¥ˆ_µ~Æ3šðq5¼¼öôb\_ëu|¯ª<!--‚!5¶–Öv‚ô¼‡›­˜Ä?ܬ€d)D�DzCXqs“V

ض€Ù°;GÂËàDxœÀÛáJ¸&gt;·Âáð,…_“@ÈÑFXñDB�X$!k‘"¤©Eš�¤¹�H‘q䇡a˜Æã‡YŒábVaÖbJ0Õ˜c˜VLæ6f3�ù‚¥bÕ±¦X'¬?v6›�-ÄV`�`[°—±Øaì;ÇÀâp~¸\2n5®·׌»€ëÃ

ÿ“߀ PT®ÿ�

ª-§²‰RmæœÒTwjmRÊF‡$A_"Óéq•öô¼m/ÌOä*qÆA±­{P)Êà(7€z[qqiªÞø\´Ùi•Õ5wîlœ®ü½f®™0ø÷ ?·Ù�hÖ&amp;-Û@ÛZB’B[

¾å¾Â[[nm¾µÆWé{è»ï»ã»é»ì;ç;éÛãËòeú2|ƒ}i¡~¾¶¾W|/ûZ%Y¾F%}Êö•í)Û

#$%&amp;'()*123456789:BCDEFGHIJRSTUVWXYZabcdefghijqrstuvwxyz�‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‘’“”•–—˜™š¡¢£¤¥¦§¨©ª±²³´µ¶·¸¹ºÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚáâãäåæçèéêðñòóôõö÷øùúÿÚ?ŸðÿПðÿÑŸðÿÒŸðÿÓŸðÿÔŸðÿÕŸðÿÖŸðÿןðÿПðÿÑŸðÿÒŸðÿÓŸðÿÔŸðÿÕŸðÿÖŸðÿןðÿПðöÕ³GIÄanð|ÿÑŸð’RžxÂÂ1ÅÊ2E×·e*’ËNŒÓjèé�«gÌ›(kCÔ¡4!†9ðuuâÈSdºÓÓš\#¸xÿÒŸðö–I¦Ž†/ÜÉÙ

ìðšÌô€Ë�‰hN�ÂCÐàöô`Øcò�ƼJæ

Y«‹¥Ý• Ù’­wÊ+&amp;©sŠä°gZ»£ÉŸÝa7É.V�úªh‹®ÍŽ[æR×ÎòBøä¼n„ß1p0A¸±XU¹Å(HdÄÓ’ߧD¬CËôm’�‡‚$Hâ 9¥j .ƒ6˜)›Àw"®¿£ª"á·*§ÄEeâ+'þ‘�¥&gt;à%xNœÐ¿È·�ͧàh&amp;¤ä$Þ0+

19 Reacties

&lt;&gt;&gt;&gt;/Subtype/Form/Type/XObject&gt;&gt;stream

w(•¿+¹T�Ñ[~ùû†ŸPu{(ÇLLÔ[íÝ¿­çèªÇí�Ë7&gt;&nbsp;Ó±¾G.üYM¢ëú‡¾/üs{‚Ϥ&nbsp;»£ûüØ÷Ë Læ‡0D@hð¾ºÔ®Ìð5)!«SB5¤z�»½šA軵‚¸êíÍðýVÞÝ\qgcÕ[Ë�W‡@©C šÐï‰R_à"/à½Y®ÛÒ)ú ¼)ÙË~ôAŽ´ì3o

C=5 M=0 Y=90 K=0

8Õµ¢zi

?zÍŠdÔ&nbsp;��ë'ÀÆ(\,&amp;àvo)’–Ï“PŸä4�oË;?)&nbsp;T€

50.000000

Eind 2025: De huidige dalingen in de koers zouden toekomstige stijgingen kunnen betekenen als investeerders gaan denken dat het verkopen van hun TORN een overhaaste beslissing of ‘FUD’ reactie (Fear, Uncertainty, Doubt) geweest is. Daardoor zijn de Tornado Cash koers verwachtingen voor eind 2025 een prijs van € 16,47.

Àæ­ædõ—V

€à€ü€½VËàªø’ #XÀ¥â€ßhdÃV€€€€ð@eZ€€€€€€ÿ�

Ì¿ÖOëLq�¾r,üÿÃa›…ý¾m¿#³šjd…ïóñ)ø`åå¶îV|d†ùÀEsÙ}ÌQw&lt;ÚZy#25Ä+!ïL¶…( ßZÉõ�í

À‰‰ª#ÄOGe BÖN£mû Ûøì\©Õ,ÖáÚî¥Ø˜˜w¬¿½5&lt;û(ÉæÖ¹ý?×zyêi£œièk==KõXÿ°®55[kÙ¥£½ƒÖ¯­�^}1­þÆåüÁ2£écÌ&gt;pÂÉ×]BÔ�ðÔ¢dúëÀÞ–º"( uURc*år„„éÀªÐe«iÛøVTîZZXUù

{[Fä4ûX·

ÞØ©¤¬Ä{xQÓËjJôNÖÇÄúØXKõy3ûwn+N \•S–.äÒ½4T k*YqCÅÝ+¨‹)pŸþ‘vê,›Ó­œ¼æÍ

¥ÿ“€€€€Ñán¬£Ã~T6Ž¨ÍŒbHtÀÚ

6µ„â&nbsp;PPÑPÑ¡®Ïh�@ïC�ÿÿÁ%Õ¢Ð�u"é€ÁE¢)t•˜}ù° ð :@5âþ½ ô0ØœTq¯&nbsp;q*“CG‹#2ö]…Ò)H�Ç“™ ãNS±P_Íò¢ïŲ Œ’ª…€‰ZÖÉt‡�K#’5a&amp;®O˜¶y75Sóz~�šà‹é¡Öó…ôÃO9âðëÂÖï|C‘­_ë[�pÀX&lt;9ÜPc\éý6—÷âàeiÙ¡¤1k–†$Ç.X1m˜i Ò$êÀ�͙꣫°ô¼ïôBNU$ý¢µ&lt;ÿE(°´®ßN7#¬CS�NòÆUéñ

Â'ü–½–YöYö[X¾´´²þ/Íåý�uy†ñ÷~&amp;÷ó|¿÷÷}{N{Ní©¶ZQÙaI-¥–*"KQAÚ±µ²÷–=B!$2€�!�½÷` ì@�½·€}Ïéépýrýp}®�)5e¦ÜT˜JSeªÍÖ‹õÖkøÔàÞÅê8¯X½N¯×t¢Þ¨7éÍ:IoÑ[u²Þ¦·ë:EïÔ©zW�i:=H†L�¥³YO�£sužÎ׺Péb]¢Ku™.׺RWéj½GïÕûô~]£èƒú�®Õ‡õ}”Ò)C×écú¸&gt;¡ëõI}JŸÖgôY}NŸ×

»…‘¤ñ��¢´i™66xÁŽH·œ,R²&nbsp;Â#™#òá24ž”X{¢ÀÚ¶?*°ÀÁ£ óÏ¢wå³ㇳâ�õ

©ˆ=CÌ�Ä~OyÓ&gt;´¢³JÖ€�€Æó¢ö¸“÷–Ü –Ë:-ÐÛ̒Ƽ¸OX.Œ!i+Ä’1&nbsp; ü~¸¸²fH¡é@Pc·ïžÎ+màÝæD¸�ÏÑÑk&gt;ÄžXÈë³ß$2tجìеæºØÉ^¢WÂ7—Úàò¨Ï´w@&gt;ˆ&lt;ªIph­Z\‡!&lt;÷¬+Ðü‘øò‡¥Ù„Ó&amp;*ͤ�žô·M‚Ë%½·Já;

ešùKÞU_~ƒ:=¹AíRƒ§â

H‰\ÑÍŠƒ0ð{žbŽí¡øÑÖlA„­mÁÃ~°Ý}›Œ]a�íÁ·ß™LéÂ

õ¿¸Ë0h¢ôï

0.000000

C=80 M=10 Y=45 K=0

,½ë–ܱ­Ú3~ç8h»).HÜÕÒå–훳6DevTËû2nÚ¨ÒCTmÒú5ëÄqŒZ Í.¿L³(Ð%ösÚú1Âéxœ|†¿«á¤ª¼k›EèTžÚ1¯FÕUW^ CMYK

C=25 M=25 Y=40 K=0

knr"V›tî[›gÚWÇ+ò,šàäf÷ÇÚT)ÍÔcŽ_¸LµypÆ«tÆ-Pïñ»n+±œR6#5©ij©ŒÊ°CLéò+½&nbsp;Lšky§Ä&gt;8Vp¾ÿŽ6ÁI„¤œ•Ã ›ökÑgÆÃdFr¹&gt;u~ÊÅY½êV1Ã6`�z ÷&amp;´@àûµ„w¯SUЗ`�W#¹tV÷ö|ȇ€1°û(ñ§Š‚¯€¯€¯€¯€¯À¿fä'&nbsp;C(ËP�/ÿüÞ‘õ‡çv#%X¥àLˆ 1ØBÒ0ÏÉ&lt;0‡pOd¼2«‡ÌSž]DHZ·ý3ƒµoFW·b‚‚‹`à¨%ؼîúÚ28Ð�}±C(w�þ8

;|=ÑÝk½9ë.íh°

’\l

Dm,Út#u·�é6ä2E¹BRw#tc§(o¡Û­—§™R‚Ã6»!ìCÙN&nbsp;�XJºÁR2;{ÉYtc¶Þ��¥fKŸ©×¾õF©Öaú¶õØpa·cD†'ÛÓ’v?I=õ⢛ÃOâRqÛÙ*éDÛf·sôk•t6¸mæ$Ÿi&amp;ÙÌI"-ùTàÆ¢

«lùaꀀÇÄ£àX|�ç/ƒLFaWŒLÄÑ0Q0éä“ÉsÇÎ5ûÞžaÖÅ�R¢8�?ýÇ_òÿX2[€€ãyH&gt;À??,­½Náç–•DÀ8ŽY:űUWÆœƒ&lt;4v�:¸=¸ò¤ÁÙÞ

  {!1Qab‘$2ABRTq’"#3C�¢Ñá

H‰\�ÁjÃ0 †ï~

@ÿ“¡Å¸Àª2Gœë´Ï9kn¿ÉýNOÃŒ&lt;{»Òv€€€Ã‰Ë’ÀÊŠS_{pÉ_–þËRÑf2À€7J+‚

10.000000

PROCESS

Yellow

0.000000O /&gt;ñçN›ö`Tx�RŽƒw‡Ðç[›†¼Wìp ÔÓkµÔ¥Òjä1ŸÖ5”5*g²±*L•ÆC�ÿˆ/ ¼ÞuB°S…0ﶃó˜€ï‘ßDä0b’~ô7[V”Hߺ¥¿�î×á.ó&gt;û†ù&nbsp;õu2 %J_·Ô‡Îèè÷µÿÄeVÍÝîÖÔuˆÃàþÏ=&gt;G.¼è9¦Êh’ŠÈ‡òÈS O�æR@‚$&amp;Œ 3ÊŸÃ0Õý‚"*Ãam”�NMÈ

100.000000

UÿŒHÓidßd%�•@VAQ¥®A�¬Vûã­�= -Š£_kØ=¤Îj©8̓q&gt;¸ggqAö&gt;ó®œ&amp;š�^wsÊÅˤöF,nÜ*‹Û9ÑÓ¡D\8cþ¬Ù³óŒø©ü~$=!ÿ^Üí’Šô™6uhÝÇ%¨‚Ó•G­µŒaC&nbsp;Ò"-ÓéßLÈc5‡ú/9/’g`&lt;½÷_¨¸äbYçíGÞRÆ=óM²§¼X˜¨Svqy¬(®…HÏÐ&amp;&nbsp;w@b^±Œ¬¥ç�Œ’

ÏrG&nbsp;TîƒÛ5%–rà´§L±”XJ”—:¶&lt;ãŽo_ûx÷IU3JåŠê1,¿\^W] �ÃkvlÙ[ ÓËÕ$ëÀr]\áW¼1&amp;ÿîwðç8]¦&lt;1r×ÎíädƒÌ47¢�?ÆôÄåv¼H‡è}¸&gt;Ý™åJã•¥y1Fô©[/CPìRƒªÚ‰à,ûòR’O

100.000000;ÿ“ÇÚhdœ`—g§eÍù6û�¶—gáJ�WùQ�®ó–Yý!CÄ&lt;Ç8æÿ� 0.000000

ò2Ž³GÄj¨bìy»ZøðÿL爷—€ÜMcÏ%OûÛõýa�ëFëŒiÙþñÃN£Pb&lt;‹*ÕzOî4â,X‰tLz¯×(bAU|H&nbsp;ãš‘ôi¢(;óÜ8¨'Ĩ¶óÙû_©òI-zíHèæì“qâè۪͖ÔO@I÷¹Ëï˃ýç3^”í?ÛÁ7v¡ß¬9Lšؽ�,ΤkšÏPâο¦IôÇõ5Í[ûmå²l×,z¼¾×šÓN·ýÖiûË}ÁJéO�½Ïd½ ‚O±E8’ÁÑLÎ

îá£U‰UÆHø&amp;Ń¢j`ã�âߥñ˜8É�Ä],˜ciˆf¦"ä3*IšÚ§ßÅ=%Ùž¶¤�M}­×GŽ ämœ¢ŽgßwìÊêÕà¨�QéÕ±ãM¿`^M€˜—ªÔr6gQ€fR²,wkaÏ… ¤tôa´še厽ˆÊ(‚åéf#&lt;­&nbsp;2‡\@© ÷ñ’9¯¶D³åž|qľ3yi„Œ~Ë1vîïo}b×C¢&lt;¯âÀ,�ö$ÝŠ=^^$òÐÕ¤éš ÿžÆÒiE G³ئJ©iÌÕ5\øÆ¥3ÞÜðà ß

Ç×EÿŽž´�A,ÇfŽ¦ÜrXå[�r™—ÿ…

Ø€¢Na°@n°±%º�â5^ŸkL€ðˆ$ÆÇhÙ‡ãcaü1"7¥Àè݇º±8ÔÍA³ Gü3ŽÄ”0X#a&nbsp;ˆ€€�&nbsp;‡ó@ÿ�

70.000000

x­�Û²ÜÆu†ïç)p9¬"ǃÁ}gYr$W™ŽK¬J%‘/6¹G$%jo†"%GO™Jè÷É÷÷¿ºÑÀ f-‹*`ЇÕë¼V€ý_Í_šÿjÚ•þßìÚfßî›wÇæßš»æ7¿ÿ±m^üØ,Ó¿_Ðn¹X­ý¬»åb¿\.7M·çq¹\Í^üÐ|ö¬Ù¸GÜžýÐüæÙ³¶i›gß6óæQóì»æ‹g «�7í~±nºÍ¢ÛÒ¿Ù6m·8¬À`vêÞû‚AsƒÙƒm�Á˜&nbsp;ÍjýÉàFýJNî¶í¢Í|\.–Ëíªyö¢Yo×ãfz:sô?›ùÿþø¨yÒ5óï}»ã¶næ7ºÍæÏýšm3wï§oÓÓûtýࢨyó¨Y5ó×éš 4=„nÝ:ƈN/(dü£ë�è‘¢�‹š³y€ðPïh¡Q7‚¾¦g󾦻™¿22¿ç¶Kjò—-·•Ÿ~3

ƧÓÌüü‹8ÅU�˜ZJCU&gt;ü‹ ç†Èš‘a"Y¿s·³qÞeƒ&gt;mC#½b4ܶòÕïeËØ!¥B5ô,Ü9ѹ—�Œ«Á�â¶[Â&nbsp;ì¢æìm=9Ÿ-QŒ³ƒ–ÿ Ù½½Ý#Â8»Òì‡ ö�%#§¦ƒaë戥‡GÆÖ”˜÷M¾íYÄ2±nUHÆ}²ó? ú¶àÈÝZ$¥¥¢mÞ;8h€ Ë£aQRd4¸óÈ®`š†$Ì$.Ìé0ƒ—å'žd÷“L€º=íºƒZQ³Þù™i£­Ù5

70.000000

Avenir LT Std

æ�¤È°PÁ¬åä€ÐØ

öðmbà0Kâ�…€! ùèš©GÖNgíô�ßZsæ-Éë°E)™ê ÎI†ABfí¯ÂžÞŽ3bgßÝræÀº³û‹LygÕ„M“»m�

PROCESS

ÿ“€€€€ÿ�

ñÉÛ‚øL×L)´ì‚“JÌÎô¶Ð-ƒ�:õSQ{¨“Ra&lt;Ú'æü]&nbsp;dTÐøêmA~ Ä÷H,À86#&amp;,€¦iåßÖ†øÓƒ ¼%§†·½Ãt°³&nbsp;ΉiiŽÑÑë(Køú&gt;¼vál{úŸ �•0p÷¯[%Eq€Ø}õþ¥&nbsp;RÆ`¾áT^�ù †ÏøÄJ·ìÊÊÔ¿ß,wOšeÍòVeyzaóf�…ùÛÒµ‹CBŠCÀH–]*ž:Ì¸ì £çe82�ä3ö³jô-‚Œ©•Þ+)Ø“ÑàŽ‰o¦¢JYn÷áÙ{7’7¸_êïð£=§ÚÆ?Œ Êœ:Šƒ{«�ô`FOݯ®r4ªè�úÄ•�v|YÅE–d÷Wš�””o’»›©×ðD´’~EÆþÌýMVsW:qÏflOÛÓ"_û3[??ATç•m�ÞV׌à�FÜ|].Â2&nbsp;CØ

½Í¦ítþÉkÁ¼Óð&nbsp;¦ƒ¸Jô€ð`ùÖ€â)Äs€ð`·ªá€1³€€€€€ÀtP$·ùüo€€ÿ�

0.000000

&lt;&lt; /ProcSet [ /PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI ] /ColorSpace &lt;&lt; /Cs1 7 0 R

nɳᘊ^X&amp;'7h†°}9àÖ¤‹´åÎ(ië»ãœoüŒÒÙäûðÞû1Þ4JÎðT¢º¼Ã‰Òìµ3½´í~ÇGÙe=ÝÓùÑIY¥…=2T®Ï™Ÿjœñ˜ AŒÑj¤•@J€[·�Ìr,ôe:ÊÀV&nbsp;»YÖÅéfÞþÑËVŽ!.�zbÒœ2ªTa©~=AÅvÎCo h¼f³\6œS*.г”®‰7JÐïã&amp;"öùõf®Õ!NœnÔý®à³ïÖ¶i,ü Â^

endobj

ˆ7RN!‹ðtö¨Qjö—Á«ŒÓÝ"›³ÁÃ7ÞuY¦ÎrGFÅH�ÿôEÉÿø}×݇*ZŒN”ý*#W'À'Vâåb¯rôeî¾ðøŒøÂ(„_p/að…±;ç†î¨j&gt;�3¸�¸þà&amp;È¿ €ã¼À´D”¸ Ü%ÒÉƇ

90.000000

bQÞ“'vF˜VR|$¿O¦8ÀfAÐ×8†mZ¨0p9ˆ×÷!¶ü·ª·¼Ôû£ƒ[å±Þ\¤‚k��9\óäÞBÜ[Ywþؾţñ&gt;ú±&gt;+¸¢,{ßdPN—_`ý1¼_]|Œ–`\àÕ¾™¿6°¤ * €$Àò�NªöPƒ‡ÅûÅѢƯ¿¾t¡äé-I¼˜gxÉ­ä?4&nbsp;T€

Ʊ¢–“ê†õ‹4Ö…ÔÛwï°5‡7Ô¿�V3˹¶&lt;ŽÈ!Õªè„ËÓÚûvëX¢{�]�LàÀYœ_êj'‹¸/ð&nbsp;®J:~¨Ký,ÀRÎ/¨QûüùCeЩib½8à5�–Rh-„Ÿ?€-dq;a&nbsp;ðö â‹fÑ‚†B°N\pKE§ÖPÑ㿺‡8“åš’Ye‰1ʲňMß�?È1Áë4’_R'”ˆ—Þ|E

c;Ø›¢Ö÷±@&nbsp;ßí(WœªýrœÔîWˇՓ.6U€b¹kT3‹MS`N³ð´©O&lt;4&nbsp;nå6?-� ŒU€±=Lh÷ ¦I­ûÃ?TùWðXBÏRKœ¡æ±@€¾Ä�™ £ ãy¨WQx¸Nå$œÀ£Zþ¢6„y€‘‚×/ž«ßÖrðÿø

2òè5Í(d.ŽžW|†Ò$ÓÕ(µ¨,fx“P\¦€ŸpÍ`ŠÍÌyŠø(b³f¦|’†ˆŽ6�QÉþÈ+¦È_&amp;©a"kUˤcM’ÿ¤Q`ðÏ”Œ6Ñ£ÕÜMSÊ$ôFe’¤I&amp;Ó³–I&lt;‡Ñ\X8+*[#è‘Ñj¥²¢çK)Í9w)¹I" {ÁL=–³Þ”/3�UNÜ(Ò“Ò ‹¥L™F’Ý2iÈ°!‹‘Y‘I-T°E

k{ÊKã9¹ÛwѨ•ä{¼Áœ§áæ]0tãªú†ýï¯,¬Y‹o“É—Ò¨wuCœ]�øßµ“.«�üƒýóî¬[&gt;¦ðöB§Ì’çÝ&nbsp;Á[y%ø

CMYK

55.000000

FW›+¬©^ˆU=–`Ô™ŸÑ–—ŽxŽhÌKoÈO¥

µª†RêF:h2féÂØsÙåžÑ

Grays�Ÿºe5'Ä+HQ‚]YÖS&nbsp;’6cÛ±{ÆŽÜ|2vãÉõч}×ï·\¿U91*zÐ_ø¬#Óؘa2d&nbsp;ÚT“ŠoR¤›¤É&amp;9p‘"2ZLœŸÉ˜÷kÒn÷ŠnŒ× Ýkï»×Ùs§½ív“nX‘ßž…&lt;l^Sù{”;ÇWûv�ÑÛ‡¢ô&gt;ººˆ¾ÑP¿x¨KØÕ\¤n.,ÀµÛò…]ù&nbsp;[gviwF·k¹PàƒæîÜ°%“á

Ë;Ù„ñÙçóF�¦|É?˜R¶öŽ�ÚƒN †C_rìÞ�GüP'™^w,˜yxH™;�oǵ¶m†€B 9;#"Ä*Ñl?À8t ŒCW®^–€ƒÉ¶Éî†6�½]¹Ðsu+èƧ[ó”«Im�a²qÂÕF}K�z76N;z¸pãÙ7'²o”w»ˆLZ½èXù6M‹M5åÎIfž¤%OÀÁ^:Ã-¹à€¥dxuÜÆ~åBçèL[¿º±[Q+FX²¤J&amp;–T‰²$q©ÙÏbS`êMEmCZz.ü�/ãÚ+÷_ÆÙ¥Áp˜UŠI‹W„&amp;£+Â~ËÃwŸ�OËŸ@—H"äÛm c1Ƽ®àŒë2°¬DŠÅ@v…h%%h/IKKYu]S^vFô»_ÌxúmqlDe~Z‡¬y°§c¢OªëO]I1Œ¥Z'2ªìÕÉ\÷dÞšJ¼6‘»6‘ïÓ÷n¯�žbÒÌGúwÛ‡'+n?9ÝÍäÔ»ý0–¼ìDzÝ‚âC¤ñA{ÎàÕ¦^`�ÖêKíYú6A€ÛN&nbsp;ÂP¶°àšO¾ìñA«Á¥u^¹@Ï!ǃx÷n~=MJ“çëå“%cf�Ågõí"뇜àËüCìÿH'šÝ™¤mÐÿòPjGù;„4w7™_ű¶mrl.¬‚:–äRÀÉOÖJ2RöÏ:úfPp�ohªLòMk•ÑâEÖ6�€#ºmX�læFZ¦Fë9©´´Â:BMKxíÒ…Àñšn\²–\ plè[p`·�•¿‘·Ù·5¢Û¢s|Á1ŽRîió Ñm±G1Û9¢‘÷O´t�4vôÕ7wâ/8D,Ð×.7''«´¢²¼ª&amp;2&amp;å•ûpÄ$¤…ª6*ß.”t÷à/žñŽ‡ï&gt;ŸŽ3`4™�/+…cRˆ1²¨¢À²Kù2†6.ÊH—:nή²

åRè ÅÇ@?{üq°÷ȼ«~ÑæZäö)™œº&lt;ݵ&nbsp;aÆÌŽ Ú'=sV�J92IW]ćàƒƒèäïÈk_9펢n

…B¡P(

0.000000

Adobe PDF library 16.00

0.000000

Ã1+ž˜“Š¼Ì‚„ÑJÏÆÉö¯î…(U]ºP¶:{Iæ€tí…yÓ¼Cÿ3.‡‚ñ\0˜€b_ VÆ¡'´†žWS¶‰”ª,ðòp»Š¹f`A«w—µù»·[Ðüù{hîö»Ý‹#Èa ñÝnNÌŸK´Y.×&nbsp;=€8*Ï_Z;î⧿Äq°h=8øÆ;^º;þš´Ãˆµ‘õ%Ÿâد™+ž¾Xy/ ²õªÊ¤Œ

ø%7œ�)5±2ô-@0²sá¿&nbsp;ËtÖ׎�^‚ÄEÛ€8R¡IŸc¡]‹$芒~K‹dÇÔ�¢b…¹hŒpd(™jv§ª»¦ À7ƈÕÀ!©•ÆÃ0âÂXô0Ä“eïÑíÃOmøÌ{:¬F\¬ñÍ'Øc0 Wˆ´,à’ºŽð&nbsp;üòtH"øÜ~öø@¨©såœUeöËç;°cŒ¦ðwía¯êÒ+ÃNMµ 9»E5S-Jë´Eõxv~¤Û�£òKDº#&nbsp;¡)X6Ï(&gt;ÇrЕë[j•$ñé~§¸FÞ#éÎ ôD%š6±Ñèx_÷téóE‚F¾·½Ä�Š„üêMV$°ÚhÛÊ8´¯r&lt;{ñ”FÖF¦‚kUÒøô04D_‡í³‚Ð �ëB„’ûBªÐÍ]›w„uãûÿY—ŽÖ™NÒu[HÒžkØÁ{&nbsp;9\«*áž}(Þí¿q;ºsýy¾\ø•G¡øœ½€@Û›ëðéàJf;¸¹ñèuJÃáèŠî"õIëâ

0.000000

\

²%…ƨ¤²K¡l—•u(jzbË:"Á–ŒË£È2‚B\«v[ÔmZÓ¾gM÷V‹îÕfFÀ™&nbsp;¶L:ø«ùІ]Óèðw†Íž°gxЀcG´Íò©*EÅ%C!€c…ih

*ûÜüq,ÿÒ€#h…ŸXYùf¤º‹5’µ�%&lt;0ÕÄbpS�Gƒ=°„|òX´˜p¢¡c2 OB—±óè+Aò�?BIcqjú?ôíòãþ÷\¾Ì!�AÞiè›ÄÕБ6‰êƒ¯5VßÃ$D²PnýY±è}0à

100.000000

"ßM

+f.³

‚5I ¥�4óvH¡zò!‹g¡FPý…þ9§ñ±,—2è9z‹‡·HYí®‘_ä ƒj#Ý÷&gt;üãÕôüX7(n§¤mì$¼`ù³…v½�¸yP›`ìyÜ}J;ùûGDõð¬‡&lt;º3ž†d±¦€É-Ô¯„pè=Wpì!Øûkvûÿ(r;JÑÚÊÎòÖÀ4žÀdÞ m¡|û/—ÁEÕIþgPfB:Åc?¤ÌZ0®£Ì: )?ô2ŸêNø¬e‡h|%Tò—ù@Ò5Àh(’–K¡d=ŽI»á:äR­€wàºtœ¢O–rx)Ûä/C¢CîB!dQ;$½'S.Ã*(§vÊ“Ç䌙4"qø°¡C8 ¡|\l¿¾}z÷ŠyÒÒÓlêѽ[Wc—ÎÑ�:vˆŠlß.â‰ß„‚ŠÌ™q’muø;‡ÄÍf³3&gt;Èwy”×xLÄ÷f

Jÿ“Ãê‡Ô'øNÑÏæ¸&nbsp;Õ+^Ã0Z —ZDÑγ?/µœFE3œð¢kóÑÏ

–ö­»´o-"ÑÎå,ձ¥K¤Øy¿×NîZ2&nbsp;aÞ©Ý�Ъó&amp;pÞÆP¥c×bnÄ�&nbsp;£4&nbsp;_&lt;WNîæ‰ÅçÞ諈Cãš&nbsp;¢Cé0{unä¾d“9ì

¸ÿË­ÞŒißZ0ŽÕ`Pcó(-îuнd£¬&amp;¢6 Ñ/‰¯¶ÁœVšÓJÔ.q`Žk\ª÷»Tís¨¶;Ð�›HHz3=*�‘*ÅÒ~¾¸—'êfó»XÜ6&amp;§•�È·z*­ŠQNQˆ%Db!U@Ãç¦ÐR+åå

ÿ“€ÿ�

jP

à·òw#±ë ‚"μV¶qBĆÌHx!°•ýè­zT®

148 0 obj

âõÕUÂ6_ âk·ó{;·­ß°&gt;ý-\v`ÿ©�Ý]O†Ÿ‰WÚW&nbsp;†N'ãÚº²áZÛª}©W²�KÍ1zžî¹½¢yÍÖMÅ¿ýáš8�éêêh£¸ÖÆMõ�WÛ»_íÀ½0sùQù¸(ðJ—Ú\n1SÁ&amp;\ýÌë»ÜM(ÄUyo¸XWˆSëß,,d\vfYc…TW1tg"ɪ5éIGŠ¥-¥¤É™ç‚‰Ü�¢ê°ZÇSÕ�óeF-MøüõIxóO˜ïÔä»ðùóëärãµåôwaé55•-˹I?.™’³Šì0‡ø¡Iò˜\†�xÊñSn”(Pîú¿x˜wr#ž sn+�“,]ÝÖ±¼æRW¶×¾.Ÿ)°¹‹èxó‘TeóâhéÞ寜ºî[42Ê®w

ŠHŠ0Ñ-&amp;6¡£³ó[ÿ5Yù~+oà[z­íÆý$&nbsp;›HüpbÄ¢üRËF¥|Ù¨4¦M�6Ü?ÎÄ-‹¸/{)á„Η�]Љ3îìJL~Ÿøê’×ùUnß™Ÿ6ÿßÖþÛ•õÿ�»å_îlüî�Õ¿{oþÎÉ“|‡ÚõÌîUDk‹°½kÂm÷ÐöûÉl*Ëm5ÃW&gt;¿�›W7ÍëG

iüªs?yÓ—™æ¿‰NÀ2hzJ܃�²S†qÏÑ‹Ç=�&nbsp;ëî,¤_Dß�~ŸiuƒÚ3­&gt;ÇýÙVgÍ?¥CÝŽÝyÚ摸%V &gt;¦àìži½®Z:à‹[*&gt;³«B–$(â&lt;úÈ×�ŽBHp�~Š�‰Gô�–[´/&amp;ž,@]Œ‚6£ëxr¸C“•¸½zôâézÓŽÉVF§�a.8Fð�/Ý£U­ÐP1îˆãÙáÌ ï&gt;EÈ0üʶ_ž{Òç¬øõŒ¸)%0ìbîIg1S~÷‘ÇÌeH§‘Aв;&gt;á•©b¤n6SØ|Ë2°9*Œô‚�×(MH

Greg Foss zegt: bitcoin is een afdekking tegen monetaire inflatie: Bitcoin Amsterdam - Lydian.io

üÜûÏçKgA?¼r�ùëàëý. pÔCEhµyÀ¸Çê�êq§èÙ]çùÛ´vu“P��*9

ÎIæ€6¸J¨¶nÐ-eöÆ îHçHHëôµv�É-‚[ej”´W‘ºïTEÓÑJF¾¢fF*eÀÙM¢ÉÀ‚®šý=œÑ Sd Ú­8»õܪjÕhÛÐÓ�þüÞZ¿£Å'ðøÀ×ѦëDwYMCQIuqY

0.000000

¦Rã}ùšÜ—§¬SS\¯d��2àºrY–M�ÉQ´

·Á2g`Ë%Ãvo]ß'àÚÞö=*O!û´»"%ìã͉ІKÀ­µ°&gt;Å?s›3!3æ?:vaÀÐM–G"¥ifǾ³Æÿ�‘¡ü�­G&amp;~m|Y”"Ôþ–?ÑJF×'¬?$ç›!'¸Ù°)†øY^ÐQ.ÔÒ« ÒÓq†¡?-#𺷞�]&gt;]à�ßY;ÍŒ$“ý–P1 U’U¾Rµ½‰®ÅD×bص¼Y¼-Mƒ�cõð©ž)ù��üƒ¯0æÊ´-TÆô±bEù2mR¬6Ã�¦´)¿úW©MÙÐÞ ªàÊbD0—¡Ë

Bî²ÊQîÑ4žzc {àÖáIÃz}ê�Öá

n4ГAumÝè¶S®…®mŠÿjõ‚ï%½d¢b’-ö(f1ëÊÖÜ&nbsp;&gt;Š¾XMJ,SPÞ¸wܲ¿ÿHÛiý¡‘¶4û°¥sDÈ©7ä&lt;dzØÜ—¼È

ÞÓ̵

0.000000

85.000000

¢æèN¡8zÆÀ¶&gt;túÀߎÏ}˜±‘ûð˜üÞ±Ô©

CMYK

*wne¸¾tÒsC:V’5îM�È’§éÉ#ðÝšýªM+­ÎžûÃ'—-·ËÙZ§–:d1a¸bCì-¤k&nbsp;Å‚tC¸°ð´*¥±Ü¢çE‰ù~κŒ»o¢øøÇ0mûu�®ÚŠm¹(K$Ä•`Š�QWT$råwˆ¨ÖˆchísUf7nh·€¥q&amp;ÖsÅ•E/ÂKúÀ&amp;Æ‚Õz¾ž‹C�ìZ}|›úP^ev°ß°@ÒRl3“"â6ÌéÁuum(4b¨í¡šu¸¢CP@XßYñmÁ•ýdˆ&lt;;Z'r¬×³õ„sG!??r´¨y\lyn&nbsp;ãùâÑ£ÍjÅiÍfz&amp;.÷ÞÁœì·Ð

5¸öpe?»J˜n

zòCS©šŒÕ3lé“ßp!&gt;|j&nbsp;˜Èw¬ÖesGe\µŒw|ñž¼Õ˜îxp“ZܼÍ …°âÑ̈Wš8—qøUÀ9«ÜŒKŸ(´E01.ÐÂH�'+N!"(BY˜ŒN†œ`3·clbõaD®âßë�Š¡àŠŒ»�à�K@FÖc±ÎÛ!@[P�™ÿ'Š¯E|j�`#!r¿#ⳂNŸñ²›õ}&gt;¿$·³aúÀð±ƒ&lt;¢íŶ=Š³ñ°g#7˜ÜìXÓ±¥0¸jpËàØ&nbsp;mEµwf%×·©ÀžÜÊ%O®çòAÜARæ%Õ‚“$‚N�P¹`Dx'øg�!*Û&amp;¥‚•M-“BER+«Ú&amp;{§

ý*D&amp;œ£�v‡Á‰•e½TÙ]§ª©VW�"ÐÍðå2¢à±Ò2œæ{‚È(€¡B‘ÚwlW_+Rm·õð—,KûdÍ3Lå“Ùû¯é®‚xîÛ¨Åí–oéÛ(„p�;m &gt;µÖ¿óWuuBpdg“Óˆ”WœÛ&gt;åY~z³v–ÆPˆÞcL)ûãÜq�Žo�CèD—d0æõÙ„†F¾ú¹ß¡çksú&lt;[&gt;ì¦søÍsÎ=¬õÑ£›, ïøïòGpŒ­RÅ·¹u kyØÊ!]}/`)ŽCļ^—1

PROCESS

-->&gt;

kwRò¿“V€±ÞŒWgÏ:%Δ+ïÞ&gt;¨ãvƒèÄMûPÁò&lt;í¤Æ€† \¹b1v¥½åôë”Ðœ]@€á¤€Ä²«Õ’{ÿ€á£€ÄšÛþ?Á¥€€&nbsp; ܘq�Mª^Ì®€ÿÙ

âbô@ïP–%�’¹ð¸ŸèY€ð¿ðtpG®�äÜ}MFÎìÿWº}…Á7¯

Ò8 /;‘zl9¼ç¬XYt»i®næEt*êÚ´\ªóè8w‰‚¢“¡ší]�cŽjÖv5{Ý3¬üA;,;ÔJïÞScuÖJÙ;ÿ�z¹¤Wkc²ŽcR%‰átTªòÁºRë} ·ùÉ_‰jõ©ò67”â­6Øh,gHbú¨ÌKÊ^N”�òLiV@â“…¬R^Xt@gåÇîî,ß5œjGœ˜…̆½%š#x}:'âõ™£òu+\°Ögå« fb™h*×:ù:��¨¡ E)H+&lt;­Ð‘’P©ÔÚs×E„Ö4­^´úb#

C=40 M=45 Y=50 K=5

*~Á‘Àv s©NN½A&lt;ü~LøIæX¸Çu¸r§LTF‘-š+&amp;ƒMåLS7ÙæF­/4Ø` •Â¡]; 08

21 Reacties

±FþÐD!üÓ”�¥k=ŒO~Yb&nbsp;%ðäÒx/Ü�wÞ;&amp;

,5ÌUËŒ÷Ú­‘«JÏ^0—NÂ,j¾r®ßyÔžj•¦›EWS©Zz‘Œfš1ÅêÿÕŸðù„±š8BÛØn{U²ye§Ni±Žº¶ä~i/Ö¥)¦³Í¡Œa®eÞGfrîº)R¯n§$±–ŒtPƒèžSdÖIÙf’ŒiBzp×a®c&amp;]gÊ¥HÕ£c¯¡—NÐÅ‹—þ[Þ7­Iã=y££ªèµm5*Æ1šhÇÿÖŸð˜B1ÜŸ°²]Ö‹TЖ�8ÍŽ¤YÉLØÞWµZxÙæÐÍk¢Ëœ‰Ì…–Ç%+E¶œ²áF:(&gt;ÅVÛ“9fŒ%ÖPžœ7MsàYuŸ*rKV�Š¬%„1„41bfRçò½ªÔŒÖ‰££{æÖ‹mkDÑšyãwW@ÿןðÜÜ»=Žµ¢hK$‘Œc¨úFMæöò½ªS„¶y£°×E– ˜é$…*ÖÚ0–QŽŠ ƒ£wäÎHYa4ÚÊÓ†é®|-sÛe°ÉVÏa©,ºFÐňùY� Ê÷©S DÚ£Ê/‘Úï+Eªi¦ž¤cî¯×F1ŽæüÿП𾕞¥XÂËâî×F^¥Y%’„Ñ„ÑÔeBf:­hÑ­k£„ºQÓƒ'®¬—ɼ“³K=xR„òC&lt;,sÃvݪP°Ô’] #hbÄ&lt;°ÎåãzÔ«,–‰´3c¹Eñ }ój¶Ï4Õ*Í61Õ~¢i£4qŒ^ ÿÑŸð{$¥=HÂÂ1ÅÚ®Œ–·^U$–�¦ÑG]Gd&gt;emVÙéT´PŒ%ŽÓƒ+.,ÞÜ93g’µªZpšHc§†¹ÁÊ\é\¹?Bz9¤–i!„0Á‰Ymž[uã=Y(Ú&amp;„±Œw(±úôÊmá&lt;ÓT­4Ú(êºôÓÍ'�Z6Jútá

ô.Ù~ºÝ!Üî¤[mpö&amp;Y0-¿Z£ý&nbsp;Û,)C(‡õÐvÒ%Ósp¯EÁÆ|&amp;žnø½,á!àŽÒ White

óÈñwó»-E§Ý�ä«j¿2¯Ùn�€è�ûô3�â¤å|Ñçñ\&lt;�Û„Õ§ï±`½PwŸ÷¼VïÏ)þ˜Œ6¯Õz_)³»³6^2Ðïiz¼»ˆÛ›ê&nbsp;£†¨¬ÇVªUû%ùw Àuð?¼µµþr[ü¡&lt;«£yÎüï&nbsp;6pÖ›€»ÃÍZ�j&lt;É‘l6·Þky¥ÛârÇÅ#˜ªÒD˜E�Z¥ÇâÞÓ®¬X Àb̉¾²û ¡˜à¨Ê„HD÷¡�2+Ƙ´%¹7„gZÍI6O×hÎt_vSáFñàäz_?�×Ò ¾M9àX»_Y£,éÓصí¬blƺr±¨ÇЫm¦–p}®9í^Žó$åL´_&nbsp;免íWZIÂh¢!�n˧‘¶¬73ÚÝæ�ÿþ;îx¡AÀ‡îº#0aG€4a~

3˸éOÊÖ[»å{{ûúM[’Õ6(J¬`Ò.ucâ†%`’èÓ–DR²à³‡xÇ\&amp;ËòSqv–áð�\�?Ÿþä�›·vs—úZE@P�êBàý‡C£ã­í!v VÞ°/û¶­Ý¾äh–q»mID�$pmqº±øÆÝÇ-+Ka·2VnÈmieUj7½GÚ˜ì‰ Å)gºeïc½B߯¿^©®ÏIïVPE`7&lt;~ü¤o&nbsp;D›F³µ›É–ôוŠZÒc7× ÐÔºù%ì¬ñ†n"é÷†nÅRIBJ¼xɱ‰ÀÇ�ÀJJ »!˜´ÔÇmlœÂ�É?a'‹Â½ƒa'½UE@P�#€ìðæ­[¬TKeóÖ�CGa7×ÄMròÑÊÐ-ähíðâ%Ûe·ÀOæ‚¡\/Ù?8è„'�˸Ídp¹)%4&amp;½Â�ÊMØíÔÚÚz6W`¡jgÌ;&lt;7_&amp;a="Vv|£úBE@P�jAàíÛw׿Ig�Šš¨¾©ÕkKtÕ’ÎB·�ÓÍoKvÄ¡›€ÝÌÖÏÄmâ%=§›+)ÁËìãžœfè&amp;kݬ¤¤Ân'ÖO�:]./ÄÉöÎêžÇÐRRå©#&nbsp;Z~Rõ&gt;E@ØÜ?yrîÜyâ‹I)a� H#±ì¶]¶dãѺFöPßÙC[²½3á/ãö¶ÞÀqA—´%{û*’J7ãIÉø±&nbsp;-¤”D$%këˆJNa

endstream

rî|–˘W¾‹J5ø�¿y9îÍ)ýâð8:îw‹ó*Ÿ?w«ZA9ü†9…÷´§§ìž•ü.ô½zU ã4Z‹R�̱¿­™z?˜9¹:ŒÙÄ9˜hAéÁ×xSñ

/

14.265848

çŸò¶±ø›ü—|üòK›½sÅiáv²¸òV´ýØ™æÚÂg s��U

ƒõ?êq„š“|§R }ʾ

ÏhBVÃL¹‚G뇴ëå/ÖÉmM‘ZÈÙÉ)‹Ñ&amp;��dI€%‡4„0&amp;lÒ«¼åç�‰R¨Xųq#Õ÷œŠ&nbsp;÷&lt;)ÀšÄ«gô ôUAø%×_„gûáqÿ&nbsp;Þ…¸U­IÞ�ëv×ÅyBþ­Žö¨ÜçŠO`”„»„ÙŸvÜïd

zK—pÇÙ8Îãöæ²í&gt;«¯O¶µ¶çÛµ|[k2^ÏÙâj{{.ÊxÔõ÷‘ɶ¦ÜÐ@ÓhJ+4ë#}/¿µÏ^Ì_zñÅÍ—w…[?:�ë±`¾†÷‡Kélßµ±q6Üì÷ùß¾tæ•L“fçJ[3q,Ëënþ²Â@$Ú—?dÎqnäEqÔmd6:6†z½¡)oø4i&lt;(Ø©2˜�uñv·ÐáD8(NiN©¬á*žt)k[AA©E{.ëõAúÔ$ÁRÅÉœ3ç럊5öïôvoúñØð‘íx�9 ?vâHÓžãu†âvãÍØþõ÷û¶

endobj

CMYK

F…_}ÜŦô¬™œ•&gt;­ËC¢W)'þ‡*À̼`ð1«Ý½ßS©VÛ¬ô–w%ax``à"—¯Ì€³Ènø…ê½MªÞNºš°úèÆÌ5nRõ{F¹

ÒãúîÃÊIú×ft

endstream

Øà‡@)½ⲓóRR

þ_}òÉ“'O`ÄX]ß@R‘�+œ±s9àš@ŒF¬ï]

÷rµ9­yèúAÒÃÌœU€YùÖ

¥&gt;åÈ¢Ó�£:ܺÀÉÝm6�A{¸uˆj&amp;Ô.q’v„®C¸Ÿò(t$/X-÷‹ín»)4Ü”t׌š,¥#ͤ\•2ˆÛÇÈV¤h7e¯Ž„Eźʂ_]Ϧõ¿:ìËV$%ò–(îHr0c¥¿Œk?»|Öª-CLcY#¾[,æ Xl?¡`yKˆµ¬UÛÍf.ÜP�Ý7›™é$OgŒ4j“b›Bñ„Þìö: dªQµ•cZ7˜’ª}=Ðú¾ŽÚ·`šfmÓ/»û*#nû3úÕ7×P’ÜÇeÄɪ_¶ówsL6©Ç·³ò¸ëçoçUk~˜7JIËÐA&amp;ÄžK^€c]â i˜ÞÃ}DìD»%^òµ„ö§HûYŽ³Þ$¬ÖZ¢õê£Ñã)¬Óua-/\*pÃùŒgP ÿ¥±HäNxK†R&gt;qÖ(ìˆY°#

S©‰ï2CéèUw?ðó¢OÿŸÛP§&gt;bâ¾¥I3´��€4êæL_¹&nbsp;°ÕE¨�ùízð!dŒAVÙzoå

14 Reacties

`QÔúîš ¿nQ^a²[ø…¹¯b‰ü&amp;¼¿~"°ENº)ZµSÓ‘…¿í‹‡Å'ð‹z¿ÿô3£¥ ¡n·

/§TWWõŒ©¨S–¥bbûÝ‹ÝN¯)ñ›Œº»Qµƒ&amp;.KØ…Òº\ôf£=@�ý¬?QÊ˺WC™„Ôg¨r˜2\—±‹©õq—A›· X2`ûÅGpeŽU’dhÎjœLF¡Ø]�U°“jfjMç

áÀ¶Ìœï* úB&gt;(ÀØz/Ä&nbsp;Æ M†~wNëùîáµ|-ŒêPú

Phones &amp; Money – Hobbemaplein 30A, 2526 JB Den Haag

žßÌ EIêUŽ;z§l¨ÜEaìµ Xµ&nbsp;°&gt;:áEÂ- ¬9Áƒ¶ãApû&amp;œ·TÂkˆôêTÙz3œ'š¿9«µ¤-8׌7öÌÿÑZ¦É=ÓW¤a#Ka4�—¾8ït¥ý¢¿}ú$x

In de periode daarna worden slachtoffers door meerdere partijen benaderd, bijvoorbeeld door een ander bedrijf dat stelt dat de huidige bitcoin-investeringen niet goed zijn. Door bij hen te investeren&nbsp;zou je nog veel meer kunnen verdienen. Ook dit geld zien de slachtoffers niet meer terug.

C=75 M=0 Y=100 K=0

ñö­fjžripg`RÝENjà&nbsp;fÜå…ýx“¤î¯ñcTŽ4U‡ˆè#hGj‚Ø¢LžMF]&nbsp;šŠh=nà b½_œIkåŸKCGRÛ¼çf(Qt©(5aÁ‚¡v

4„Oõœ­½Ü:ôv…ÛV¸£¶¥æ€ç+Ø=Àé–p¦)±Ü½?ÓÑ^&nbsp;jüzW@¤-¡Ñe�•Õ.5gOIb0&amp;$ŸrÍU”=q ½ìé‡Ø]ÐÙÓC-ú�Žž¤ ß?¢¥KjÞ-]­Íú$,RŒ€f‚¢ö³*\Ç2,CÊ—ÀÙÎqÞÇ\´U˜ò.&nbsp;3-U%‘“&amp;Î]Q¦ê©,0ë!Ð1jOXægƒù‡sšþ{…Èwøínž�îó)

0.000000

ž°#ø£øÀ«g�™1|ТÃwÏø&nbsp;6´gÑ®` ñúæNº€])W0çF

8£5¶*ýø¥ÿ^ùW߀phØ"ˆMKaç•f…Ü$ µŒ

Äž(ËeŠšvÐ&nbsp;;" Xé×Ü›:0,ÁHK3˜â°#Ýår~Á½%)ÝáF?eð°nN$¬•q^ÊÂ#H‚ÃÓð°Ç× 2¢$7vÓî4؃i�•žkEÀ°0##,î2ï®�ã

endstream

&lt;&gt;stream

_º¬$9óùÓ—àpx9&nbsp;YÎÀ&nbsp;kñÜ?¶2^&amp;›6uò~CsÕD®Ì“¹À9^P€;¢ÎÆê]ORûõxûõÙþÏg&gt;ŸAKñÙôAé¹—£/èññTÌŸŒ÷}:Ñq:bӱȿÈÿ€wD±a�ÌQàiáe¢ífDæ‡]j{¶èf¸˜l½hšì&nbsp;5¤€Š½z‡Z«AÂKŠ‘f`s}w¸Y·×Æ]›U­ôÂ,4Éÿ`¡f©f Ö3ײ5ÑåsÇÄ�}Í:°¶¶—&amp;tIõM²ƒ~~'ÀÀŽÃÉŽÐlÀ—”^쯄 žl,8XžÙœ“Ô˜“ØU”~¾·òÂ#è Ï©¾&lt;&nbsp;ýžê*ýÎu–Ÿiκ¯4­Ëøq8—ž4ÇY©FmQÜ®´ÆhÃGÛ6­Ø£½&gt;ÇvÓ™HÅé»qô¦ìx´KŠ–¬øºì”òôXlÛ”“Ò³ýˆ¿|ô–õO&nbsp;_PñzÇ@�ˆ³¡ãKßÌw-âë"z‹~Bøï\ÉSô5Âþ iövËžä\üÙrÙV²2?U”`O=&nbsp;ß³ðë§ï+¤³Ãð�ã6÷ì»ÁG+Âgã¦&lt;ÅüW �Èf@Á”1 ƒ�Aª:0ËØðÂñL¶Ã8œu±Ct¤ûX‚Énh)õܤfd‡ª;›ïæžBµÞ�óÁ!`&lt; ^–ñŒÒ&gt;°l$ù²ÔgôÔVu9�~³”„A’øe³í3í_ÈÁÎPè‰!·'ºVxH™�?w}–˜JÎQÚ4tãÂV;‰

60.000000

PROCESS

%âãÏÓ

endobj

PROCESS

69.999999

—S;Ê­ŒÖÉyµê9ŠQ\i•W:(^u­_Ciam=¦mÄÁÔ�¸ª‰&nbsp;[&amp;i ‰[A[g²r&nbsp;¢o˜&amp;àà®!|¥=b­�XŠ£†{QíÍèâM|!S¤`²›¸äfXx›MÁø)ØÔMÐÖ%Üs9įÆVàŸ$DU8²Gý’¨«7j¥aúœ5åULñ3Lô&amp;Î?™Øƒ�ìqwºwû9»}­{¼�{\Ì=ê®Öö±¢eI×’ˆ³4×j®Ð5_Õöh‡Jµ(Í2]Ùž"o8+§ÿJÉú…¾çúŠœí³B�/‚Úpè¹×ßæøýÛ=6þn#ž@È

40.000000

"˜ßÜÄdš‘©‚ªÒ„™'-̸G˃§óÄsíèæ‡:

ïsЩŒ-¤½!ø&amp;âS²Îk;lþNØÈå± ·‰ÌÝ°@Ld Ü¿s2Æ |ýd´ýú‘6´×Žt ÐY”x¥¸·õòp øòpÛ¥¡VÀÀ£v0ÿƒmk¨

80.000000

5. New Relic inc (NEWR) – Softwareontwikkelaar met Best Stijgende Aandelen

ù}áèUmþà0

08 aug 2022 14:38

X}U“ÁÝK�-(ÆH)®ç@1hþsô�9O¸Ë@ŠqÍ[€�Sï+€ î+ÀÖ&lt;œ#%!Y%:Gé†ö…½¸&gt;rwgã¨Ìa!

C=0 M=80 Y=95 K=0

¨íãZû¤vt¨Àè›Ýò%Äø4+&gt;0½Ãgqûc@´{0îtY´á¯µ•ÕÀVƒ)«&amp;תqÅk\ñèlNµÙ.×[Äj£@©ÎwO‰ÚG§ëzƪZ¹E,Î=Rã�ÒÚóY•7sJoeç”V2X�5uŒªªêJ&nbsp;ÛÀm0ŽpTÆ·-·UÇ­€¯3•q_e,·-¯r+Ý 4ðà'!qMb+ð�¬`¥µ�s#å4Š¼O¾måÚý®ÈMÉFèµ×àÐvòä™Ô{Œú&amp;ð¿ÀS8kÐiµ­,jo¤5–òÙ•¢nªb€¹8Þf/kçÝN8”Á $¼Aj^

H‰\ÑÍŠƒ0ð{žbŽí¡øÑÖlA„­mÁÃ~°Ý}›Œ]a�íÁ·ß™LéÂ

40.000000

®?$Š¢ûÈ&nbsp;hæ‘”ùSeŸŠ *5Ex÷�ýcTØøS €Ë_QY)­ýð?ï7ÆFÊëk)ù¿èw?8€§‚åG �þHH=µüÀB²ÿ¼îÃÐ2LD6 &lt;ˆ @j^v

endstream

¢L�žå%T¿C-lñƨq̃ò�Bn‚&gt;�Ö°ôèU¾Dò-Êâ7~Ø÷ƒŽRë§&amp;vš2QK6}(ÂÞyѨàÙuZŠ}Sé*ÎÐBUØ¿i¶ö2_?­×k—%|@=8Ûû¨O;@+P+«¬?j�w&nbsp;¶ël2VOP·àÑ“œÝûÙ•Ò&nbsp;/Çú¬/Q&amp;¨\GäBY÷G@Í�Þ“½ðë½ÐÁò£×d/ò£W€�Ñ«³}ˆεYRÑ‹ù½ñö‚u”—¨Dö¢îa&nbsp;WDýAß&gt;’õŸíC&lt;ÄýòS‘ìÅ|&nbsp;¢×’Š|Åžñ¹ËýGÅ÷ùKê—wÏñ$*ïóè㩸ëâ¾é45¾Œ

TÍ´:¹|�ƒ›Š2*RBlÁ¦qZŽe‘EQS\b¢Ök½¦J/ÚÀŽUzr»Ju¸ºƒ;&nbsp;! Š&nbsp;3Û.[ÿwÖ˜bðÒËPT»}âÈ%øø¸Ž0øPëå!\‚oZJP׆£ýL 7ºÓ�·iG¾:yC?y@}:ÿP�y¿º£“’M°‘‚GSPò G¢‰ãè½l©dB–­7(Wû*§�.]š¦?ùGrº@`y¾·:¤ðÏC5� &gt;¯$p&amp;Ð&amp;‚ÀUP

75.000000

¡&gt;ážA±þ)y‰I¹ÆÄCLj$åPl‰K��

C=35 M=60 Y=80 K=25

�Þí8 *Â0[3Y|&lt;}¢Êä@ 29ÖE1V$ýÎÆåϘäøqÔ™DÐ÷óyc!ãtiîp‘…oU&gt;SŒ.%}*NÍo¿&amp;„ŒÿdÿPÞþž]¡4ÅÿWo6ßÙma³–Ñ‚BŸ|±²Ð¬’þª´³�Ì&amp;„Ðá´âÃÍÓ ûÕ\¥)³Ã,m1r‹S¬±ï 6À%G&gt;Tˆ

Ã0B:FbFa Fc?VcÆ

ãÅøÜ-�a½%F·`øÀ•ã?û&gt;0Òú�DTƒÿˆš†Ù7ãÿšPýi" Wþ­ø©&nbsp;T€

0.000000

vkSGU=ýb:Ô'4X‹Kj23J艅•úèˆûÊñ!¢U�—¶µ%åæÑÎ&amp;^ÖÊÎzS‰�0 ™|Hj

0.000000

¡Ò,w³�+Ÿ÷ZÇÍ ›À2¼YUÁÝ*1ÓåþÅoÜVƒ�„&nbsp;öüDÃ¥ÚùÞÁíQµ¨ÎôÒ+ný‘W‡ý³$’!uM×&nbsp;'ìInLü‰ÍÜ­tÓCPMÂQ™,è?VMÈÒtÜûÄUdAã®—ÆèÐÚsï&amp;&lt;˜È%™²Í÷›Ž¬.ã©Ñ¼6^Ae@…4÷i´FNAÖ(ˆBkàžüž�ç([=e}ïyOÒ³$‘À.‰«=Úæm

Cyan

ÎvÐ@à+å8 (ÀF«ßýê­zßIù#2*@¤Õ\Õí±n&amp;D¡.)¨*9|©Q‘ž\šŠ

z»_ñ

75.000000

uuid:5D20892493BFDB11914A8590D31508C8 10.000000

�(±_¬ãuã_¯¶p›ú…Ú#@&amp;b’S®»-Ñ4éaLˆ¿‘Œ˜Š2žfŽÜ´Æ¡Ú º’Srd.&gt;m $pÏdè}7�­Oe|w:Ä”ç/üLqäÒj,Ãto—‰HXÚ~!žpeq*\¿¶·â¥±Z0«ÎÒ'm³\»KN~åŠK‰ÁeßÇHì&amp;'6;{j)»¼ÙçÚ¸ª¡U\|î“çŽ0Ø&amp;~‚|ÎìÞ^jѲˆ«R bJ™“MŠÞØä²ÿî»b´YáÚÿ£ùïñÎ/¼zÙ×)†¦ÿ&gt;ÏÑõA­L�3�u« ˆJC¤„˳‹qñ9?#WEj¢{&amp;Nîø!rŸ;ïÏ¥Ø&nbsp;

É@6ÀEAŸvSB˜½d&lt;üIk

BA C÷=E.0µÓßN;'ø7¢7Tðÿ…xpf!J ‹—"¸éEÂ�°Òa= îïÁ뤨PilKÌÑ&amp;MqÝi¦;•šì(,Š�´s�†Ò•ÕûäˆdËú[ø(øü°Ñƒntú0LOp

�ªŒ(Ånú”0CV'wZ`¾²ìã }9ˆr fˆ«�©ì‹ÃÜ·�­¦‹YfÌÛA“rè…p¢’&gt;¸F`óv!/#ñÍâA|Þ_·Ú9^Ï)ÖÀz×ÿ&lt;ØÄ7Ä»ÛDÍWëóbâ›ü÷ÞÅÓÙn¦0Âà§È&amp; f*.so¨a•&gt;ˆŒ…ÎøŒ9!�¶‡ƒ„¸¯™W&gt;9¯`Dçh/ÓB%ñSóY,ãË„bñuá«èNB&lt;‚ÅÉ8”BOdâáËZäé&lt;›f§ÇIQ„n#¨ˆ‡ºÉú$Sn!`bÎ&lt;èèÁD�þÆPû!Å=sá·sø�€ð²OHF+ºŠfÒô5�ü+K š[Î؆ð&amp;� ,M/šqI`Õ\r3]½Ójé›ù

UXŽªPdgm“†ï"gæ¢=¶c¡å•ŠÓdS•Z[FWÕk.j‡�i™Ñ[ªÉ©%vIj‰ZŠÄIm,\ÂÎf„—Òa

õ5-�C]íãñÑ™®~G^³øú×þäØ¡£®j·Ø°¸Ì¤¬œTCvJe~fAVrvV’!;977=/7£Ð�^�™lHOÈNMÊLŒK™i†ìÌ\Cv~ž¡0?·¨0¿„’˜šì´CFn^VAAV¡ç—�&amp;•¹éÒ.�›™ŸŸ]˜o(ÎÍ)ÈÉÊËL—©)™ -5‹U\…½€“geh�œ˜–B7•žÃ&amp;ejr†ˆÙ÷ 6¥+(¥+ËáÀôÜ�–Ÿ›V`HË5$çä$eS¤å‚ÂŒübî-+77#';53‡&amp;§g¥p±ì‚ì¼Âœüayzbó@”€?�ø2)‰EÚ›[Š±«Réâ褲µ“98*�”Ž

Ÿ‰-og�&amp;LâhæM% ö–Ž{¼W&gt;í¿I*„¹Î…?ÃëÒ匹 {]àÄIz\¦H�J!%ˆÉcÂG}¡•“×NFƒ6kaŒý‚€X¡À›

30.000000

C=5 M=0 Y=90 K=0

òÍLÚ

êñöºß¼ß�ÿæx/ÇgïõpÈôË諦_€Ç

†­ÉáQJþû¥) ³ÙÿX÷—íë§%ÅMGHŒ›žºrtÉšžǃë²=AïÌ8|².žª,M½(§âðà†¾—«2®Vf\ÑP‘~¡úl|Kd¯¼¥oí[8à]�#v Û:wø–™C×ùÃÿa઩WLú vü{é�¯àC�¹‡Ö©&amp;Ÿ;•zîXÊÙ£¨.éÜQ@_Dº@ùqÔà4N‹VŽ¬ }v‘ï«AƒßXàójðà7|þüúˆ×^Ü?ë· 2ãBgxkžL

Á×

aH7sYã#ì

߃¿á¬­g+ÖŸ¾Ÿwõ¼šâèî~y9›ß+eýFhQžoî‡uÚ&nbsp;¶C†+&amp;eð40½œ»À“ØË@½sö? £I77

¡[ݸª

0.000000

Ã�9=¶rò§W:Œ$÷ &nbsp;ýòƱƒ‹Gâ‘P‡p¼ÁŠÁ

0.000000

åïm�­]/ÝÞytã¼ñëµ×o½ZûÎ+5o¯!±á%æ‘—Eœ×Ųwj›·W5ãJÊ}ᡳc?N".\Oœ#™I”Þ å®GÎ_�&nbsp;c\”h|›¹€T¤)J Ÿ„|Ë&nbsp;ƒJ.b*(¶Øp:–¹81WM· ®ô%€oŒ.ºAÇ‘œ$M7j=7½¤;rnÌ‘5‰ WB·s}‘óÀæOÚýÈLÆ�cLâjïóªºÇåÖ!RwÓX›%ÕTf²&nbsp;Šy Ú­EÈ"tK!Ó¾SAãRùFRA!æ+h �PìÈÄd+Ó¼Ø!_åÐÿÖêú�Áý¡ÅWÚnŽ ‰˜n°JzbOFæÏ€n2b#AË[TBÇX€Sg©;‚Ñ%â~?OßW'Òž®e*mÚ.’&lt;ÓÍ»¯ûð2ÛÛwØŸ»ÃôhŽá®ã¿æ˜þ¿ò“¿^b\’cÌYbÊ!%9+ò–÷æX@‘.§ë1 òZ2ðb7«TdÚH¤!ßØ-„nè}c£ôº5ÅŒH]}¤ªnºŠÐmª‚Ðmt«, V”ú‹K¼g&amp;

‚¸žÓ_ËöUÕšÆ&gt;tÌ|b÷ßo2ß·MTÈ|®‘Åëæ�µÌbga—¸+°N±‡]ØÃÊw1Ð.z®³,ÛIËrP³”L;9ÝNÊ°pbŠ›`.Ž7Ř

3™ž xÚÿI€¦�ºàY�úWÉy»Èê˜ÈœD

yôWË

7 0 obj

#%&amp;'()*56789:CDEFGHIJSUVWXYZcdefghijrstuvwxyz‚ƒ„…†‡ˆ‰Š“”•–—˜™š£¤¥¦§¨©ª±²³´µ¶·¸¹ºÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚáâãäåæçèéêðñòóôõö÷øùúÿÚ?ŸðÿПðÿÑŸðÿÒŸðÿÓŸðÿÔŸðÿÕŸðÿÖŸðÿןðÿПðÿÑŸðÿÒŸðÿÓŸðÿÔŸðÿÕŸðÿÖŸðÿןðÿПðì%ŒyÇœ,§›bWŸ!­: NCZtœ†´è19

0.000000

€T˜IàT«åo(.(�‹N

uM2€ä.HËú=’lbÎCÃwÈIEŠýòê³µä‘cck*Âã.$ÐG‰£Ò¬ï¡z84&gt;X…áF_ùÏQ_«iIPy~!¿€¹?‚ýî�`„žOKO OK7 7K K ËîÝ-s-r••ss”•33••óó•óó•}}•}}•¹ºä²¯¢¯òÙP&lt;ÊîŠîÊîŠîÊîŠîŽÝº;:;8;:;8;:;8;:;8;:;8;:;8;º9¸­pO‘å˜SÓ¿†Mçø…CñùôãxÄSl¾Î^{ !»å¨/ç

)kêe¦«Æ&amp;‘[Ìa§yÅ

RÚšæxÚ@ÿןð¬À.t^-)Š™M&nbsp;ú/‡Zs9µÜñp³Bpm¹ÅœÚs&gt;.™K£þŠá”ÑœÙoeÒs^®

‘Onze hoofdredactie wilde het interview met Won Yip niet publiceren voordat we hadden geverifieerd dat Bitcoin System echt de mogelijkheid biedt om vanuit huis geld te verdienen,’ zo staat er te lezen.

?Ÿ.nCÜÁþà}eû÷Ô?Àß�

H‰2Pñá*ä

endobj

&lt;&gt;

&lt;&gt;stream

p›%&nbsp;*Ë–˜€+¼õp³°@ĭĽ�#Ôú5�â9¿žY

C=0 M=100 Y=100 K=0

+§Å€³ïÈ\2÷ܒ¿c$X‚�C"kÿhí*ÅKëZëös¨Ä&amp;7—SétšÜ€eaêªÝí¾q×ü Û�§HE—Mª“ÝÑÒX‚6Xûóž-D•R!j’EI'²ä0×ú(Â1#­X&nbsp;ÜGŽ¶:áSX_kCYú™�‚¶ôSðý±ÃQ¸Ä¶¬èÄŽtõ

90.000000

hš°ps°ç ‡p�Ëb�˜q½çaʹn‚å8iŠ0´FÎd7UŒ§b"(µLlåC÷ÓfÝTÃÙ²#ªj4šbxáé«j¾:"_?“`ïÄÅvi�¼ÆÎÍ·=Éó+¦æÜï¹tí»&nbsp;êß’gV/Í&amp;ª¢zÌ1e»Þ©žöñxœ.dSO,Dî‰&nbsp;¸�Çß³rÔÑU1Ã"ª�ìÌOTñÿÕŸð7赆»vb)¦go)¼²]

70.000000

ÿ“€ÿ�

ÿã¯ìŸ$X߀»6|4iè·l3£ße!`æá“Ä% Ǧ$û_y4(2AõÆ&gt;…D»u âåRšÖ3S¥áÝßãæ9¾¥fY¡3ö?¹úžSÙbíÍ u;÷±&nbsp;?ÏûÝlê Ñ7ØŬ6ÚPÀ*¿¥_mª]öåïI¹_1¾ü¿tÂV9‘ý'l~€×â_ظcu^´’À‹ÐÄÇlt¦Q¸Ùø&amp;a;¶)±=¿KöÛ–£0yÊMçØbNϸ‹+ßg�Y{kþá_Õ7T–qæ£-~-÷ÆjÚ|­©i)

¢WE¡5£�yeDôññÍ)±W¿•âC§öE�£íZàM§x³Â=‰¸!r¡ï¨�þÏæ: ��Š¾²ô¥§9«¶|ҥŋˆX§$Ÿ‡´™)]dN4s2R~®ÀÇag¥MyÏ¡“à2±–tš‰bRUå2D´‰Kz+´uËTÇëc\¢ZQÊuº0›)AÎi\jDó%ļîiâ–bøâ Èõä!?32^Â&nbsp;;m!¹ˆôï«h�{Âë„;f½óøœíú‰eqÌÜfòÆ=ó"׉:~™ª,Ãiòê–°…?áÿçä´©ó­ô²ãt

100.000000

áL™ƒÃ’K $*'^ÌúS!„Æñ±ç @˜PÃh€qïìr.Š4gÊi˜ý;ƒÑ¦^N»nþ¸dÜò«ŠJ;RY,¬`›Š£Úê�øjGu,&amp;0Dý_a0A›þ€�Jé¯5‘�ôŠÒdÈ ùÖ�Ør&nbsp;½U&amp;¾Ý±s0 ÌrûàdvÇs�¾ÐÇ¿c¯b/|æ\¹~¦I(è^ts3Ï?–§@žr@¸Hâ�i€UB—-º‚‡]VH¨ºô ÚÅ”?å‘z«áÇžˆ³Ûz9Æ!£HJ~{ØžÒóö®âß=¨ój‹¯‚uQ²þjë‹&nbsp; ¡^Úò"@Ñ[7ÞV/»†EòR¤eã¢ØÆuÙ"x�S&gt;�ˆ LhJ±‚0 ¬=bhžÙt?gyñì½ÛüObÚˆZˆ”K¢»i†¸!Ä=Xu

vH$mA’PXG„ðIìçÚB¯²ú&gt;rõ+øã ª³uù±&gt;ä‡q[ÚrÜ Æ8/ñ¥ ÖX�A·*¦Œ�ªl7)K±Êt›6Sé?|—KrÄ D¯Ââ_ ™ªÔ,&amp;ë\?¯�q’a‡\º…ZŸþ$Ÿ¨§gòXÔßo׬²�“g/L´�fIÓÐùêÎç¥@ð!‚ì¦NiPÈBBÝr�Qe;Œ›Ã…‡êöÃùX{¡n{k·sºÕ/¸öʶû3:¿�ùLžá

ÿ“€ÿ�

&amp;Ç¢;ˆ�REòrÉÉɉ‰0Á

C=0 M=0 Y=0 K=100

ZWE¤ÜYR!Õ

¼ë²Ërf¯Ì€¥š�ÍXÀumPT‡ì˜ˆð&gt;’…Þ=ëäöÉqÎ&nbsp;ªŒ&amp;eè&amp;˼ð4ñ-u]/¬ÜÃ'Ç.x‘½ZÿNN¦¹ÌE•òbC“Ãô©é¶rÖµÍÎåºý†¤€‘Ú£jˬ´®Lñ®LÀð.

C=70 M=15 Y=0 K=0

ÿ“€€€€ÿ�

10.000000

Ö/ëö½iÀê�å°Š™[ü#Bˆ ,]…·Î”Ëêôw—×gV~ÒG9I‹KÚoPq“»ï:œÔ&gt;Ž¦‡í· åÃ¥Øuêμ ZΖáøöQÛo6�½\²Ø˜/çW&nbsp;ô¥Ô]«U¦wtÊ÷ôP‰¦ãüÄô%!9ƒ82S4ˆÿÉåÜŸüs5�øÚ�pÊöß½ÜcL^çx§%0§|RQÍR–°ïü&amp;S]?ó_¡'ÁÉ°¦€h­ÛÊÓ�Ù»yÓë·å¸a¢­½OÆ‚4[§–]”~lw·îgn�õ

endstream

H‰&lt;�K

îÂ^U‡Âg]ÁW¦Òª�¨«’Ú^=«;yÄÿ£ù—n

–è»Ú¾ÿÝëÏû

0.000000

3;q˜fl  qõ×âòïâ-U€“eVêN®P4f"ÃÏî‹IF‡¨’5�ÿzkÇÛžÉZ8$;d·L.銻N¯…½%‘+›Oð^40Ùð»eÍêÊYßLV$£«îÆc¥“ÄÆñnK5ÉóF‡üµŽáÆ+ék€³ÑRKhŸÚ›Ï[¡$®šÛîïÆzÑlIýédz*Aëˆý;¥�Ÿß:ÂÊlT%d�錋ßàÏ=0Ç�˜›;¹­.&gt;Çã'¯F

ÖÓïø²�Ýw`N1?Lë,æ‡i�öÌh/Gë’ apØi$Û•H æzv‚0â°€ýu$ ‡ù""M\ƒaÀVtf+ð‰úÇ »·Ll¾q¢ÌP6#„c`+r áœÕ`†Ç½3º1ˆC ‡2ü‚áÔëFÖ_7¢Ñ*a`IÛ¿`˜R¨ËðáÉÍ65CæÇ

Õ,Åâ„1pÊX_©Iay–¹À&amp;Rz&lt;.+aÅ^—Ê „,¯¤V·í]pÑàÿPÂÿŒië.%¬yï

çpMAtüó¿iù|à‘�[â3Êâ ý̸va›²S*@¨&nbsp;T€

CMYK Red

9.999100

ªêÀÿ{ðÿo…£b¾Úƒ·\øšsŦè¸ÿ�Í“¨3LX…oߎ“Aù¿„=šhdU´¡VL_–ACm Æ=›øR*„½ÔC. ËD]&lt;ÖD~F«lïÕ}AÄŒÚå5¬"c÷ÿ®´âw’äâœôÉÑ[“Jâl“�µ$?áö–kãu¥»ãJ›7/j˜ÖŒg±Jµ¬©–Ás§Eåa¾ SþÆ)‚þ€j LTAš,Xo!GÄ|4À3’!áþ9%.©

}ÝI°6™:`

10.000000

4 procent&nbsp;rendement

@Ã&gt;›Ì`ßâ

y ÙšƒƒÆãÀ6UcàGËÅêÓ“+Û€ ^*„)ÁD~q}r̲^„TéÏÊñJZñ+J¿õ”wA]aeEx

¸4éfÇt÷‡KQàÕ“ØŸ]ÄéÙtë×eI~u]9ë»ÜÐl&amp;7˜µüÂv¤]S-nSÐ%ó¹U¥O›

/

96 0 obj

†ÑôšpF}$I tÃi|ð:ŸC@LM@¤ö*4§‡ªÝB°s9PqÑOîì GqÁSvÎS~ÆC

Ãb�ÍVq—,?wtÚ?ºÄE6Öq—,&gt;½S`ôp^(ëÃz6­ÂcÈÕ=”&lt;÷Úü+»ª{'§{ÚË ¢™˜½SÙCˆ4«l»•Ú*æw¨ã蘿¥ÛmÌîâÎõÓè˜É¥[c߯S\Qz�þ©�ZE´Æ+ˆMY^kßÏ¢—âúáÅ/óVwš·ùeø î™ß¯s3UµSŸ+óÖØ­½·‡«ž»fÊÖ«J¢&amp;§2èVw½×G5Ë‹…™Ú £8-”YÕk¸âáÉ—Z!i£lQºæ{Ýá‘8±ô[ ¦œª²ÞïN¸m£·8ˆ¢ÒÎ2å‡è¬¶&nbsp;Álw©·£¯n6«Âià¼ÓÙCW}¯Â»º§²;í~ÝÕ=‘ßkð®î©ìŸ'ÚÛ ²¦f/TöNÒ=³îv­Åê;&amp;?i6Û±Ú¢ÎõðçiÚw»mÔQzžÉÁºAµ¦'{ÝE7ª·ú©pî1´N-}š¹ê½þª\o‰k{¾ç�â­þY~2÷§ûÌÎvõußÛ¼ÛxzÒg·|úï–µðÕ-‰´ª®iÎeàÿПðõ.7ú®µDÄ¿ypÓûÍÊ")´